Palvelumme

Kiinteistökohtainen keräys ja kuljetus

Kilpailutetut kuljetusurakat ovat asiakkaiden etu

Kilpailutamme jätteiden kuljetusurakat julkisen hankintalain mukaisesti. Huomioimme kilpailutuksessa aina ympäristöystävällisyyden ja toiminnan laatuvaatimukset. Näillä varmistamme asiakkaillemme toimivat ja mahdollisimman edulliset jätehuoltopalvelut.

Oma astia, kimppa tai aluekeräys

Poltettavan jätteen ja biojätteen kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen voi liittyä kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Jätekimppa on kiinteistöille edullinen tapa hoitaa esimerkiksi biojätteen lajittelu.

Poltettavan jätteen jätehuollon järjestämiseen on kolmantena vaihtoehtona liittyä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Pisteet ovat tarkoitettuja omakotitalojen ja vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön, jos kiinteistöllä ei ole omaa jäteastiaa eikä kiinteistö ole liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Tarjoamme markkinaehtoisena toimintana myös pakkausjätteiden kiinteistökohtaista keräystä ja kuljetusta taajamien taloyhtiöille sekä kuljetusreittien varrella oleville muille kiinteistöille.

Jätelain laaja uudistus astui voimaan 19.7.2021. Uudistuksen taustalla on EU:n kunnianhimoiset kierrätystavoitteet, jotka sitovat myös Suomea. Jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vahvistaa näin kiertotaloutta.

Jätelain uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille ja pakkausten tuottajille entistä tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. Pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu sekä erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöille, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Myöhemmin biojätteen kerääminen laajenee kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa. Myös tekstiilijätteen keräys on tarkoitus aloittaa Suomessa vuonna 2023, ja sen keräys on kuntien vastuulla.

Seuraavassa kuviossa on biojätteen ja poltettavan jätteen kiinteistökohtaiseen keräykseen ja aluekeräyspistekeräykseen kuuluvien kiinteistöjen määrä vuonna 2021. Lisäksi kuviossa on kyseisten jätelajien astiatyhjennysten kokonaismäärä vuonna 2021.

Yhteistyökumppanit / kiinteistökohtainen keräys ja kuljetus

Yhteistyökumppanit vuonna 2021

Jätejae

Elker Oy

Sähkölaitteet

ERP Services Finland Oy

Sähkölaitteet

Fortum Waste Solutions Oyj

Vaaralliset jätteet

RL-Kuljetus Oy

Pakkausjätteet

SER-tuottajayhteisö

Sähkölaitteet

Stena Recycling Oy

Lyijyakut

Transitar Oy

Riikinvoiman siirtokuljetukset

UFF

Tekstiilikeräys ekopisteillä

Urbaser Oy

Poltettava jäte, biojäte, lasipakkaukset, metalli

Ekopisteet

Ylläpidämme myös niin kutsuttuja ekopisteitä, jotka ovat hyötyjätteiden keräyspisteitä. Niitä on yhteensä 18 kappaletta, ja ne täydentävät kaupan ja teollisuuden omistaman Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n Rinki-ekopisteitä. Keräämme pisteissä lasi- ja kartonkipakkauksia, metallia ja paperia. Osassa pisteistä on myös U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr:n (UFF) vaatekeräys.

Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräys

Ylläpidämme osakaskunnissamme seitsemää vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanottopistettä. Syksyllä keskeytimme sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden kiertävät keräykset Joensuun kantakaupungissa ja haja-asutusalueella, koska huomasimme puutteita keräysten työturvallisuudessa. Järjestämme niin ikään lääkejätteiden keräyksen kaikissa osakaskuntiemme 18 apteekissa.  

Kontiosuon jätekeskus ja jäteasemat

Kontiosuon jätekeskus on jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja loppusijoitusalue. Pienjätekuormille on oma lajittelukenttä, jossa asiakkaat lajittelevat itse kuormansa. Kiinteistökohtaista keräystä tekevät jäteautot käyvät tyhjentämässä kuormat siirtokuormaus- ja lajitteluhalliin, josta jätteet lähtevät eteenpäin hyödynnettäviksi.

Jäteasemat ovat pienjätekuormien vastaanottopisteitä. Ilomantsin, Kontiolahden ja Polvijärven jäteasemat ovat avoinna muutaman tunnin viikossa. Liperin jäteasema on automatisoitu, ja se on avoinna itsepalveluperiaatteella joka päivä klo 6–22. Liperin asema palvelee asukkaita kerran viikossa muutaman tunnin ajan. Enossa ei ole kiinteää jäteasemaa, vaan jäteasemakokeilu. Enon asema palvelee aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona muutaman tunnin kerrallaan, vuoden 2022 alusta alkaen.

Myynti ja vuokraus

Myymme Kontiosuon jätekeskuksella jäteastioita, kompostoreita, seulottua multaa, turvemultaa ja kuoriketta. Vuokraamme jätekeskuksella myös peräkärryjä ja vaihtolavoja. Jäteasemilla myymme jäteastioita ja kompostoreita.

Noutopalvelu

Noudamme kotitalouksilta erillistä maksua vastaan jätteitä, joita ei voi laittaa kodin jäteastiaan, esimerkiksi kodinkoneita ja huonekaluja. Veloitamme noudosta palvelumaksun ja jätelajikohtaisen jätteenkäsittelymaksun. Noutopalvelu oli tauolla tammi−toukokuun ajan koronapandemian vuoksi.

Käsittely ja hyödyntäminen

Vuoden aikana vastaanotimme jätteitä yhteensä 40 167 tonnia, joista suurin osa oli poltettavaa jätettä. Ohjasimme jätteistä hyötykäyttöön peräti 96,4 prosenttia. Poltettavat jätteet hyödynnettiin Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa energiaksi. Biojätteet lähtivät Kiteelle BioKympin biokaasulaitokseen, jossa ne hyödynnettiin energiaksi ja lannoitteiksi.  

Omassa toiminnassamme hyödynsimme asfalttia, betonia ja lasia. Niitä käytettiin jätekeskusalueen työmaateiden ja varastokenttien kerrosrakenteissa. Lisäksi hyödynsimme kompostoitunutta puutarhajätettä kaatopaikan pintarakenteessa.

Vain 3,6 prosenttia jätteistä loppusijoitettiin Kontiosuon jätekeskuksella. Loppusijoitukseen päätyivät jätteet, joita ei voitu kierrättää, muun muassa asbesti, rakennusvilla ja lujitemuovi.

Jätteet hyötykäytettiin

Yhteistyökumppanit / käsittely ja hyödyntäminen

Palaa etusivulle