KUINKA USEIN JÄTEASTIA TULEE TYHJENTÄÄ?

Yleisin tyhjennysväli omakotitalon jäteastialla on 2 viikkoa. Oman jäteastian tyhjennysväli voi olla yli 4 viikkoa, jos biojäte kompostoidaan elintarvikejätteelle suunnitellussa kompostorissa tai biojätteelle on järjestetty erilliskeräys.

Jäteastian tyhjennysväleistä määräävät kunnalliset jätehuoltomääräykset.

Jäteastioiden pisimmät tyhjennysvälit

Jätelaji

Kesäaikana (viikot 18 - 39)

Talviaikana (viikot 40 - 17)

Poltettava jäte 4 viikkoa 4 viikkoa
Poltettava jäte, jos biojäte kerätään erikseen
tai kompostoidaan
8 viikkoa 8 viikkoa
Biojäte, myös 2 - 4 omakotitalon biokimppa-astiat 2 viikkoa 4 viikkoa