TUUT SIE MIUN KAA BIOKIMPPAAN?

Mikä on biokimppa?

Kimppa-astia on kahden tai useamman lähikiinteistön käyttämä yhteinen jäteastia biojätteelle. Omakotialueella biokimppa on kätevä, kun biojätettä tulee vähän tai kompostointi ei ole mieluisa vaihtoehto. Jakamalla biojätteen keräyskulut useamman talouden kesken ja harventamalla poltettavan jätteen tyhjennysväliä biokimpan osakkaat voivat laskea vuotuisia jätemaksujaan. 

Biokimppoja on mahdollista perustaa taajamiin sekä niiden välittömiin läheisyyksiin. Biokimpan mahdollisuus riippuu jätteenkuljetusreiteistä, joten asiakaspalvelusta (p. 013 318 198) tulee kysyä, soveltuuko biokimppa halutulle alueelle. Mikäli biokimpan perustaminen ei ole mahdollista syrjäisen sijainnin vuoksi, suosittelemme omaa kompostoria.

Biokimpan perustajille tarjoamme veloituksetta biojäteastian kimpan käyttöön sekä puolen vuoden biojätepussit jokaiselle osakkaalle. 

Hyvä tietää biokimpasta

 • Biokimpassa voi olla 2-10 taloutta.
 • Biokimppa on mahdollinen ainoastaan taajamassa.
 • Kiinteistöjen tulee olla samassa tai naapurikortteleissa, enintään kilometrin päässä biojäteastiasta.
 • Biojäteastia on jätehuoltomääräysten mukaan tyhjennettävä kesällä (1.5.­–30.9.) viikon välein ja talvella viikon tai kahden viikon välein. Enintään 4 talouden biokimppa-astian tyhjennysväli voi olla kesällä enintään 2 viikkoa ja talvella enintään 4 viikkoa.
 • Sallittu biojäteastian koko on 140­ tai 240 litraa. Astioiden koko ja määrä tulee mitoittaa siten, että niihin mahtuu kaikkien kimppaosakkaiden biojätteet siten, että ylitäytöltä vältytään. 
 • Biojäteastian saa täyttää enintään puoleenväliin, jottei astia tule liian raskaaksi. Kostea biojäte on painavaa, ja täydet astiat hajoavat helposti aiheuttaen turvallisuusriskin jätteenkuljettajille.

Kimppa käyntiin

 • Ota yhteyttä asiakaspalvelumme (p. 013 318 198) ja varmista biokimpan mahdollisuus tyhjennysosoitteellenne. Asiakaspalvelustamme saat samalla ohjeet biokimpan perustamiseen.
 • Nettisivuiltamme ja asiakaspalvelustamme saa kimppalomakkeita, johon täytetään osakkaiden tiedot ja palautetaan asiakaspalveluumme.

Laskutus

 • Jätekimppa laskutetaan puolivuosittain, ja lasku voidaan jakaa suoraan kaikille kimpan osakkaille tai lähettää yhdelle osakkaalle, joka itse jakaa laskun muiden osakkaiden kanssa. Osakkaat päättävät laskutusmallin ja sopivat laskutussuhteet keskenään. 
 • Biojätteen kulut laskutetaan samalla laskulla poltettavan jätteen kanssa.
 • Perusmaksu laskutetaan suoraan kultakin osakkaalta kerran vuodessa. 

 

OMA BIOJÄTEASTIA

Myös yksittäinen talous voi liittyä biojätteen erilliskeräykseen omalla kiinteistökohtaisella biojäteastialla. Ennen astian hankkimista asiakaspalvelustamme on hyvä tarkastaa, onko biojätteen erilliskeräykseen liittyminen alueella mahdollista. Tarjoamme uusille biojätteen erilliskeräyksiin liittyville omakotitalouksille veloituksetta biojäteastian käyttöön sekä puolen vuoden biojätepussit. Astian voi halutessaan hankkia myös itse. Asiakaspalvelumme neuvoo biojäteastian käyttöön ottamisessa.