USEIN KYSYTTYÄ JÄTEHUOLLOSTA

Jätehuolto askarruttaa joskus monin tavoin eikä kaikkia asioita löydy nettisivuista eikä oppaista. Jätehuolto on tärkeää olla kunnossa, ja sen järjestäminen vaihtelee hieman kiinteistön muodon ja käytön sekä jätteen määrän mukaan. Myös asuinpaikka taajamassa tai haja-asutusalueella vaikuttaa jätehuoltoon.

Asiakaspalvelumme on vastannut usein esitettyihin kysymyksiin aiheina: Biojäte, Jäteastiat, Jätteenkuljetus, Kontiosuon jätekeskus, Laskutus, Puhas Oy ja Tyhjennysväli.

Asiakaspalvelumme vastaa edelleen mielellään kysymyksiin ja palautteisiin arkisin  klo 8 - 16 puhelimitse, p. 013 318 198 tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@puhas.fi.

Biojäte

Miksi biojätepussi ei aina pysy jäteastiassa kunnolla vaan tipahtaa joskus astian pohjalle?

Biojätepussi on mitoitettu sopimaan jäteastian pannan ympärille napakasti. Joskus biojätepussin pohja voi jäädä roikkumaan hieman ilmaan, ja kun ensimmäiset biojätteet laitetaan astiaan, huonosti pannan kohdalta laitettu pussi voi tipahtaa mukana. Myös hyvin asennettu biojätepussi voi tipahtaa astian pohjalle, jos pakkaamatonta biojätettä kaadetaan jäteastiaan suoraan keittiön bioroskiksesta.

Miksi biojäteastiaa ei saa laittaa täyteen?

Täysi tai lähes täysi biojäteastia painaa niin paljon, että astiaa ei ole tarkoitettu kestämään sellaista painoa, ja liian täysi astia hajoaa helposti jätteen kuormauksen yhteydessä. Jätehuoltomääräysten mukainen maksimipaino 140 - 240 –litraisille jäteastioille on 60 kg. Käytännössä biojäteastioiden osalta tuo painoraja yleensä ylittyy, kun astia on puolillaan. Täyteen pakattu 240-litrainen biojäteastia voi painaa jopa yli 200 kg, ja sen tyhjentäminen on merkittävä työturvallisuusriski jätteenkuljettajille. 

Suositeltavaa on varata biojätteelle ylitäytön välttämiseksi riittävä määrä astioita. Maksimitäyttönä pidämme noin 50 % täyttöä, jos halutaan välttyä hankaluuksilta tyhjennyksessä ja pidentää astian käyttöikää.

Kuinka ennaltaehkäisen jäteastian likaantumista?

Paras tapa ennaltaehkäistä jäteastian likaantumista on pakata poltettavat jätteet muovipussiin ja biojätteet joko paperipussiin tai biohajoavaan pussiin. Biojätteestä on tärkeää valuttaa nesteet ennen biojäteastiaan laittamista.

Luin jostakin, että biojätepusseja ei saisi käyttää. Onko asia näin? Miten biojäte kannattaa pakata?

Biohajoavia pusseja saa edelleen käyttää biojätteen pakkaamiseen. Suuret määrät biohajoavia pusseja voivat aiheuttaa ongelmia biojätteenkäsittelylaitoksellamme BioKymppi Oy:ssä Kiteellä, minkä vuoksi suosittelemme paperipussien tai sanomalehdestä taiteltujen pussien käyttämistä aina, kun mahdollista. Biojäteastioiden suojasäkit olemme jo vaihtaneet ruskeisiin helpommin hajoaviin säkkeihin, jotta biojätteen jatkokäsittely olisi vaivattomampaa.

Jäteastiat

Kenen kuuluu pestä jäteastia?

Jäteastian puhtaanapidosta huolehtii kiinteistön haltija eli asukas. Taloyhtiöissä jäteastian puhtaanapito voi olla siirretty myös talohuoltoyhtiölle. Lisätietoja vastuista jäteastian kunnossapidon suhteen löytyy jäteasetuksesta (179/2012, 10 §) sekä alueellisista jätehuoltomääräyksistä.

Biojäteastiat pestään jätehuoltoyhtiön toimesta kaksi kertaa vuodessa ilman eri tilausta, ja nämä pesut sisältyvät tyhjennysmaksuihin. Jos biojäteastia pestään tilauksesta, on pesu maksullinen. Ns. peruspesussa pestään biojäteastian sisäpuoli, kansi sisältä ja ulkoa sekä astian kaulus.

Vähintään kolmen asuinhuoneiston asuinkiinteistöjen poltettavan jätteen astiat pestään jätehuoltoyhtiön toimesta kerran vuodessa 1.5. - 31.10. välisenä aikana ilman erillistä pesutilausta. Poltettavan jätteen astian peruspesu ei sisälly tyhjennysmaksuun, joten siitä veloitetaan erikseen. Pesumaksuun sisältyy pesun yhteydessä tehtävä tyhjennys, jos  pestävässä astiassa on jätettä. 

 • Jos pesun haluaa tehdä itse tai käyttää muuta pesupalvelua, on pesu peruttava toukokuun loppuun mennessä.

Muilla kiinteistöillä poltettavan jätteen astiapesun voi tilata asiakaspalvelustamme puhelimitse, p. 013 318 198 tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@puhas.fi.

Pesuhinnasto

Jäteastian pesu
€/pesukerta
(sis. alv 0 %)

€/pesukerta

(sis. alv 24 %)

Peruspesu 12,10

15,00

Tehopesu 13,71 17,00
Sisäpuolen pesu 10,48 13,00
Ulkopuolen pesu 8,06

9,99

 

 • Peruspesussa pestään jäteastia sisältä sekä kansi sisä- ja ulkopuolelta ja astian kaulus.
 • Tehopesussa pestään jäteastian sisä- ja ulkopinnat ulkopohjaa lukuunottamatta. Lisäksi pestään kansi sisä- ja ulkopuolelta.
 • Sisäpuolen pesussa pestään astian ja kannen sisäpuoli sekä kaulus.
 • Ulkopuolen pesussa pestään ulkopinnat ulkopohjaa lukuunottamatta sekä kansi ja kaulus ulkopuolelta.

Jäteastiani hajosi tyhjennyksen yhteydessä. Miten toimin?

Ottakaa yhteys Puhas Oy:n asiakaspalveluun, jotta astiarikon ajankohta tulee kirjatuksi asiakaskortillenne. Todennäköisesti jätteenkuljettaja on jo raportoinut astiarikosta sähköisen ajonohjausjärjestelmän kautta. Jos mahdollista, ottakaa kuvia hajonneesta astiasta ja lähettäkää ne asiakaspalveluumme asianne käsittelyn nopeuttamiseksi. Lisäksi ilmoittakaa astian merkki, malli ja valmistusvuosi, joka löytyy usein kannesta.

Pääsääntöisesti yli viisi vuotta vanhojen jäteastioiden rikkoutumista ei korvata, sillä jäteastioiden muovi väsyy käytön ja iän myötä. Tyypillisiä muovin väsymisestä aiheutuvia astiarikkoja ovat kyljen halkeaminen tai pannan halkeaminen ja vääntyminen. Kun jäteastia rikkoutuu vanhuuttaan, se hajoaa yleensä tyhjennyksen yhteydessä.

Myös jätteenkuljettajan virhe tyhjennyksen yhteydessä on mahdollinen, ja jätteenkuljettajan virheestä hajonneet jäteastiat korvataan. Sen sijaan jäteastian väärästä käytöstä (esimerkiksi ylitäyttö tai ylipaino) johtuneita astiarikkoja ei korvata.

Jos jäteastiassa epäillään rikkoutumisen syyksi valmistusvirhettä tai astian soveltumattomuutta koneelliseen kuormaukseen, niin suosittelemme ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian myyjäliikkeeseen kuluttajaviraston lomakkeella. Laadukkaalla jäteastialla on useiden vuosien runkotakuu, ja takuuaikana astia korvataan myyjän toimesta, jos astiarikkoon ei liity kuljettajan virhettä.

Millainen on hyvä jäteastia?

Jätehuoltomääräykset asettavat minimivaateet jäteastialle. Käsin siirrettävien astioiden on oltava koneelliseen kuormaukseen soveltuvia, pyörällisiä, tartuntakahvoin varustettuja ja kannellisia. Koneelliseen kuormaukseen soveltuvuutta ja astian takuuta kannattaa kysyä myyjältä jäteastiaa ostettaessa. Jäteastian pitää kestää käytössä vuosia, ja merkki hyvästä laadusta onkin usean vuoden runkotakuuaika.

Esimerkiksi 240-litraisen astian koneelliseen kuormaukseen soveltuvuuden voi tarkistaa myös siten, että löytyykö astiasta standardimerkintä EN 840-1 tai EN 840.1. Jäteastiassa on oltava näkyvillä myös astian merkki tai valmistaja, astian tilavuus, astian kestämä maksimipaino sekä valmistusajankohta. Vuodesta 2016 alkaen standardivaatimus on kirjattu myös jätehuoltomääräysten perusteluihin. Kysyttehän meiltä rohkeasti lisätietoja.

Miksi jätesäkkitelineistä on luovuttu?

Jätesäkkiteline ei ole 30.4.2013 jälkeen ollut jätehuoltomääräysten mukainen keräysväline. Syitä jätesäkkitelineistä luopumiseen on useita, joista merkittävin on jätteenkuljettajan työturvallisuusriski  jätesäkin läpi pistävistä ja viiltävistä esineistä. Umpinaiset muoviset jäteastiat kuormataan koneellisesti, jolloin tapaturmariski on pienempi. Jätehuoltomääräykset mahdollistavat edelleen satunnaisen lisäjätteen jättämisen kuljetukseen jätesäkissä. 

Miksi jäteastiaan oli jäänyt jätettä tyhjennyksen jälkeen? Miksi astiaa ei ole tyhjennetty kokonaan?

Talvella yleisin syy on jätteen jäätyminen kiinni astiaan. Muulloin jätteen jumiutuminen astian pohjalle voi johtua liian tiiviisti pakatusta jäteastiasta, ts. jätettä on juntattu jäteastiaan, jotta sitä mahtuisi sinne enemmän. Jäteastia tyhjennetään koneellisesti, eikä pohjalle tiivistetty jäte aina irtoa. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että astiaa ei ole pakattu liian täyteen ja että jätteen joukossa ei ole nesteitä, joka voisi aiheuttaa jäätymistä.

Näissä tilanteissa asiakkaan on viisainta tyhjennyksen jälkeen irrottaa astian pohjalle jäänyt jäte ja säkittää se. Ylimääräistä jätettä ei ole suositeltavaa tiivistää jäteastiaan, vaan lisäjäte tulee pakata jätesäkkiin astian viereen. Tiivistäminen voi aiheuttaa myös astian rikkoutumisen.

Miksi kuljettaja ei tyhjennä astiaa käsin? Astian vieressä olisi ollut harjanvarsi, jolla jätteet olisi saanut ronkittua irti.

Koska astian pohjalle jäänyt jäte on usein tiukassa ja sen irrotteluun voi kulua aikaa, on jätteenkuljettajia ohjeistettu olemaan irrottelematta tiivistynyttä jätettä astian pohjalta. Astian sorkkiminen on myös aina työturvallisuusriski, sillä jätteenkuljettaja ei voi tietää, mitä astiassa on.

Jäteastian haltijan on huolehdittava siitä, että jäte ei jäädy tai jumiudu pohjalle. Jätteenkuljettajalla on lupa kipata jäteastiaa pari ylimääräistä kertaa, jos kaikki pussit eivät ensimmäisellä kippauksella irtoa astiasta. "Rynkyttämään" astiaa ei kuitenkaan voida jäädä, sillä se altistaa astiarikoille.

Jätteenkuljetus

Miksi jäteauto ei aja taajamassa omakotitalon pihaan asti?

Taajamissa pihat ovat usein pieniä ja nykyisin yhä useammin myös kivettyjä. Painava jäteauto voi helposti vahingoittaa pihan rakenteita pienessä tai kantavuudeltaan puutteellisessa pihassa, minkä vuoksi pihoihin ajaminen on taajamissa pääsääntöisesti kielletty. Jätteenkuljettaja noutaa jäteastian pihasta jalan, minkä vuoksi jäteastian sijoituspaikan on hyvä sijaita pihatien liittymän tuntumassa. Mikäli turvallisuussyistä on tarpeen, jäteautolla voidaan ajaa myös pienkiinteistön pihaan.

Miksi kuljettaja ei aina tyhjennä kaikkia taloyhtiön poltettavan jätteen astioita?

Kun taloyhtiöllä on useampi jäteastia samaa jätejaetta (esimerkiksi kolme 660-litraista poltettavan jätteen astiaa), on kyseessä niin sanottu astiaryhmä. Astiaryhmissä kuljettajia on ohjeistettu siten, että he tyhjentävät aina vähintään yhden jäteastian, ja sen lisäksi ne astiat, joiden täyttöaste on yli 50%.

Näin taloyhtiön jätelaskut pidetään kohtuullisina ja mahdollistetaan vara-astioiden pitäminen ilman suurempaa vaikutusta jätehuoltokuluihin. Jos taloyhtiössänne halutaan kaikki astiat tyhjennettäväksi joka kerralla, ilmoitattehan siitä asiakaspalveluumme.

Miksi jätteenkuljettaja ei voi tulla sanomaan, jos on auto jäteastian edessä? Olimme kotona ja olisimme voineet siirtää autoa.

Jätteenkuljettajien päivittäinen ajoreitti on pitkä, minkä vuoksi kaikki ylimääräiset viivästykset reitillä on karsittu minimiin. Kuljettajia on ohjeistettu siten, että heidän ei tarvitse mennä soittamaan ovikelloa tämän kaltaisissa tilanteissa. Mutta jos asiakas on pihamaalla, voi kuljettaja pyytää siirtämään autoa.

Jäteastian luo on aina oltava esteetön pääsy, vaikka auto olisi pihassa. Tyhjennyspäiväkin voi joskus muuttua arkipyhien ja kalustorikkojen vuoksi, minkä takia esteetön pääsy jäteastian luo on tärkeää. Jäteastian pysyvä paikka kannattaakin valita siten, että auton paikoitusta ei tarvitse muuttaa tyhjennyspäivän vuoksi.

Mikä on siirtomaksu? Millä tavalla se on mitattu?

Siirtomaksu on lisämaksu siitä, että jäteastiaa siirretään käsin keräilypaikasta autoon yli 10 metriä. Maksulta voi välttyä sijoittamalla jäteastian pihatien liittymään mahdollisimman lähelle tontin rajaa. Haja-asutusalueella siirtomaksua ei synny, jos jäteauto pääsee 10 metrin päähän jäteastiasta. Keräyspaikan vaatimuksista on lisätietoa jätehuoltomääräyksissä.

Sain kirjeen, että lumityöt on tekemättä / astia jäässä. Miksi kuski ei ole tyhjentänyt astiaa, ei sitä lunta nyt niin paljon ollut.

Kuljettajat tyhjentävät aina ne jäteastiat, jotka he saavat turvallisesti kuljetettua sijaintipaikaltaan autoon ja takaisin. Jäteastian ja sen ympäristön kunnossapito on erityisen tärkeää talvella jo pelkästään jätteenkuljettajien työturvallisuuden vuoksi.

Jäätyneet astiat ja pihat sekä tekemättömät lumityöt tuovat aina tapaturmariskejä. Täyden jäteastian raahaaminen lumessa on raskasta, ja lisäksi astian pyörät voivat lukkiutua ja rikkoutua. Jätteenkuljettajia on ohjeistettu siten, että jäteastiaa ei saa tyhjentää, ellei sitä ole mahdollista tehdä turvallisesti.

Loka-auto/tukkirekka pystyy kääntymään pihassamme, miksi ei jäteauto?

Jäteautossa akseliväli on lyhyt, mikä aiheuttaa suurta pistemäistä kuormitusta toisin kuin tukkirekalla, jolla akseliväli on pitkä ja paino jakautuu isommalle alueelle. Koska jäteauto voi painaa yli 26 tonnia ja jäteautossa paino keskittyy auton takaosaan, ei jäteauto pysty ajamaan pehmeällä alustalla (esim. nurmikko tai puutteellisen kantavuuden omaava tie) ilman riskiä pihan tai auton rikkoutumisesta. 

Kuljettajan mukaan tie on ollut liukas eikä astiaa oltu tyhjennetty. Henkilöautollakin on pihaan päästy, niin miksi ei jäteautolla?

Jäteauto voi painaa jopa yli 26 tonnia, ja erityisesti talviaikaan liukkailla teillä voi syntyä isoja vahinkoja, jos kuljettaja menettää auton hallinnan. Jäteauton raideleveys on myös eri kuin henkilöautossa. Kuljettajat tekevät kaikki ajolistalla olevat tyhjennykset myös talvisin, eikä jäteastioita jätetä tyhjentämättä ilman syytä. Jos piha on talvella usein liukas, kannattaa jäteastian paikka muuttaa talven ajaksi isomman tien varteen.

Tielläni on painorajoituskyltti, kuinka minun tulee toimia?

Jäteautot eivät aja ilman kirjallista lupaa yksityistielle, jossa on voimassa painorajoitus. Halutessanne sallia jäteauton ajon painorajoitetulle tielle voitte pyytää asiakaspalvelustamme lupalomakkeen postitettavaksi tiehoitokuntanne puheenjohtajalle tai sihteerille. Kun tiehoitokunnan edustaja on allekirjoittanut luvan ja lähettänyt sen meille, on lupa voimassa. Muistattehan, että jätteenkuljettaja voi oman arvionsa perusteella jättää ajamatta huonokuntoiselle tielle.

Jos tien kunto on huono eikä tie varmuudella kestä jäteauton painoa (jopa yli 26 tonnia), niin suosittelemme jäteastian sijoittamista painorajoitetun tien risteykseen niin, ettei painorajoitetulle tielle tarvitse ollenkaan ajaa. Tämä on hyvä ratkaisu myös kelirikon aikaan.

Kontiosuon jätekeskus

Onko jätteet lajiteltava jo kotona?

Jo kuormaa tehdessä on hyvä lajitella jätteet valmiiksi, koska silloin kuorman purkaminen  lajittelukentällä on nopeaa.

 • Laita painavimmat jätteet kuten laatat, harkot, betonit ja kipsilevyt kuorman pohjalle ja kevyemmät päällimmäisiksi. 
 • Poltettavat jätteet voit pussittaa jätesäkkiin. 
 • Voit lajitella valmiiksi paperit, kartongit, lasit, metallit, puujätteet, kestopuut, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet. 
 • Pakkaa muovipusseihin vaatekeräyskonttiin menevät tavarat, kuten käyttökelpoiset ja puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheilutarvikkeet, että ne säilyisivät puhtaina, kuivina ja ehjinä.
 • Puutarhajätteistä kannattaa lajitella risut ja haravointijätteet peräkärryyn  erikseen, koska ne eritellään jätekeskuksessakin jatkokäsittelyn takia (risut haketetaan ja haravointijätteet kompostoidaan). 

Kuinka henkilöautolla jätekeskuksessa toimitaan?

Saapuessasi jätekeskukseen valitse henkilöauto-kaista ja pysähdy Stop-merkin kohdalla.  Maksa kuorma asiakaspalvelussamme pankki- tai luottokortilla ja jatka opasteiden mukaan lajittelukentälle. Turvallisuussyistä pidä lemmikit ja lapset autossa!

 • Lajittele erikseen paperi, kartonki, kestopuu, kipsilevyt, lasi, metalli, maa- ja kiviainekset, poltettava jäte, puu, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet.
 • Lajittele vaatekeräyskonttiin muovipussiin pakattuina käyttökelpoiset ja puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheilutarvikkeet.
 • Puutarhajätteistä lajittele erikseen risut ja haravointijätteet, koska risut haketetaan ja haravointijätteet kompostoidaan.

Huolehdithan, että purkupaikkasi jää siistiksi.

Kuinka toimin pakettiauton kanssa?

Saapessasi jätekeskukseen valitse pakettiauto-kaista ja aja vaa´alle tulopunnitukseen. Kerro asiakaspalvelussa jätekuorman sisältö ja jatka vihreän valon palaessa opasteiden mukaan lajittelukentälle. Turvallisuussyistä pidä lemmikit ja lapset autossa!

 • Lajittele erikseen paperi, kartonki, kestopuu, kipsilevyt, lasi, metalli, maa- ja kiviainekset, poltettava jäte, puu, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet.
 • Lajittele vaatekeräyskonttiin muovipussiin pakattuina käyttökelpoiset ja puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheilutarvikkeet.
 • Puutarhajätteistä lajittele erikseen risut ja haravointijätteet, koska risut haketetaan ja haravointijätteet kompostoidaan.

Kun olet tyhjentänyt kuorman, huolehdi, että purkupaikka jää siistiksi. Palaa vaa´alle lähtöpunnitukseen ja maksa kuorma asiakaspalvelussa pankki- tai luottokortilla.

Miten pienkuorman veloitus muodostuu?

Henkilöautolla sekä henkilöautolla ja peräkärryllä tulevat kuormat

Pakettiautokuormat

 • Pakettiautot punnitaan aina lukuunottamatta puutarhajätekuormia. 
 • Lopullinen hinta määräytyy jätelajin ja kuorman painon mukaan perustuen jätekeskushinnastoon. Hintaan lisätään punnitusmaksu 12,36 € (sis. alv 24 %).

Mitä voin tuoda jätekeskukselle maksutta?

Jätekeskukseen otetaan vastaan kotitalouksista maksutta 

 • kierrätykseen kelpaavaa paperia, kartonkia, metallia ja lasia
 • vaatteiden keräysastiaan muovipussiin pakattuina käyttökelpoiset ja puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheilutarvikkeet
 • sähkölaitteet (esim. jääkaapit, pesukoneet, televisiot, liedet sekä muut isot ja pienet verkkovirralla, paristolla tai akulla toimivat laitteet)
 • kodin vaaralliset jätteet (esim. maalit, liima- ja lakkajätteet, käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet, öljysuodattimet, liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni, akut, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, puunsuoja- ja kyllästysaineet, myrkyt ja desinfioimisaineet, uudenvuoden tinat)
 • kestopuuta alle 1 kuution erä
 • lamput (loisteputket, energiansäästölamput, ledlamput, myös hehku- ja halogeenilamput)
 • pienet määrät käytöstä poistettuja lasiastioita, keramiikkaa, posliinia ja kristalliesineitä.

Voinko tuoda samassa kuormassa eri hintaisia ja ilmaisia jätteitä?

Kyllä voi tuoda!

 • Jos pienkuorma painaa alle 300 kg ja on tilavuudeltaan 2 m3 ja jos kuormassa on eri hintaisia maksullisia sekä maksuttomia jätteitä, veloitetaan kuorman sisältämän kalleimman jätelajin mukaan.
 • Jos kuorma menee painoltaan tai tilavuudeltaan punnitukseen, tulopunnituksen jälkeen voi  tyhjentää ensin kuormasta pois maksuttomat jätteet.  Sen jälkeen voi palata vaa'alle välipunnitukseen, jonka jälkeen tyhjennetään maksulliset jätteet. Lähtöpunnituksen jälkeen veloitamme vain maksullisista jätteistä kuorman kalleimman jätelajin mukaan.

 

Keneltä jätteen siirtoasiakirja vaaditaan?

Jätteen siirtoasiakirja koskee yrityksiä sekä jätteen ammattimaisia kuljettajia.

Siirtoasiakirja on täytettävä  seuraavista jätekuormista:

 • vaaralliset jätteet
 • rakennus- ja purkujätteet
 • sako- ja umpikaivolietteet
 • hiekka- ja rasvakaivojen lietteet
 • pilaantuneet maa-ainekset

Siirtoasiakirja tulee laatia kolmena kappaleena, joista yksi tulee jätteen tuottajalle, toinen jätteen kuljettajalle ja kolmas jätteen vastaanottajalle. Kukin kuittaa allekirjoituksellaan siirtoasiakirjan. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta, ja ne on esitettävä viranomaisille tarvittaessa.

Jätteen tuottajan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että asiakirja luovutetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.

Voidaanko kuorma käännyttää?

Jätekeskukseen ei vastaanoteta

 • jätettä, joka ei täytä kaatopaikkajätteelle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia.
 • jätettä, jonka sisältöä ei tunneta.

Jätekeskus voi kieltäytyä ottamasta vastaan jätettä, jota ei ole lajiteltu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteiden vastaanotossa jätekuormasta tarkastetaan tarvittavat asiakirjat, jäte punnitaan, tarkastetaan ja ohjataan jätelajin mukaiselle purkupaikalle. Palautetut kuormat ilmoitetaan alueen valvoville ympäristöviranomaisille.

Laskutus

Laskussani on virhe. Minne otan yhteyttä?

Ottakaa yhteyttä Puhas Oy:n asiakaspalveluun arkisin klo 8 - 16 puhelimitse tai sähköpostitse.

Jos laskutustapahtuma perustuu voimassa olevaan jätetaksaan eikä sitä voida korjata asiakaspalvelussa, teidät ohjataan tekemään muistututus laskusta jäteviranomaiselle Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle.

Voiko jätemaksun maksaa Puhas Oy:n toimistolla?

Ei voi, toimistollamme ei käsitellä rahaa.

Haluaisin välttyä kalliilta aluekeräyspistemaksulta, mutta kiinteistölleni ei pääse jäteautolla. Voinko vain maksaa tyhjennyksistä ilman, että auto käy paikalla?

Tämä ei ole mahdollista. Jos tilaatte tyhjennyksen jäteastialle, on jäteastian oltava sellaisessa paikassa, että jäteautolla on pääsy 10 metrin päähän astiasta. Näissä tapauksissa olemme suositelleet kartoittamaan, olisiko jäteastialle löydettävissä parempaa paikkaa isomman tien varresta tai olisiko lähikiinteistöjen yhteisen kimppa-astian perustaminen järkevää.

Voinko saada omakotitalon jätelaskun kerran kuukaudessa?

Omakotitalot laskutetaan kolmen kuukauden välein, eikä tähän voi valitettavasti saada muutosta. Ylimääräiset laskutukset eivät tallennu tietokantaamme, ja ne aiheuttavat merkittävästi lisätyötä laskuttajille.

Miksi laskuni loppusumma on aina suurempi kuin laskulla näkyvien erillisten tapahtumien summa?

Laskulla eritellyt tapahtumat esitetään aina verottomin hinnoin, kun taas laskun loppusummassa on mukana arvonlisävero (24%).

Laskussani lukee suoraveloitus, mutta sain silti maksumuistutuksen. Miksi? Palkkani tulee vasta kuun lopussa ja rahatilanteeni on nyt huono. Voinko siirtää eräpäivää?

Molemmissa tapauksissa ottakaa yhteys mahdollisimman pian Puhas Oy:n asiakaspalveluun, jotta asia saadaan kuntoon.

Olen muuttanut ja sain maksumuistutuksen. Miksi osoitemuutokseni ei ole tullut Puhas Oy:n tietoon?

Puhas Oy ei saa tietoa osoitteenmuutoksesta muualta kuin asiakkaalta itseltään. Ilmoitattehan siis osoitteenmuutokset asiakaspalveluumme viipymättä. 

Miksi kimppa-astia laskutetaan vain kaksi kertaa vuodessa?

Usein kimppaosakasta kohden kertyvä summa on kolmen kuukauden jälkeen erittäin pieni, ja tästä syystä puoli vuotta on kimpan laskutusväliksi sopivampi. Biokimppojen tyhjennyskulut jaetaan poltettavan jätteen laskuille.

Puhas Oy

Mikä Puhas on ja mitä se tekee?

Puhas Oy on viiden kunnan (Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi) omistama jäteyhtiö, joka hoitaa jätelain mukaiset palvelutehtävät osakaskuntiensa alueella. Puhas Oy on perustettu vuonna 1997, ja vuoteen 2012 saakka yhtiö oli nimeltään Joensuun Seudun Jätehuolto Oy. Yhtiö on ylläpitänyt Kontiosuon jätekeskusta toimintansa alusta lähtien ja kilpailuttanut Joensuun jätteenkuljetukset 1990-luvulta saakka.

Ketkä omistavat Puhas Oy:n?

Omistajiamme ovat Ilomantsin kunta, Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. Yhtiömme on siis 100-prosenttisesti kunnallinen jätehuoltoyhtiö.

Miksi Puhaksella ei ole omia jäteautoja?

Sen vuoksi, että Puhaksen tehtäväksi on jo vuonna 1997 kuntien allekirjoittamassa osakassopimuksessa säädetty jätteenkuljetusten kilpailuttaminen toimialueellaan. Puhas Oy ei siis ole kuljetusyritys, vaan Puhaksen tehtävänä on varmistaa, että kuntalaisten jätteenkuljetuspalvelut hoituvat edullisesti ja laadukkaasti. Kuljetusten kilpailutukset tehdään noin viiden vuoden välein.

Miksi jätteenkuljetusten säännöt muuttuivat tiukemmiksi, kun Puhas otti vastuun asiakaspalvelusta?

Jätteenkuljetusten säännöt eivät ole muuttuneet, vaan alueemme kunnilla on jo aiemmin ollut jätehuoltomääräyksissään tiettyjä sääntöjä jätteenkuljetuksia koskien. Jätelaki uudistui 1.5.2012, ja toimialueemme jätehuoltomääräykset uudistuivat ensimmäistä kertaa 1.9.2012, ja toisen kerran 1.2.2016.

Puhas Oy on kunnallisena jätehuoltoyhtiönä erityisen tarkka siitä, että jätelainsäädäntöä ja jätehuoltomääräyksiä noudatetaan kaikessa jätehuoltotoiminnassa, ja olemme myös pyrkineet aktiivisesti tiedottamaan määräyksistä asiakkaillemme. Muutokset lainsäädännössä heijastuvat väistämättä myös päivittäiseen toimintaamme.

Valvotaanko Puhaksen toimintaa?

Kyllä valvotaan. Jätehuoltoyhtiötä valvovia viranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Mikäli haluatte reklamoida valvovalle viranomaiselle Puhas Oy:n toiminnasta, saatte viranomaisen yhteystiedot asuinkunnastanne.

Miksi Puhas ei kerää erilliskerää muovia?

Muovipakkaukset ovat tuottajavastuun alaista jätettä. Tämä tarkoittaa sitä, että muovipakkausten tuottajien tulee järjestää muovipakkausten kierrätysverkosto. Toimialueemme muovipakkausten keräyspisteet löydätte osoitteesta http://rinkiin.fi/kotitalouksille/.

Tyhjennysväli

Miksi voin valita jäteastiani tyhjennysväliksi vain 2, 4 tai 8 viikkoa?

Tyhjennysvälien yhtenäistämisellä saadaan pidettyä jäteastian tyhjennysmaksut kohtuullisina, sillä kaikilla alueilla ei ole tarpeen ajaa viikoittain. Tyhjennysvälien rajaamisella säästetään ympäristökuormituksessa kuin jätemaksuissakin. 2/2016 alkaen 12 viikon tyhjennysväli on mahdollista vain niille jäteastioille, joita käyttää 1-2 henkilöä. Mikäli halutaan käyttää 12 viikon tyhjennysväliä, tulee siitä ensin tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Minkä vuoksi en saa yli 4 viikon tyhjennysväliä, jos en kompostoi?

Tämä määräys tulee suoraan jätehuoltomääräyksistä. Yli neljän viikon tyhjennysväli poltettavan jätteen astialle, jossa on myös biojätettä, voi aiheuttaa haittaa paitsi asukkaalle itselleen myös naapurustolle.

Olen tilannut astiatyhjennyksen kerran kuussa. Miksi joinakin kuukausina käydään kahdesti?

Tämä johtuu siitä, että tyhjennysvälit lasketaan viikoissa, eli ”kerran kuussa” tarkoittaa yhtä kuin ”neljän viikon välein”. Paikoitellen tämä tarkoittaa kahta tyhjennystä saman kalenterikuukauden aikana.

Voinko keskeyttää tyhjennykset, kun kiinteistöltä ei tule jätettä?

Vakituisen asunnon jäteastiatyhjennykset voi keskeyttää esimerkiksi lomamatkan ajaksi ilmoittamalla siitä Puhas Oy:n asiakaspalveluun. Jätehuoltomääräysten mukaan astia on tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista, joten keskeytysaika kannattaa sopia hyvissä ajoin. Tyhjennykset voi keskeyttää enintään kuuden kuukauden ajaksi, mutta ei sillä perusteella, että astia on tyhjä tai lähes tyhjä. Keskeyttäminen on mahdollista vain vakituisille asunnoille, vapaa-ajan kiinteistön jätehuoltoa ei voi keskeyttää.

Kuinka pitkäksi ajaksi tyhjennykset voi keskeyttää? Olen 6 kk vuodessa ulkomailla/kesämökillä.

Kun tarve jätehuollon keskeyttämiseen vakituisella asunnolla on yli 6kk, tehkää hakemus Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle. Jos kesämökki ja vakituinen asunto molemmat sijaitsevat Puhas Oy:n toimialueella, keskeytys 6 kuukaudeksi voidaan tehdä myös asiakaspalvelussamme edellyttäen, että jommallakummalla kiinteistöllä jätehuoltopalvelut ovat käytössä.