28.03.2018

Asiakastyytyväisyys: jätehuoltopalveluihin ollaan tyytyväisiä

 

Tutkimme vuoden vaihteessa asiakkaidemme tyytyväisyyttä. Kyselyymme vastasi 350 henkeä, joista noin 60 % oli yli 60-vuotiaita, asui taajamassa ja käytti omaa jäteastiaa.

Vastaajat kokivat jätteiden lajittelun merkitykselliseksi ja helpoksi. Kotitalousjätteitä lajiteltiinkin vastaajien keskuudessa ahkerasti. Biojätettä lajiteltiin tunnollisimmin, vastaajista jopa 95 % lajitteli biojätteensä. Tämä on hienoa, sillä vuoden 2014 kyselyssä vain 58 % vastaajista lajitteli biojätteensä. Kartonkia, lasia ja metallia lajitteli noin 70 - 80 % vastaajista.

Jätehuollon palvelut koettiin hyviksi. Asuinkiinteistöjen jätehuoltoon oltiin tyytyväisiä; tyhjennykset tapahtuvat sovitusti ja jätteenkuljettajat hoitavat työnsä hyvin. Tyytyväisyys oli jopa parantunut vuonna 2014 tehdystä kyselystä, joka sekin antoi asuinkiinteistöjen jätehuollolle hyvät arvosanat. Vapaa-ajan kiinteistön jätehuoltoon oltiin sen sijaan tyytymättömämpiä ja moni vastaaja koki palvelun tarpeettomaksi.

Jätekeskuksen ja paikallisten jäteasemien palveluun oltiin myös tyytyväisiä. Niiden palvelu koettiin hyväksi ja lajitteluvalikoima riittäväksi. Lisäksi niitä pidettiin siisteinä ja sijaintia hyvänä.

Puhas miellettiin ympäristöystävälliseksi ja nykyaikaiseksi, joten vuosien ahkera kehitystyö on tuottanut tulosta.

Kehitettävänä asiana nousi esille erityisesti se, että huonekaluista, remonttijätteistä ja vaarallisista jätteistä eroon pääseminen koettiin hankalaksi. Kyseiset jätteet voi toimittaa Kontiosuon jätekeskukselle tai jäteasemille; huonekalut ja remonttijätteet maksua vastaan ja vaaralliset jätteet ilmaiseksi. Myös tietoisuus siitä, mitä palveluita jätemaksuilla tuotetaan, koettiin heikoksi.

Saimme arvokasta tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä sekä kehitystarpeista toimintamme parantamiseksi, kiitos vielä kerran kaikille kyselyyn vastanneille!