Siirtoasiakirja

Jätelain mukaan siirtoasiakirja vaaditaan

 • asfaltista
 • asbestista
 • betonista
 • eristevillasta
 • erityisjätteestä
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä
 • maa-aineksesta (kun se katsotaan jätteeksi)
 • pilaantuneesta maa-aineksesta
 • rakennus- ja purkujätteestä
 • tiilestä
 • tuhkasta
 • vaarallisesta jätteestä
 • öljynerotuskaivojen lietteestä
 • öljyisestä maasta. 

Siirtoasiakirja (esitäytettävä ja tallennettava pdf) >