MILLAINEN JÄTEASTIA JA MISTÄ SEN SAA?

Yleisin vapaa-ajan asunnon poltettavan jätteen astiakoko on 140 tai 240 litraa. Mökkiläisten yhteiselle kimppa-astialle on tilavuutta hyvä varata 660 litraa.

Uutta jäteastiaa hakkiessa on hyvä varmistaa, että se on pyörällinen, konekuormaukseen soveltuva ja tehty säiden vaihtelun kestävästä muovista. Hyvä merkki laadusta on usean vuoden runkotakuu ja se, että jäteastiassa on selvästi näkyvissä astian merkki ja valmistajan leima. Jäteastioita myyvät Puhas Oy, rautakaupat ja useat jätteenkuljetusyritykset.

Muun muassa Justus-astiat eivät sovellu hyvin koneelliseen kuormaukseen, koska niiden kaulukset ovat ahtaita. Kuormauksessa rikkoutuvia Justus-astioita ei korvata asiakkaalle. Niitä tyhjennetään kuitenkin niin kauan kuin astia kestää.

Jäteastioiden maksimipaino

Suurin sallittu paino korkeintaan 240-litraiselle jäteastialle on jätehuoltomääräysten mukaan 60 kg ja 660-litraiselle jäteastialle 80 kg. Biojäteastioiden osalta tämä tarkoittaa jäteastian täyttämistä enintään puoliväliin.

Jäteastioiden kunnossapito

Lumitöistä, hiekoituksesta, siivouksesta, keräysvälineen korjauksesta ja puhdistamisesta yms. kunnossapidosta vastaavat keräysvälineiden haltijat. Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly jäteastioiden tyhjennyshintoihin.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Katso jätehuoltomääräykset >