TUUT SIE MIUN KAA KIMPPAAN?

Mikä on kimppa?

Kimppa-astia on kahden tai useamman lähikiinteistön käyttämä yhteinen jäteastia.  Kimpan voi perustaa poltettavalle jätteelle sekä taajamissa myös biojätteelle.

Jätekimppa

Kimppa-astian käyttäminen on järkevää silloin, kun oman kiinteistökohtaisen jäteastian käyttäminen on vaikeaa esimerkiksi huonojen tieyhteyksien vuoksi tai, jos jätettä kertyy kiinteistöllä vähän. Samaa kimppa-astiaa voivat käyttää sekä vakituiset asukkaat että vapaa-ajan asukkaat. Osakkaat hankkivat yhteisen jäteastian ja päättävät haluamansa tyhjennysvälin ja kustannustenjaon.

Hyvä tietää jätekimpasta

  • Kimppa-astian tyhjennysväliksi voidaan valita 2, 4 tai 8 viikkoa. Jätehuoltomääräysten mukaan yli 4 viikon tyhjennysväli poltettavan jätteen astialle edellyttää kaikilta osakkailta biojätteiden erilliskeräystä tai kompostointia. Tyhjennysväli voi olla talviaikaan eri kuin kesällä, ja myös pelkkä kesäaikainen tyhjennys vapaa-ajan asuinnoille on mahdollinen.  
  • Kimppa-astiaan ei saa laittaa vaarallista jätettä, sähkölaitteita, hyötyjätteitä tai kuivakäymäläjätteitä.
  • Taajamassa kiinteistöjen tulee olla samassa tai naapurikortteleissa, enintään kilometrin päässä jäteastiasta. 

Kimppa käyntiin

  • Nettisivuiltamme ja asiakaspalvelustamme saa kimppalomakkeita, johon täytetään osakkaiden. Lomake palautetaan asiakaspalveluumme.
  • Kimpalle nimetään yhteyshenkilö ns. kimppaisäntä, joka hoitaa käytännön asiat, kuten osakkaiden hyväksymisen kimppaan ja tyhjennysvälien muutokset.

Laskutus

  • Jätekimppa laskutetaan puolivuosittain, ja lasku voidaan jakaa suoraan kaikille kimpan osakkaille tai lähettää yhdelle osakkaalle, joka itse jakaa laskun muiden osakkaiden kanssa. Osakkaat päättävät laskutusmallin ja sopivat laskutussuhteet keskenään. 
  • Perusmaksu laskutetaan suoraan kultakin osakkaalta kerran vuodessa.