Palvelumme

Kiinteistökohtainen keräys ja kuljetus

Kilpailutetut kuljetusurakat ovat asiakkaiden etu

Kilpailutamme jätteiden kuljetusurakat julkisen hankintalain mukaisesti. Huomioimme kilpailutuksessa aina ympäristöystävällisyyden ja toiminnan laatuvaatimukset. Näillä varmistamme asiakkaillemme toimivat ja mahdollisimman edulliset jätehuoltopalvelut.

Oma astia, kimppa tai aluekeräys

Poltettavan jätteen ja biojätteen kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen voi liittyä kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Jätekimppa on kiinteistöille edullinen tapa hoitaa esimerkiksi biojätteen lajittelu. Poltettavan jätteen jätehuollon järjestämiseen on kolmantena vaihtoehtona liittyä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Pisteet ovat tarkoitettuja omakotitalojen ja vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön, jos kiinteistöllä ei ole omaa jäteastiaa eikä kiinteistö ole liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Tarjoamme markkinaehtoisena toimintana myös pakkausjätteiden kiinteistökohtaista keräystä ja kuljetusta taajamien taloyhtiöille sekä kuljetusreittien varrella oleville muille kiinteistöille.

Seuraavassa kuviossa on biojätteen ja poltettavan jätteen kiinteistökohtaisen keräykseen sekä aluekeräyspistekeräykseen kuuluvien kiinteistöjen määrä vuonna 2020. Lisäksi kuviossa on kyseisten jätelajien astiatyhjennysten kokonaismäärä vuonna 2020.

Yhteistyökumppanit / kiinteistökohtainen keräys ja kuljetus

Yhteistyökumppanit vuonna 2020

Jätejae

Elker Oy

Sähkölaitteet

ERP Services Finland Oy

Sähkölaitteet

Fortum Waste Solutions Oyj

Vaaralliset jätteet

RL-Kuljetus Oy

Pakkausjätteet

SER-tuottajayhteisö

Sähkölaitteet

Stena Recycling Oy

Lyijyakut

Transitar Oy

Riikinvoiman siirtokuljetukset

UFF

Tekstiilikeräys ekopisteillä

Urbaser Oy

Poltettava jäte, biojäte, lasipakkaukset, metalli

Ekopisteet

Ylläpidämme 18 Rinki-ekopisteitä täydentävää hyötyjätteiden keräyspistettä. Keräämme pisteissä lasi- ja kartonkipakkauksia, metallia ja paperia. Osassa pisteistä on myös UFF:n vaatekeräys.

Kontiosuon jätekeskus ja jäteasemat

Kontiosuon jätekeskus on jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja loppusijoitusalue. Pienjätekuormille on oma lajittelukenttä, jossa asiakkaat lajittelevat itse kuormansa. Kiinteistökohtaista keräystä tekevät jäteautot käyvät tyhjentämässä kuormat siirtokuormaus- ja lajitteluhalliin, josta jätteet lähtevät eteenpäin hyödynnettäviksi. 

Jäteasemat ovat pienjätekuormien vastaanottopisteitä. Ilomantsin, Kontiolahden ja Polvijärven jäteasemat ovat avoinna muutaman tunnin viikossa. Liperin jäteasema on automatisoitu, ja se on avoinna itsepalveluperiaatteella joka päivä klo 6–22. Henkilökunta palvelee kesäaikana kahtena päivänä viikossa ja talviaikaan yhtenä päivänä viikossa muutaman tunnin kerrallaan. Enossa ei ole kiinteää jäteasemaa, vaan keräys tehdään liikkuvalla kalustolla. Enon keräys järjestetään kerran viikossa huhti-lokakuussa ja talviaikaan jokaisen kuukauden ensimmäinen keskiviikko.

Myynti ja vuokraus

Myymme Kontiosuon jätekeskuksella jäteastioita, kompostoreita, seulottua multaa, turvemultaa ja kuoriketta. Vuokraamme jätekeskuksella myös peräkärryjä ja vaihtolavoja. Jäteasemilla myymme jäteastioita ja kompostoreita.

Noutopalvelu

Noudamme kotitalouksilta erillistä maksua vastaan jätteitä, joita ei voi laittaa kodin jäteastiaan, esimerkiksi kodinkoneita ja huonekaluja. Veloitamme noudosta palvelumaksun ja jätelajikohtaisen jätteenkäsittelymaksun. Koronapandemian vuoksi noutopalvelu oli tauolla osan vuodesta.

Käsittely ja hyödyntäminen

Vuoden aikana vastaanotimme jätteitä yhteensä 42 612 tonnia, joista suurin osa oli poltettavaa jätettä. Ohjasimme jätteistä hyötykäyttöön peräti 96 prosenttia. Poltettavat jätteet hyödynnettiin Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa energiaksi. Biojätteet lähtivät Kiteelle BioKympin biokaasulaitokseen, jossa ne hyödynnettiin energiaksi ja lannoitteiksi.  

Omassa toiminnassamme hyödynsimme asfalttia, betonia ja lasia. Niitä käytettiin jätekeskusalueen työmaateiden ja varastokenttien kerrosrakenteissa. Lisäksi hyödynsimme kompostoitunutta puutarhajätettä kaatopaikan pintarakenteessa. 

Vain neljä prosenttia jätteistä loppusijoitettiin Kontiosuon jätekeskuksella. Loppusijoitukseen päätyivät jätteet, joita ei voitu kierrättää, muun muassa asbesti, rakennusvilla ja lujitemuovi.

Jätteet hyötykäyttöön

Yhteistyökumppanit / käsittely ja hyödyntäminen

Yhteistyökumppanit vuonna 2020

Jätejae

BioKymppi Oy

Biojätteen käsittely

Demolite Oy

Kestopuun hyödyntäminen

Encore Ympäristöpalvelut Oy

Jätemateriaalien hyödyntäminen

Itä-Suomen Murskauskeskus Oy

Jätemateriaalien hyödyntäminen

Joen Konekuviot Oy

Konetyöt ja keräysverkoston hoito

Joensuun Vesi

Suotovesien käsittely

Kuusakoski Oy

Metallin hyödyntäminen

Lassila & Tikanoja Oyj

Jätemateriaalien hyödyntäminen

Metsän Woima Oy

Puuhakkeen hyödyntäminen

Riikinvoima Oy

Poltettavan jätteen käsittely

Savon Voima Oyj

Biokaasun hyödyntäminen

Suomen Mobiilimurskaus Oy

Puun haketus

Palaa etusivulle