YHTEISÖT

Puhas Oy tarjoaa osakaskuntiensa yhteisöille jätehuollon palvelut. Jätelaki sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat myös yhteisöjä liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Näiltä sivuilta löydät tarpeelliset tiedot yhteisön jätehuollon järjestämiseksi. Yhteisöasiakkaitamme ovat osakaskuntiemme lisäksi mm. kuntien ja valtion järjestämät julkiset palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut, julkisoikeudelliset yhdistykset ja yhteisöt sekä seurakunnat.