JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYKSET

Taloyhtiön astioiden, niin kuin muidenkin lakisääteisten asiakkaiden astioiden tyhjennysvälit määräävät kunnalliset jätehuoltomääräykset. Eri jätejakeille on omat tyhjennysvälinsä, joiden mukaan astiat on vähintään tyhjennettävä.

Kohteissa, joissa on useampi käsin siirrettävä, max 1000 l, poltettavan jätteen astia, täydet astiat tyhjennetään ja alle 50 % jätettä sisältävät astiat jätetään tyhjentämättä. Laskutus tapahtuu todellisten tyhjennysten mukaisesti. Jos taloyhtiö haluaa, että jokainen poltettavan jätteen astia tyhjennetään huomioimatta täyttöastetta, ilmoitus asiakaspalveluumme riittää. 

Asiasta voitte tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai sähköpostitse.