Yritys voi liittyä jätehuoltoon omalla jäteastialla tai liittymällä jätekimppan toisen yrityksen kanssa.

YRITYKSEN JÄTEHUOLTO 

Ympäristökysymykset kiinnostavat monia tämän päivän yrityksiä. Jätteiden käsittely on yksi osa-alue, jolla yrityksen ympäristövaikutuksia on helppo vähentää. Jätteiden syntypaikkalajittelu mahdollistaa niiden hyötykäytön. 

Puhaksen perustehtävä on huolehtia jätelain mukaan kunnalle kuuluvista jätehuollon palvelutehtävistä. Yrityksillekin on saatavilla monipuolisia palveluja, mm. jätekeskuspalvelutjäteneuvontaa ja polttavan jätteen astioiden ja biojäteastioiden tyhjennykset. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

Yrityksellä kaksi tapaa liittyä jätehuoltoon

Yrityksillä jätehuoltoon liittymisvaihtoehtoja ovat oma astia ja kimppa-astia. Kimpan voi perustaa esimerkiksi kaksi yritystä yhdessä, ja tuolloin jäteastian tyhjentämiskulut jaetaan kimppaosakkaiden kesken heidän ilmoittamassaan suhteessa. 

Uuden sopimuksen tai muutokset vanhaan voi tehdä asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelumme auttaa teitä mielellään myös sopivan jäteastian, keräyspaikan ja tyhjennysvälin valinnassa.

Sopivat jäteastiat yrityksen tarpeisiin

Yrityksen jätehuoltoa varten on useita keräysvälinevaihtoehtoja aina pienistä pinta-astioista isoihin puristimiin, lavoihin tai syväkeräysastioihin. Keräysväline on valittava siten, että se soveltuu kerättävälle jätelajille ja käytössä olevaan keräysjärjestelmään.

Pienten pinta-astioiden (140-660 l) tulee olla:

  • pyörällisiä ja tartuntakahvoin varustettuja
  • kannellisia ja tiiviisti suljettavia
  • puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen soveltuvia
  • keräysvälineiden on kestettävä kuumapesu.

Jäteastioiden maksimipainot

240-litraisen jäteastian saa täyttää jätehuoltomääräysten mukaan enintään 60 kg painavaksi ja 660-litraisen jäteastian enintään 80 kg painavaksi. Painorajoista johtuen esimerkiksi biojäteastian saa täyttää enintään puoliväliin.

Jäteastioiden ja keräyspaikan kunnossapito

Lumitöistä, hiekoituksesta, siivouksesta, keräysvälineen korjauksesta ja puhdistamisesta yms. kunnossapidosta vastaavat keräysvälineiden haltijat. Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly jäteastioiden tyhjennyshintoihin.

Millainen on hyvät keräyspaikka?

Keräyspaikan suunnittelu

Onnistuneen jätehuollon edellytys on helposti jäteautolla saavutettava keräyspaikka, josta jätteet voidaan kuormata turvallisesti jäteautoon. Keräyspaikkaa valitessa kannattaa pohtia, onko keräyspaikan läheisyydessä jäteautolle riittävää kääntöpaikkaa ja kestääkö keräyspaikka jopa 26-tonnisen jäteauton painon. Keräyspaikka kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

Keräyspaikan huolellinen kunnossapito takaa sujuvan jätehuollon sekä jätteentuottajalle että jätteenkuljettajalle.  Minimitason keräyspaikalle asettavat kunnalliset jätehuoltomääräykset, jossa vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen, kulutuksen kestoon ja esteettömyyteen.

Lisäpalvelumaksut

Jos keräyspaikka ei sovi omalle maalle, on keräyspaikan perustamiselle toisen maalle kysyttävä aina maanomistajan lupa. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset lisäpalvelumaksut, joita saattaa aiheutua esim. jätehuoltomääräyksistä poikkeavasta keräyspaikasta.

Lisätietoa keräyspaikasta saat jätehuoltomääräyksistä ja asiakaspalvelustamme. Kysy lisää vaihtoehdoista, autamme keräyspaikan valinnassa mielellämme!

Jäteastian tyhjennykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset määräävät eri jätejakeille tietyt tyhjennysvälit, joiden mukaan jäteastiat on vähintään tyhjennettävä. Yritykset voivat päästä mukaan poltettavan jätteen ja biojätteen keräykseen olemassaolevien jätteenkuljetusreittiemme puitteissa. Lisätietoja tyhjennysväleistä ja alueenne ajorytmistä saatte asiakaspalvelustamme.

Yritysten laskutus

Yrityksen jätelasku koostuu laskutusjakson aikana tehdyistä tyhjennyksistä ja mahdollisista lisäpalvelumaksuista. Laskutusjakso on yksi kuukausi.