Myös vapaa-ajan asunto on liitettävä jätehuoltoon joko oman jäteastian, jätekimpan tai poltettavan jätteen aluekeräyspisteen kautta.

MÖKIN JÄTEHUOLTO KUNTOON

Puhas Oy tarjoaa osakaskuntiensa vapaa-ajan asukkaille jätehuollon palvelut. Vapaa-ajan asunnon jätehuoltoa sopiessa on varmistettava, että jätehuolto on järjestetty Jätelain sekä kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Tältä sivulta sekä asiakaspalvelustamme saa tarpeellista tietoa mökin jätehuollon järjestämisestä.

Palvelua perusmaksulla

Perusmaksulla katetaan monia käyttöhetkellä veloituksettomia palveluja. Vapaa-ajan asuntojen käytössä ovat hyötyjätteille tarkoitetut ekopisteet sekä vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanottopisteet ja kiertävät keräysautot. Vuosittain kotiin jaetaan vuosikalenterimme ja Yhteinen juttu -asiakaslehti.

Perusmaksulla saa myös Joensuun alueellisen jätelautakunnan palvelut sekä Liperissä ja Kontiolahdella kunnan tarjoamia muita jätehuoltopalveluja kuten puutarhajätteen vastaanottoa.

Mökillä kolme tapaa liittyä jätehuoltoon

1.Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistöllä on oma poltettavan jätteen (aikasemmin nimikkeellä sekajätteen) astia, joka tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö huolehtii jäteastian ja keräyspaikan kunnossapidosta. Jätelasku muodostuu perusmaksusta (vuosimaksu) sekä toteutuneista tyhjennystapahtumista.

2.Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa

Kimppa-astia on useamman kuin yhden talouden käyttämä yhteinen jäteastia, jonka voivat muodostaa lähikiinteistöt, tiehoitokunta tai kylätoimikunta. Käyttämällä kimppa-astiaa jätemaksut jakautuvat osakkaiden kesken. Mikäli useampi kiinteistö käyttää yhteistä jäteastiaa, tulee kaikkien astiaa käyttävien tiedot ilmoittaa meille kirjallisesti kimppalomakkeella. 

3.Aluekeräyspiste

Aluekeräyspisteet ovat Puhas Oy:n pitämiä poltettavalle jätteelle tarkoitettuja jätteenkeräyspisteitä, joita saavat käyttää ainoastaan aluekeräysmaksun maksaneet kiinteistöt. Lähimmän aluekeräyspisteen tiedot ja käyttömahdollisuudet saat asiakaspalvelustamme. 

Liittymisen jätehuoltoon voit tehdä olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme

Millainen jäteastia ja mistä sen saa?

Yleisin vapaa-ajan asunnon poltettavan jätteen astiakoko on 140 tai 240 litraa. Mökkiläisten yhteiselle kimppa-astialle on tilavuutta hyvä varata 660 litraa.

Uutta jäteastiaa hakkiessa on hyvä varmistaa, että se on pyörällinen, konekuormaukseen soveltuva ja tehty säiden vaihtelun kestävästä muovista. Hyvä merkki laadusta on usean vuoden runkotakuu ja se, että jäteastiassa on selvästi näkyvissä astian merkki ja valmistajan leima. Jäteastioita myyvät Puhas Oy, rautakaupat ja useat jätteenkuljetusyritykset.

Jäteastioiden maksimipaino

Suurin sallittu paino korkeintaan 240-litraiselle jäteastialle on jätehuoltomääräysten mukaan 60 kg ja 660-litraiselle jäteastialle 80 kg. 

Jäteastioiden kunnossapito

Lumitöistä, hiekoituksesta, siivouksesta, keräysvälineen korjauksesta ja puhdistamisesta yms. kunnossapidosta vastaavat keräysvälineiden haltijat. Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly jäteastioiden tyhjennyshintoihin.

Millainen on hyvä keräyspaikka?

Keräyspaikan suunnittelu

Vapaa-ajan asunnoilla jäteastia on hyvä sijoittaa siten, että jäteautolla ei tarvitse tulla laisinkaan mökkitielle tai mökin pihaan. Jäteastian sijoituspaikkaa valitessa kannattaa pohtia, onko astian läheisyydessä jäteautolle riittävää kääntöpaikkaa, ja kestääkö astian sijoituspaikka jopa 26-tonnisen jäteauton painon.  Kelirikkoaika aiheuttaa sivuteille ja jäteauton kulkemiselle  omat haasteensa, mikä on hyvä huomioida jäteastian sijaintipaikkaa valitessa.

Lisäpalvelumaksut

Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat usein pitkien mökkiteiden päässä ja saarissa. Tällöin on mietittävä tarkkaan, minne keräyspaikan perustaa. Astian paikkaa valitessa tulee ottaa huomioon, että keräyspaikan perustamiselle toisen maalle tulee olla maanomistajan lupa. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset lisäpalvelumaksut, joita saattaa aiheutua esim. jätehuoltomääräyksistä poikkeavasta keräyspaikasta.

Lisätietoa keräyspaikasta saat jätehuoltomääräyksistä ja asiakaspalvelustamme. Kysy lisää vaihtoehdoista, autamme keräyspaikan valinnassa mielellämme!

Kuinka usein jäteastia pitää tyhjentää?

Vapaa-ajan asunnon oma jäteastia ja kimppa-astia on tyhjennettävä vähintään kolme kertaa vuoden aikana. Jos vapaa-ajan asunto on käytössä vain kesäaikana, tulee vähintään kolme tyhjennystä sijoittaa kesäajalle. Tyhjennysvälit ja vaaditut astiatilavuudet perustuvat jätehuoltomääräyksiin.

Tyhjennysviikot eivät aina ole samat kuin edellisenä vuonna ja tulevan kesän tyhjennysajankohdat kannattaakin tarkastaa hyvissä ajoin asiakaspalvelustamme. Asiakaspalvelustamme voi myös tilata lisätyhjennykset.

Mistä vapaa-ajan asukkaan jätelasku koostuu?

Laskulla näkyvät joko tyhjennystapahtumat tai kerran vuodessa veloitettava aluekeräyspistemaksu sekä vuotuinen kiinteistökohtainen perusmaksu. 

  • Tyhjennystapahtumat laskutetaan asiakasrekisteriin merkityn tyhjennysrytmin mukaan. Tyhjennystapahtumiin liittyen laskulla voi olla myös lisäpalvelumaksuja.
  • Aluekeräyspistemaksu laskutetaan kiinteistöiltä, jotka ovat järjestäneet jätehuollon liittymällä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Maksu veloitetaan vapaa-ajan asunnoilta kerran vuodessa.
  • Kimpoilla jätemaksu muodostuu jäteastian tyhjennystapahtumista sekä kerran vuodessa laskutettavasta asuntokohtaisesta perusmaksusta. Lasku voidaan osoittaa joko yhtenä laskuna kimppaisännälle tai jokaista kimppaosakasta voidaan laskuttaa erikseen. Myös ne kimppaosakkaat, jotka eivät saa omaa laskua tyhjennystapahtumista, saavat laskun perusmaksusta.

Lisätietoja tyhjennyshinnoista, lisäpalvelu- sekä perusmaksuista on saatavilla hinnastoistamme. Laskuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme.

Minne hyötyjätteet, isot jäte-esineet tai vaaaralliset jätteet?

Ekopisteet

Kodin pakkaus- ja muita hyötyjätteitä voi toimittaa Puhas Oy:n osakaskuntien alueella oleville ekopisteille sekä Pakkaustuottajien Rinki-ekopisteille. Ekopisteissä vastaanotetaan pisteestä riippuen paperia, pakkauskartonkia, pakkauslasia, metallia ja käyttökelpoisia tekstiilejä sekä joissakin Rinki-ekopisteissä myös muovipakkauksia. 

Kontiosuon jätekeskus ja jäteasemat

Isot jäte-esineet ja jäteastiaan kuulumattomat jätteet voi viedä Kontiosuon jätekeskukseen tai paikallisille jäteasemille. Jätekeskuksessa ja jäteasemilla otetaan vastaan mm. metalliromua, puutarhajätteitä, lasia, maa- ja kiviaineksia, käsiteltyä sekä puuta, kestopuuta ja rakennusjätettä.

Kontiosuon jätekeskuksen vastaanottohinnat >

Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanotto

Vaarallisia jätteitä ja käytöstä poistettuja sähkölaitteita otetaan vastaan Kontiosuon jätekeskuksessa, paikallisilla jäteasemilla, kiertävissä keräysautoisa sekä muissa valvotuissa vastaanottopisteissä. Kotitaloudet ja vapaa-ajan asunnot voivat tuoda vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet vastaanottopisteisiin veloituksetta.

Vaarallisten jätteiden vastaanottopisteet ja aukioloajat >

Sähkölaitteita ja lamppuja voi palauttaa rajoitetusti myös kauppoihin. Pisimmältä ulkomitaltaan enintään 25 cm pituiset sähkölaitteet tai loisteputket voi palauttaa ilman ostovelvoitetta sähkölaitteita myyvään erikoiskauppaan, jonka pinta-ala on vähintään 200 m2, tai päivittäistavarakauppaan, jonka pinta-ala on vähintään 1000 m2. Sähkölaitteet voi palauttaa mihin tahansa kauppaan uutta vastaavaa laitetta ostettaessa. Lisätietoja SER-Kierrätys>>