ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

  • Kaikessa toiminnassamme pyrimme kestävän kehityksen mukaiseen elinkaariajatteluun ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen.
  • Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista.
  • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti.
  • Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta.