JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräysten tarkoituksena on turvata jätehuollon sujuvuus paikalliset olosuhteet huomioonottaen. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ohjaavat siis jätehuollon toimivuutta. Määräykset säätelevät mm. jäteastioiden tyhjennysvälejä, lajittelua kiinteistöllä, jätteiden keräyspaikkaa ja keräysastioita. 

Liittyminen jätehuoltoon

Jätehuoltoon liittymisvaihtoehtoja on omakotikiinteistöille ja vapaa-ajan asunnoille kolme: kiinteistökohtainen jäteastia, lähikiinteistöjen kimppa-astia ja joillakin alueilla myös aluekeräyspiste. Taloyhtiöillä, yhteisöillä ja yrityksillä on kaksi tapaa liittyä jätehuoltoon; kiinteistökohtainen jäteastia ja lähikiinteistöjen kimppa-astia. Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

Jätehuollon viranomaiset

Puhas Oy ei hoida jätehuollon viranomaistehtäviä, vaan Puhas on jätehuollon palveluyhtiö. Puhaksen toimialueella jätehuoltoviranomaisena toimii Joensuun alueellinen jätelautakunta. Pääset tutustumaan jätelautakunnan internetsivuihin osoitteessa http://www.joensuu.fi/jatehuolto

Valvovina viranomaisina toimivat kunkin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä ELY-keskus. Viranomaiset valvovat sekä Puhaksen että jätelautakunnan toimintaa. Valvovien viranomaisten yhteystiedot löydät kuntasi sekä ELY-keskuksen kotisivuilta.

OMAKOTIKIINTEISTÖLLÄ JA VAPAA-AJAN ASUNNOLLA KOLME TAPAA LIITTYÄ

Oma jäteastia, kimppa-astia tai aluekeräyspiste >

TALOYHTIÖILLÄ, YHTEISÖILLÄ JA YRITYKSILLÄ KAKSI TAPAA LIITTYÄ

Oma tai kimppa-astia >