TUUT SIE MIUN KAA BIOKIMPPAAN?

Mikä on biokimppa?

Kimppa-astia on kahden tai useamman lähikiinteistön käyttämä yhteinen jäteastia biojätteelle. Omakotialueella biokimppa on kätevä, kun biojätettä tulee vähän tai kompostointi ei ole mieluisa vaihtoehto. Jakamalla biojätteen keräyskulut useamman talouden kesken ja harventamalla poltettavan jätteen tyhjennysväliä biokimpan osakkaat voivat laskea vuotuisia jätemaksujaan. 

Biokimppoja on mahdollista perustaa taajamiin sekä niiden välittömiin läheisyyksiin. Biokimpan mahdollisuus riippuu jätteenkuljetusreiteistä, joten asiakaspalvelusta  tulee tarkastaa, soveltuuko biokimppa halutulle alueelle. Mikäli biokimpan perustaminen ei ole mahdollista syrjäisen sijainnin vuoksi, suosittelemme omaa kompostoria.

Biokimpan perustajille tarjoamme:

  • veloituksetta biojäteastian kimpan käyttöön  
  • puolen vuoden biojätepussit jokaiselle osakkaalle. 

Hyvä tietää biokimpasta

  • Biokimpassa voi olla 2-10 taloutta. Kiinteistöjen tulee olla samassa tai naapurikortteleissa, enintään kilometrin päässä biojäteastiasta.
  • Sallittu biojäteastian koko on 140­ tai 240 litraa. Astioiden koko ja määrä tulee mitoittaa siten, että niihin mahtuu kaikkien kimppaosakkaiden biojätteet siten, että ylitäytöltä vältytään. Biojäteastioiden tyhjennyshinnat löytyvät hinnastostamme.
  • Biojäteastian saa täyttää enintään puolilleen, jottei astia tule liian raskaaksi. Täydet astiat hajoavat helposti tyhjennyksen yhteydessä ja ovat myös työturvallisuusriski jätteenkuljettajalle.

  • Biojäteastia on jätehuoltomääräysten mukaan tyhjennettävä kesällä (viikot 18 - 39) viikon välein ja talvella (viikot 40 - 17) viikon tai kahden viikon välein. Enintään 4 talouden biokimppa-astian tyhjennysväli voi olla kesällä enintään 2 viikkoa ja talvella enintään 4 viikkoa.

Biokimpan koko

Mahdolliset tyhjennysrytmit

 
 

Kesäaika, viikot 18 – 39

Talviaika, viikot 40 – 17

2 – 4 huoneistoa

1 tai 2 viikkoa 1, 2 tai 4 viikkoa

5 – 10 huoneistoa

1 viikko 1 tai 2 viikkoa

Kimppa käyntiin

  • Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. 013 318 198 ja varmista biokimpan mahdollisuus tyhjennysosoitteellenne. Asiakaspalvelustamme saat samalla ohjeet biokimpan perustamiseen.
  • Nettisivuiltamme ja asiakaspalvelustamme saa kimppalomakkeita, johon täytetään osakkaiden tiedot ja palautetaan asiakaspalveluumme.

Laskutus

  • Biojätteen kulut laskutetaan samalla laskulla poltettavan jätteen kanssa. Lasku voidaan jakaa suoraan kaikille kimpan osakkaille tai lähettää yhdelle osakkaalle, joka itse jakaa laskun muiden osakkaiden kanssa. Osakkaat päättävät laskutusmallin ja sopivat laskutussuhteet keskenään. 
  • Perusmaksu laskutetaan suoraan kultakin osakkaalta kerran vuodessa.