MILLAINEN ON HYVÄ KERÄYSPAIKKA?

Keräyspaikan suunnittelu

Kunnalliset jätehuoltomääräykset määrittävät, millainen keräyspaikan tulee olla. Vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen, kulutuksen kestoon ja esteettömyyteen.

Oman tai kimppa-astian paikkaa pohtiessa kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota keräyspaikkaa koskeviin vaatimuksiin. Myös olemassa olevien keräyspaikkojen on täytettävä jätehuoltomääräysten vaatimukset. 

Lisäpalvelumaksut

Jos astiaa ei voi sijoittaa omalle maalle, täytyy keräyspaikan perustamiselle toisen maalle olla maanomistajan lupa. Lisäksi kannattaa huomioida mahdolliset lisäpalvelumaksut, joita saattaa aiheutua esim. jätehuoltomääräyksistä poikkeavasta keräyspaikasta.

Taajamissa jäteautolla ei ajeta omakotitalojen pihoihin. Pihat ovat usein ahtaita ja voivat olla rakennettuja siten, että jäteauto voi rikkoa pihaa käydessään (esimerkiksi kivetyt pihat). Taajamissa omakotitalon jäteastia on hyvä sijoittaa pihaliittymään tai tontin reunalle, jolloin lisäpalvelumaksuja ei synny ja piha pysyy kunnossa.