Perustietoja

Olemme viiden kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiömme omistajia ovat Joensuun kaupunki sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat. Kunnat perustivat yhtiön vuonna 1997 nimellä Joensuun Seudun Jätehuolto Oy, mutta yhtiö sai vuoden 2012 alusta uuden nimen, Puhas Oy. 

Koko yhtiön toiminta, kehitys ja investoinnit rahoitetaan jätemaksuilla. Yhtiö ei tavoittele voittoa, eikä jaa osinkoa omistajakunnilleen.

Asiakaslupauksemme

Olemme palveleva, ympäristöstä huolta pitävä ja jätehuoltoa kehittävä kumppani.

Arvomme

  • Pyrimme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen mukaiseen elinkaariajatteluun ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen.
  • Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista.
  • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti.
  • Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta.
  • Taloutemme mahdollistaa hyvän palvelutason ja toimintojen kehittämisen. Riskienhallinnan ja osaamisen avulla huolehdimme, että palvelumme ovat kustannustehokkaita.


Toiminta-ajatuksemme

Hoidamme osakaskuntiemme vastuulle säädetyn jätehuollon palvelutehtävän osakassopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä sovittujen periaatteiden sekä lainsäädännön mukaan. 

Visiomme

Palvelemme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa kehittävänä edelläkävijänä kohti kestävää kiertotaloutta hyödyntäen innovatiivisia ratkaisuja.

Omistajamme

Johtaminen ja hallinto

Ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, joka kokoontui vuoden aikana yhteen varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiön hallituksessa on edustus jokaisesta osakaskunnasta. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta, taloudesta ja strategisesta suunnittelusta. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Kristiina Vesama ja varapuheenjohtaja Asko Puhakka. Jäseninä olivat Tommi Hirvonen, Pentti Keskisalo, Hanna Suhonen, Petteri Tahvanainen ja Kari Tanskanen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jarmo Junttanen.

Palaa etusivulle