Perustietoja

Olemme viiden kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiömme omistajia ovat Joensuun kaupunki sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat. Kunnat perustivat yhtiön vuonna 1997 nimellä Joensuun Seudun Jätehuolto Oy, mutta yhtiö sai vuoden 2012 alusta uuden nimen, Puhas Oy. 

Koko yhtiön toiminta, kehitys ja investoinnit rahoitetaan jätemaksuilla. Yhtiö ei tavoittele voittoa, eikä jaa osinkoa omistajakunnilleen. Puhas on siis niin kutsuttu yhteiskunnallinen yritys. Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. 

Toiminta-ajatuksemme 

Hoidamme osakaskuntiemme vastuulle säädetyn jätehuollon palvelutehtävän osakassopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä sovittujen periaatteiden sekä lainsäädännön mukaan.   

Arvomme 

  • Kaikessa toiminnassamme pyrimme kestävän kehityksen mukaiseen elinkaariajatteluun ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen. 
  • Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. 
  • Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta. 
  • Taloutemme mahdollistaa hyvän palvelutason ja toimintojen kehittämisen. Riskienhallinnan ja osaa-
  • misen avulla huolehdimme, että palvelumme ovat kustannustehokkaita. 

Visiomme 

Palvelemme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa edelläkävijänä kohti kestävää kiertotaloutta, hyödyntäen innovatiivisia ratkaisuja. 

Asiakaslupauksemme 

Olemme palveleva, ympäristöstä huolta pitävä ja jätehuoltoa kehittävä kumppani. 

Omistajamme

Puhaksen omistajakuntien osuudet jakaantuvat alla olevan kartan mukaisesti.

Puhaksen omistavat Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat.

Alla kuntien asukasmäärät syyskuun 2021 tilanteen mukaisesti.  

 

Johtaminen ja hallinto 

Ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, joka kokoontui vuoden aikana yhteen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja kahteen ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiön hallituksessa on edustus jokaisesta osakaskunnasta. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta, taloudesta ja strategisesta suunnittelusta. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jenni Mainonen. Jäseninä olivat Hannele Autti, Krista Haataja, Antti Hiltunen, Pekka Kukkonen, Veijo Oinonen ja Petteri Tahvanainen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jarmo Junttanen

Palaa etusivulle