YHTEISÖT

Puhas Oy tarjoaa osakaskuntiensa yhteisöille jätehuollon palvelut. Yhteisön jätehuoltoa sopiessa on varmistettava, että jätehuolto on järjestetty Jätelain sekä kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Yhteisöasiakkaitamme ovat osakaskuntiemme lisäksi mm. kuntien ja valtion järjestämät julkiset palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut, julkisoikeudelliset yhdistykset ja yhteisöt sekä seurakunnat.

Näiltä sivuilta sekä asiakaspalvelustamme saa tarpeellista tietoa jätehuollon järjestämisestä.

Yhteisöllä on kaksi tapaa liittyä jätehuoltoon

Jätehuoltoon liittymisvaihtoehtoja yhteisöillä on kaksi: oma astia tai kimppa-astia. Uuden sopimuksen tai muutokset vanhaan voi tehdä asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse. 

Sopivat jäteastiat yhteisölle

Astiakoot ja lajittelu

Kiinteistön jäteastioiden kokoon, määrään sekä lajiteltaviin hyötyjätteisiin vaikuttavat yhteisön omien resurssien ja ympäristöohjelmien nojalla mm. kunnalliset jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräyksissä määritellään, mitä jätejakeita yhteisössä tulee lajitella.

Uutta jäteastiaa hankkiessa on hyvä varmistaa, että se on pyörällinen, konekuormaukseen soveltuva ja tehty säiden vaihtelun kestävästä muovista. Hyvä merkki laadusta on usean vuoden runkotakuu ja se, että jäteastiassa on selvästi näkyvissä astian merkki ja valmistajan leima. Jäteastioita myyvät Puhas Oy, rautakaupat ja jätteenkuljetusyritykset.

Jäteastioiden maksimipainot

240-litraisen jäteastian saa täyttää jätehuoltomääräysten mukaan enintään 60 kg painavaksi ja 660-litraisen jäteastian enintään 80 kg painavaksi. Painorajoista johtuen esimerkiksi biojäteastian saa täyttää enintään puoliväliin.

Jäteastioiden kunnossapito

Lumitöistä, hiekoituksesta, siivouksesta, keräysvälineen korjauksesta ja puhdistamisesta yms. kunnossapidosta vastaavat keräysvälineiden haltijat. Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly jäteastioiden tyhjennyshintoihin.

Millainen on hyvä jätteiden keräyspaikka?

Keräyspaikan suunnittelu

Onnistuneen jätehuollon edellytys on helposti jäteautolla saavutettava keräyspaikka, josta jätteet voidaan kuormata turvallisesti jäteautoon. Keräyspaikkaa valitessa kannattaa pohtia, onko keräyspaikan läheisyydessä jäteautolle riittävää kääntöpaikkaa ja kestääkö keräyspaikka jopa 26-tonnisen jäteauton painon. Keräyspaikka kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

Keräyspaikan huolellinen kunnossapito takaa sujuvan jätehuollon sekä jätteentuottajalle että jätteenkuljettajalle.  Minimitason keräyspaikalle asettavat kunnalliset jätehuoltomääräykset, jossa vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen, kulutuksen kestoon ja esteettömyyteen.

Lisäpalvelumaksut

Jos keräyspaikka ei sovi omalle maalle, on keräyspaikan perustamiselle toisen maalle kysyttävä aina maanomistajan lupa. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset lisäpalvelumaksut,  joita saattaa aiheutua esim. jätehuoltomääräyksistä poikkeavasta keräyspaikasta. 

Lisätietoa keräyspaikasta saat jätehuoltomääräyksistä ja asiakaspalvelustamme. Kysy lisää vaihtoehdoista, autamme keräyspaikan valinnassa mielellämme!

Jäteastioiden tyhjentäminen

Kunnalliset jätehuoltomääräykset määräävät eri jätejakeille tietyt tyhjennysvälit, joiden mukaan jäteastiat on vähintään tyhjennettävä. Tyhjennysväleistä voitte tiedustella myös asiakaspalvelustamme.

Laskutus

Yhteisöjen jätelasku koostuu laskutusjakson aikana tehdyistä tyhjennyksistä sekä mahdollisista lisäpalvelumaksuista. Laskutus tapahtuu kuukausittain.

Laskuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme.