Jätehuollon työnjako

Jätehuolto on välttämättömyyspalvelu samoin kuin esimerkiksi vesi- ja jätevesihuolto, sähkö, lämpö, posti, puhelin tai joukkoliikenne. Jätehuolto on toteutettava tarkasti lakien, asetusten sekä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan. Jätehuollon työnjako toteutuu seuraavasti:

  • Jätehuollon viranomaisena Joensuun alueellinen jätelautakunta mm. hyväksyy jätehuoltomääräykset, seuraa jätehuoltoon liittymistä ja tarvittaessa kehottaa siihen sekä määrää jätemaksut.
  • Puhas Oy tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat palvelutehtävät osakaskuntien puolesta. Käytännössä yhtiö kerää, vastaanottaa ja käsittelee jätteet sekä neuvoo ja valistaa jätteenkäsittelyssä.
  • ELY-keskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätehuoltoa ja varmistavat, että jätehuolto toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.