06.11.2020

Jätelautakunnan taksaesitys

Joensuun alueellinen jätelautakunta päätti kokouksessaan 28.10.2020 asettaa nähtäville jätetaksaehdotuksen kotitalouksien jätemaksuista ja niiden maksuperiaatteista sekä ehdotuksen jätehuoltomääräysten muuttamisesta jäteastioita koskien. Molemmista asioista tiedotetaan Joensuun kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/kuulutukset julkaistuilla kuulutuksilla. Kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua valmisteluun ja esittää mielipiteensä 27.11.2020 mennessä. 

Taksa: https://www.joensuu.fi/-/ehdotus-jatetaksaksi-1-1-2021-alkaen-nahtavana

Jätehuoltomääräykset: https://www.joensuu.fi/-/esitys-jatehuoltomaaraysten-muutoksesta-nahtavana