Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 8–16 8–16 8–16 8–16 8–16 Suljettu Suljettu 24.12.2020 Suljettu 25.12.2020 Suljettu 1.1.2021 Suljettu 6.1.2021 Suljettu 2.4.2021 Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu 25.6.2021 Suljettu

Kontiosuon jätekeskus 8–19 8–17 8–17 8–17 8–17 Suljettu Suljettu 19.6.2020 Suljettu 24.12.2020 Suljettu 25.12.2020 Suljettu 1.1.2021 Suljettu 6.1.2021 Suljettu 2.4.2021 Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu 25.6.2021 Suljettu

Enon jäteasema Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu 13.1.2021 17-19 3.2.2021 17-19 3.3.2021 17-19

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 24.2.2020 Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 24.12.2020 Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 24.12.2020 Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Liperin jäteasema Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 30.10.2020 Itsepalveluna 6–22, henkilökunta paikalla 14–18

Lajittelun taso on parantunut

Lajittelun taso on parantunut

15.01.2021

Lajitteluselvityksessä biojätettä löytyi poltettavassa jätteessä vielä liikaa.

Teimme lokakuussa 2020 lajitteluselvityksen asumisessa syntyvästä jätteestä. Tavoitteenamme oli selvittää poltettavan jätteen koostumusta ja polttokelpoisuutta. Otimme näytteitä jäteuormista, jotka olivat peräisin Joensuun omakotitaloista ja asunto-osakeyhtiöistä, Polvijärven haja-asutusalueelta sekä Ilomantsista taajamasta ja haja-asutusalueilta.  

Eniten poltettavan jätteen joukossa oli keittiöjätettä ja toiseksi eniten muovipakkauksia. Vähiten oli lasia, paperipakkauksia, muuta biojätettä ja puuta. Selvityksessä huomasimme, että lajiteltavien hyötyjätteiden osuus vuoden 2016 selvitykseen verrattuna oli laskenut, mutta niitä oli edelleen poltettavassa jätteessä paljon. 

Biojätteen osuus poltettavasta jätteen painosta oli 26 %. Vuoden 2016 lajitteluselvitykseen verrattuna biojätteen osuus oli laskenut 9,8 %-yksikköä, jolloin biojätettä oli 39,8 %. Yllättävää oli, että biojätettä oli eniten joensuulaisten asunto-osakeyhtiöiden poltettavan jätteen joukossa, vaikka kaikki kuuluivat biojätteen erilliskeräyksen piiriin. Näissä taloyhtiöissä oli kaikissa biojäteastiat, mutta asunnoissa biojätettä ei lajitella riittävästi. Vähiten biojätettä oli Ilomantsin näytteessä. 

Biojätteen lajittelun kehityssuunta on oikea, mutta biojätettä on poltettavassa jätteessä edelleenkin paljon. Biojäte on usein hyvin kosteaa, ja se heikentää jätteen lämpöarvoa ja siitä saatavaa energian määrää. Biojäte on myös painavaa, mikä lisää poltettavan jätteen kuljetuskustannuksia. Jätteenpolttolaitoksessa biojäte aiheuttaa korroosiota ja kulumista polttokattilassa ja näin voi lisätä huoltokustannuksia. 

Poltettavan jätteen joukossa oli myös 1 % sähkölaitteita ja akkuja sekä 1 % vaarallisia jätteitä. Sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan Kontiosuon jätekeskukselle ja paikallisille jäteasemille. Etenkin vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa poltettavan jätteen joukossa vaaratilanteita. 

Koska näyte-erät olivat pieniä, ja otimme näytteet yksittäisistä kuormista, tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Selvityksestä kuitenkin ilmeni, että hyötyjätteiden lajttelun taso on parantunut, mutta lajittelua pitää vielä lisätä.

Kaavio lajitteluselvityksen tuloksista

 

Kaaviokuva lajitteluselvityksen tuloksista

Voit lukea koko raportin lajitteluselvityksestä tästä >