JÄTTEEN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

Jätekeskukseen vastaanotetaan vain jätekeskuksen ympäristöluvan PKA-2007-0795Y0081 (111) ja kaatopaikkakelpoisuuskriteerien mukaista jätettä.

Vastuu jätteen laadun selvittämisestä ja testaamisesta on jätteentuottajalla. Jätteentuottajan tulee olla selvillä jätteensä määrästä, laadusta, ominaisuuksista ja alkuperästä sekä jätteen luokittelusta ja kaatopaikkakelpoisuudesta (Vna 331/2013). Myös jätteenkuljettajan on tiedettävä, mitä hän on kuljetettavakseen ottanut.

Kaatopaikkakelpoisuus selvitetään siirtoasiakirjalla, joka vaaditaan raskaan liikenteen jätekuormista sekä myös yritysten pienkuormista. Täytä ja tulosta siirtoasiakirja >

Jätekeskukseen vastaanotetaan

 • yhdyskuntajätettä ja siihen verrattavaa teollisuus- ym. jätettä
 • hyötyjätteitä, kuten lasia, metallia, rakennuspuujätettä, haravointijätettä ja risuja
 • sähkö- ja elektroniikkaromua, kuten televisioita, tietokoneita, kylmälaitteita
 • Vaarallista jätettä, myös asbestia, öljyvahinkomaita ja kyllästettyä puuta
 • rasvanerotuskaivojen lietettä
 • ei-tartuntavaarallista sairaalajätettä sekä kuolleita eläimiä
 • louhetta, tiili-, betoni- ja asfalttijätettä

Jätekeskukseen ei vastaanoteta

 • jätettä, joka ei täytä kaatopaikkajätteelle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia
 • jätettä, jonka sisältöä ei tunneta

Jätekeskus voi kieltäytyä ottamasta vastaan jätettä, jota ei ole lajiteltu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteiden vastaanotossa jätekuormasta tarkastetaan tarvittavat asiakirjat, jäte punnitaan, tarkastetaan ja ohjataan jätelajin mukaiselle purkupaikalle. 

Siirtoasiakirja

Jätelain mukaan siirtoasiakirja vaaditaan

 • asfaltista
 • asbestista
 • betonista
 • erityisjätteestä
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä
 • maa-aineksesta (kun se katsotaan jätteeksi)
 • pilaantuneesta maa-aineksesta
 • rakennus- ja purkujätteestä
 • tiilestä
 • tuhkasta
 • vaarallisesta jätteestä
 • öljynerotuskaivojen lietteestä
 • öljyisestä maasta. 

Siirtoasiakirja (esitäytettävä ja tallennettava pdf) >