Omakotitalo voi liittyä jätehuoltoon omalla jäteastialle tai  kuulumalla jätekimppaan tai liittymällä aluekeräyspisteen käyttäjäksi.

OMAKOTIASUKKAAN JÄTEHUOLTO

Suunnitteletko omakotitalon rakentamista, uusi koti on valmistumassa tai olet juuri muuttanut?

Puhas Oy tarjoaa osakaskuntiensa asukkaille jätehuollon palvelut. Omakotitalon jätehuoltoa sopiessa on varmistettava, että jätehuolto on järjestetty Jätelain sekä kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Tältä sivulta sekä asiakaspalvelustamme saa tarpeellista tietoa jätehuollon järjestämisestä.

Palvelua perusmaksulla

Perusmaksulla katetaan monia käyttöhetkellä veloituksettomia palveluja. Kotitalouksien käytössä ovat hyötyjätteille tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanottopisteet sekä kiertävät keräysautot. Vuosittain kotiin jaetaan vuosikalenterimme ja Yhteinen juttu -asiakaslehti.

Perusmaksulla saa myös Joensuun alueellisen jätelautakunnan palvelut sekä Liperissä ja Kontiolahdella kunnan tarjoamia muita jätehuoltopalveluja kuten puutarhajätteen vastaanottoa.

Omakotitaloilla on kolme tapaa liittyä jätehuoltoon

Jätehuollon voi järjestää kiinteistökohtaisella jäteastialla, lähikiinteistöjen muodostamalla kimppa-astialla tai aluekeräyspisteen käyttäjäksi liittymällä. Sopivin ratkaisu jätehuollon järjestämiseen kannattaa miettiä etukäteen ja olla yhteydessä asiakaspalveluumme, jotta jätehuolto on käynnissä ajoissa.  

Millainen jäteastia pitää olla ja mistä sen saa?

Yleisin poltettavan jätteen astiakoko on omakotitaloilla 240 litraa. Astiakokoon vaikuttavat taloudessa syntyvien jätteiden määrä sekä se, kuinka tarkasti ne lajitellaan.

Uutta jäteastiaa hankkiessa on hyvä varmistaa, että se on pyörällinen, konekuormaukseen soveltuva ja tehty säiden vaihtelun kestävästä muovista. Hyvä merkki laadusta on usean vuoden runkotakuu ja se, että jäteastiassa on selvästi näkyvissä astian merkki ja valmistajan leima. Jäteastioita myyvät Puhas Oy, rautakaupat ja useat jätteenkuljetusyritykset.

Jäteastioiden maksimipainot

240-litraisen jäteastian saa täyttää jätehuoltomääräysten mukaan enintään 60 kg painavaksi ja 660-litraisen jäteastian enintään 80 kg painavaksi. Painorajoista johtuen esimerkiksi biojäteastian saa täyttää enintään puoliväliin.

Jäteastioiden kunnossapito

Lumitöistä, hiekoituksesta, siivouksesta, keräysvälineen korjauksesta ja puhdistamisesta yms. kunnossapidosta vastaavat keräysvälineiden haltijat. Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly jäteastioiden tyhjennyshintoihin.

Millainen on hyvä keräyspaikka?

Keräyspaikan suunnittelu

Jäteastian sijoituspaikkaa valitessa kannattaa pohtia, onko astian läheisyydessä jäteautolle riittävää kääntöpaikkaa ja kestääkö astian sijoituspaikka jopa 26-tonnisen jäteauton painon.  Kelirikkoaika aiheuttaa sivuteille ja jäteauton kulkemiselle  omat haasteensa, mikä on hyvä huomioida jäteastian sijaintipaikkaa valitessa.

Lisäpalvelumaksut

Jäteastialle ei aina löydy sopivaa keräyspaikkaa omalta maalta. Astian paikkaa valitessa tulee ottaa huomioon, että keräyspaikan perustamiselle toisen maalle tulee olla maanomistajan lupa. Lisäksi kannattaa huomioida mahdolliset lisäpalvelumaksut, joita saattaa aiheutua esim. jätehuoltomääräyksistä poikkeavasta keräyspaikasta.

Taajamissa jäteautolla ei ajeta omakotitalojen pihoihin. Pihat ovat usein ahtaita ja pihakiveykset voivat rikkoutua. Taajamissa omakotitalon jäteastia on hyvä sijoittaa pihaliittymään tai tontin reunalle, jolloin lisäpalvelumaksuja ei synny ja piha pysyy kunnossa.

Lisätietoa keräyspaikasta saat jätehuoltomääräyksistä ja asiakaspalvelustamme. Kysy lisää vaihtoehdoista, autamme keräyspaikan valinnassa mielellämme!

Kuinka usein jäteastia pitää tyhjentää?

Yleisin tyhjennysväli omakotitalon jäteastialla on 2 viikkoa. Kun biojätteen kompostointi tai erilliskeräys on järjestetty, voi oman jäteastian tyhjennysväli olla jätehuoltomääräysten mukaisesti jopa yli 4 viikkoa. Myös kesäaika viikoilla 18 - 39 vaikuttaa biojäteastian jäteastian tyhjennyksiin. 

Jäteastioiden pisimmät tyhjennysvälit

Jäteastioiden tyhjennykset on järjestettävä siten, että jätteet mahtuvat astioihin, astioiden kannet voidaan aina sulkea eikä astioista aiheudu haju- tai muuta hygieenistä haittaa. Jäteastiat tulee tyhjentää vähintään seuraavasti:

Jätelaji
Pisin tyhjennysväli
Poltettava jäte 4 viikkoa
Poltettava jäte, jos biojäte kerätään erikseen
tai kompostoidaan
8 viikkoa
Biojäte (1-4 huoneiston kiinteistöt/kimppa-astiat/
syväkeräyssäiliöt/koneellisella jäähdytyksellä varustetut säiliöt)
2 viikko (kesäaika 1.5. - 30.9.), 4 viikkoa (talviaika)
12 viikon tyhjennnysväli vakinaisessa asumisessa

Vakinaisesti asutun 1-2 henkilön talouden poltettavan jätteen tyhjennysväli voidaan jätelautakunnalle osoitetulla ilmoituksella pidentää 12 viikkoon. Pidentämisen edellytyksenä on, että syntyvä jätemäärä on vähäinen, jäteastian tilavuus on enintään 240 litraa ja biojätteet kompostoidaan tai toimitetaan erilliskeräykseen sekä pakkausjätteet (kartonki, lasi ja metalli) ja keräyspaperi toimitetaan erilliskeräykseen.

Lisäsäkit

Jäteastian tyhjennysväli ja koko tulisi mitoittaa siten, että astian kansi mahtuu kiinni. Esimerkiksi juhlapyhien aikaan jätettä syntyy usein tavallista enemmän, ja silloin tällöin syntyvät lisäjätteet kannattaakin säkittää ja jättää astian viereen, josta jätteenkuljettaja voi poimia ne kyytiin. Lisäjätteistä veloitetaan jätetaksan mukainen maksu. 

Ettehän varastoi jätekatokseen tai jäteastian viereen tavaraa, jota ei ole tarkoitettu jäteauton kyytiin.

Tyhjennysväleistä voitte tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai sähköpostitse.

Mistä omakotitalon jätelasku koostuu?

Laskulla näkyvät joko tyhjennystapahtumat tai aluekeräyspistemaksu sekä vuotuinen kiinteistökohtainen perusmaksu. 

  • Tyhjennystapahtumat laskutetaan asiakasrekisteriin merkityn tyhjennysrytmin mukaan. Tyhjennystapahtumiin liittyen laskulla voi olla myös lisäpalvelumaksuja. Ne omakotiasukkaat, joilla on oma jäteastia, saavat laskunsa kolmen kuukauden välein.
  • Aluekeräyspistemaksu laskutetaan kiinteistöiltä, jotka ovat järjestäneet jätehuollon liittymällä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Maksu veloitetaan kahdessa erässä.
  • Kimpoilla jätemaksu muodostuu jäteastian tyhjennystapahtumista sekä kerran vuodessa laskutettavasta asuntokohtaisesta perusmaksusta. Laskuvoidaan osoittaa joko yhtenä laskuna kimppaisännälle tai jokaista kimppaosakasta voidaan laskuttaa erikseen. Myös ne kimppaosakkaat, jotka eivät saa omaa laskua tyhjennystapahtumista, saavat laskun perusmaksusta.

Lisätietoja tyhjennyshinnoista, lisäpalvelu- sekä perusmaksuista on saatavilla hinnastoistamme. Laskuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme.

Minne hyötyjätteet, isot jäte-esineet tai vaaralliset jätteet?

Ekopisteet

Kodin pakkaus- ja muita hyötyjätteitä voi toimittaa Puhas Oy:n osakaskuntien alueella oleville ekopisteille sekä Pakkaustuottajien Rinki-ekopisteille. Ekopisteissä vastaanotetaan pisteestä riippuen paperia, pakkauskartonkia, pakkauslasia, metallia ja käyttökelpoisia tekstiilejä sekä joissakin Rinki-ekopisteissä myös muovipakkauksia. 

Kontiosuon jätekeskus ja jäteasemat

Isot jäte-esineet ja jäteastiaan kuulumattomat jätteet voi viedä Kontiosuon jätekeskukseen tai paikallisille jäteasemille. Jätekeskuksessa ja jäteasemilla otetaan vastaan mm. metalliromua, puutarhajätteitä, lasia, maa- ja kiviaineksia sekä puuta, kestopuuta ja rakennusjätettä.

Kontiosuon jätekeskuksen vastaanottohinnat >

Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanotto

Vaarallisia jätteitä ja käytöstä poistettuja sähkölaitteita otetaan vastaan Kontiosuon jätekeskuksessa, paikallisilla jäteasemilla, kiertävissä keräysautoisa sekä muissa valvotuissa vastaanottopisteissä. Kotitaloudet ja vapaa-ajan asunnot voivat tuoda vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet vastaanottopisteisiin veloituksetta.

Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanottopisteet ja aukioloajat >

Sähkölaitteita ja lamppuja voi palauttaa rajoitetusti myös kauppoihin. Pisimmältä ulkomitaltaan enintään 25 cm pituiset sähkölaitteet tai loisteputket voi palauttaa ilman ostovelvoitetta sähkölaitteita myyvään erikoiskauppaan, jonka pinta-ala on vähintään 200 m2, tai päivittäistavarakauppaan, jonka pinta-ala on vähintään 1000 m2. Sähkölaitteet voi palauttaa mihin tahansa kauppaan uutta vastaavaa laitetta ostettaessa. Lisätietoja SER-Kierrätys »