26.04.2019

Hävitä kodin vaaralliset jätteet turvallisesti

 

Kesän kynnyksellä tulee siivottua kotia ja tyhjennettyä varastoja vanhentuneista tavaroista. Nurkissa pyörii varmasti myös vanhentuneita vaarallisia jätteitä. Näitä ei kannata laittaa kodin jäteastiaan, vaan hävittää ne turvallisesti ympäristöä vaalien. Ne voi tuoda vastaanottopisteisiimme, joissa otamme ne kotitalouksilta maksutta vastaan.

Miten vaarallisen jätteen tunnistaa

Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa käytöstä poistetut pesuaineet, loisteputket, aerosolit, lääkkeet, paristot, akut, moottoriöljyt, puunsuoja- ja kyllästysaineet, liuottimet sekä maalit. Käytöstä poistetut lääkkeet ovat myös vaarallista jätettä, ja ne on palautettava apteekkiin.

Miksi ei viemäriin tai poltettavan jätteen astiaan

Vaarallisten jätteiden paikka ei ole viemäri tai poltettavan jätteen astia. Jo pienikin määrä vaaralliseksi luokiteltua jätettä voi aiheuttaa veden tai muun ympäristön saastumisen tai haittaa eläinten ja ihmisten terveydelle. Viemäristä vaarallisia jätteitä päätyy lopulta vesistöön, koska jätevedenpuhdistamot eivät pysty kaikkia haitallisia aineita poistamaan. Kodin jäteastian sisältö päätyy jätevoimalaan, jossa vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa palaessaan jopa räjähdysvaaran. Vaaratilanne voi syntyä myös jäteautoon kipattaessa tai jäteasemilla, jos vaaralliset jätteet on lajiteltu väärin.

Turvallisesti hävitykseen

Vaaralliset jätteet päätyvät keräyspisteistä, kuten jäteasemilta ja apteekeista, asianmukaiseen käsittelyyn. Kierrätettävät materiaalit otetaan talteen uuden tuotantoa varten ja haitalliset materiaalit käsitellään vaarattomaksi. Viemällä kierrätykseen esimerkiksi paristot ja pienakut, saadaan niiden sisältämät vaaralliset aineet turvalliseen käsittelyyn ja kierrätettävät materiaalit hyödynnettäväksi esimerkiksi lannoite- ja metalliteollisuudessa. Internetsivustolle vaarallinenjate.fi on koottu ohjeita muun muassa vaarallisen jätteen välttämisestä ja lajittelusta. Sivustolta löytää myös tietoa jätteen käsittelystä sekä lähimmän vastaanottopisteen hakupalvelun.

Vastaanottopaikoissa valinnanvaraa

Lääkejätteiden keräyksen olemme järjestäneet toimialueemme apteekkeihin.
Muut vaaralliset kodin jätteet voi tuoda joko kiinteisiin vastaanottopaikkoihimme tai kiertävään keräysautoon Joensuun kantakaupungissa ja kantakaupungin ulkopuolella.