YHTEISÖT

Puhas Oy tarjoaa osakaskuntiensa yhteisöille jätehuollon palvelut. Yhteisön jätehuoltoa sopiessa on varmistettava, että jätehuolto on järjestetty Jätelain sekä kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Näiltä sivuilta sekä asiakaspalvelustamme saa tarpeellista tietoa jätehuollon järjestämisestä.

Näiltä sivuilta löydät tarpeelliset tiedot yhteisön jätehuollon järjestämiseksi. Yhteisöasiakkaitamme ovat osakaskuntiemme lisäksi mm. kuntien ja valtion järjestämät julkiset palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut, julkisoikeudelliset yhdistykset ja yhteisöt sekä seurakunnat.