30.12.2019

2020 Yritysten jätteet ensin Materiaalitorille

Hei Yrittäjä!

Jätelaki muuttuu vuoden 2020 alusta ja tuo yrityksen jätteiden vastaanotolle velvoitteen ilmoittaa jätteestä ensin Materiaalitorilla.

  • Velvoite koskee yritystäsi, jos yrityksesi tarvitsee kunnan jätehuoltopalvelua yli 2000 euron arvosta vuodessa.
  • Jätekuorma ilmoitetaan ensin Materiaalitorille >

Jos Materiaalitorista ei löydy jätteelle markkinaehtoista jätehuoltopalvelua 14 vuorokauden kuluessa, voit pyytää jätehuoltopalvelua Puhakselta, jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi Puhaksen jätehuoltojärjestelmässä.

  • Jos yritys tarvitsee kunnan jätehuoltopalvelua alle 2000 euron arvosta vuodessa, eikä muita markkinaehtoisia jätteen vastaanottajia ole kohtuullisesti saatavilla, voi yritys pyytää suoraan Puhakselta kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. 

Puhas Oy:n ensisijainen vastuu on järjestää osakaskunnissa (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi ja Ilomantsi) asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Puhas Oy:lla on lisäksi vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä vastuita.

 Lisätietoja:

Tuija Hiltunen
p. 050 527 9602
tuija.hiltunen@puhas.fi