RASKAS LIIKENNE

Punnitus ja kuormantarkastus

Kaikki kuorma-autot, pakettiautot ja traktorit punnitaan. Punnituksen jälkeen ajetaan vaakahenkilöstön ohjeiden mukaan kuorman purkupaikalle.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus

Jätekeskuksen henkilökunta vastaa siitä, että jätekeskukseen vastaanotetaan vain jätekeskuksen ympäristöluvan ja kaatopaikkakelpoisuuskriteerien mukaista jätettä. Vastuu jätteen laadun selvittämisestä ja testaamisesta on kuitenkin jätteentuottajalla. Myös jätteenkuljettajan on tiedettävä, mitä hän on kuljetettavakseen ottanut.

Lisätietoa jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta >

TOIMI NÄIN

  1. Aja vaa'alle.
  2. Sammuta auto ja anna kuorman tunniste- ja laskutustiedot.
  3. Seuraa ohjeita ja kylttejä kuorman purkupaikalle ja pura kuorma oikeaan paikkaan.
  4. Aja uudelleen vaa'alle.
  5. Punaisen vaakavalon sammuttua punnitus on suoritettu ja voit joko maksaa kuorman tai hakea punnitustositteen toimistosta.