KUINKA USEIN JÄTEASTIA TULEE TYHJENTÄÄ?

Jäteastian tyhjennysväleistä määräävät kunnalliset jätehuoltomääräykset. Niiden mukaan jäteastian tyhjennysväliin vaikuttavat mm. elintarvikejätteiden kompostointi ja kiinteistön käyttö. 

Yleisin tyhjennysväli omakotitalon jäteastialla on 2 viikkoa. Kun biojätteen kompostointi tai erilliskeräys on järjestetty, voi oman jäteastian tyhjennysväli olla jätehuoltomääräysten mukaisesti jopa yli 4 viikkoa.

Myös kesäaika viikoilla 18 - 39 voi vaikuttaa biojäteastian ja vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastian tyhjennyksiin. Tarkemmat määrittelyt löytyvät kulloinkin voimassa olevista jätehuoltomääräyksistä.

Jäteastioiden pisimmät tyhjennysvälit

Jäteastioiden tyhjennykset on järjestettävä siten, että jätteet mahtuvat astioihin, astioiden kannet voidaan aina sulkea eikä astioista aiheudu haju- tai muuta hygieenistä haittaa. Jäteastiat tulee tyhjentää vähintään seuraavasti:

Jätelaji
Pisin tyhjennysväli
Poltettava jäte 4 viikkoa
Poltettava jäte, jos biojäte kerätään erikseen
tai kompostoidaan
8 viikkoa
Biojäte 1 viikko (kesäaika 1.5 .- 30.9.), 2 viikkoa (talviaika)
Biojäte (1-4 huoneiston kiinteistöt/kimppa-astiat/
syväkeräyssäiliöt/koneellisella jäähdytyksellä varustetut säiliöt)
2 viikko (kesäaika 1.5. - 30.9.), 4 viikkoa (talviaika)

Kartonkipakkausjäte

12 viikkoa

Lasipakkausjäte 24 viikkoa
Metallipakkausjäte 24 viikkoa
12 viikon tyhjennnysväli vakinaisessa asumisessa

Vakinaisesti asutun 1-2 henkilön talouden poltettavan jätteen tyhjennysväli voidaan jätelautakunnalle osoitetulla ilmoituksella pidentää 12 viikkoon. Pidentämisen edellytyksenä on, että syntyvä jätemäärä on vähäinen, jäteastian tilavuus on enintään 240 litraa ja biojätteet, pakkausjätteet (kartonki, lasi ja metalli) sekä keräyspaperi toimitetaan erilliskeräykseen.

Lisäsäkit

Jäteastian tyhjennysväli ja koko tulisi mitoittaa siten, että astian kansi mahtuu kiinni. Esimerkiksi juhlapyhien aikaan jätettä syntyy usein tavallista enemmän, ja silloin tällöin syntyvät lisäjätteet kannattaakin säkittää ja jättää astian viereen, josta jätteenkuljettaja voi poimia ne kyytiin. Lisäjätteistä veloitetaan jätetaksan mukainen maksu. 

Ettehän varastoi jätekatokseen tai jäteastian viereen tavaraa, jota ei ole tarkoitettu jäteauton kyytiin.

Tyhjennysväleistä voitte tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai sähköpostitse.