PERUSMAKSUN KÄYTTÖ 2018

Perusmaksu jakautuu kolmeen osaan

  1. Perusosaan, jolla ylläpidetään ekopisteet, jäteasemat, vaarallisten jätteiden keräys, jäteneuvonta ja asiakasrekisterin ylläpito
  2. Jätelautakuntaosaan, jolla katetaan jätelautakunnan toiminnan kustannukset
  3. Kuntaosaan, jolla katetaan kunnille muita jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia kuten vanhojen kaatopaikkojen hoito.

Perusmaksun käytön jakautuminen vuonna 2018