Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 8–16 8–16 8–16 8–16 8–16 Suljettu Suljettu 2.4.2021 Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu 25.6.2021 Suljettu

Kontiosuon jätekeskus 8–19 8–17 8–17 8–17 8–17 Suljettu Suljettu 2.4.2021 Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu 25.6.2021 Suljettu

Enon jäteasema Suljettu Suljettu 17–19 Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu 24.3.2021 Suljettu 31.3.2021 Suljettu

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Liperin jäteasema Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 16.6.2021 Itsepalveluna 6–8 ja 12–22, huoltotauko 8–12 25.6.2021 Itsepalveluna 6–22

Arvonnan järjestäjä

Puhas Oy (myöhemmin “Järjestäjä”), y-tunnus 1067047–0

Arvontaan osallistuminen 

Arvontaan osallistutaan vastaamalla lukijakyselyyn ja jättämällä yhteystiedot 19.4.-31.5.2021 välisenä aikana. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. Arvontaan voi osallistua vain yhden kerran.

Palkinto

Arvontaan osallistutaan vastaamalla lukijakyselyyn ja jättämällä yhteystiedot. Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan yksi kappale BookBeatin e- ja äänikirjalahjakortti. Lahjakortti on voimassa kolme kuukautta, 100 tuntia/kuukausi. Palkinnon arvo on 44,97 €.

Palkintoa ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot, tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida antaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta antaa vastaavaa korvausta voittajalle.

Alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voidaan osallistua 19.4.–31.5.2021 välisenä aikana. Arvonta suoritetaan 7.6.2021.

Voittajan valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo voittajan, jolle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittaja ei täytä osallistumisoikeuden ehtoja tai mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa arvonnan suorittamisesta, arvotaan uusi voittaja ja alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon.

Rekisteritiedot

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan ja siitä tiedottamiseen. Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Puhas Oy:n tietosuojaselosteen mukaan.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. 

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.