SOPIVA JÄTEASTIA YRITYKSEN TARPEISIIN

Yrityksen jätehuoltoa varten on useita keräysvälinevaihtoehtoja aina pienistä pinta-astioista isoihin puristimiin, lavoihin tai syväkeräysastioihin. Keräysväline on valittava siten, että se soveltuu kerättävälle jätelajille ja käytössä olevaan keräysjärjestelmään.

Pienten pinta-astioiden (140-660 l) tulee olla:

  • pyörällisiä ja tartuntakahvoin varustettuja
  • kannellisia ja tiiviisti suljettavia
  • puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen soveltuvia
  • keräysvälineiden on kestettävä kuumapesu.

Jäteastioiden maksimipainot

240-litraisen jäteastian saa täyttää jätehuoltomääräysten mukaan enintään 60 kg painavaksi ja 660-litraisen jäteastian enintään 80 kg painavaksi. Painorajoista johtuen esimerkiksi biojäteastian saa täyttää enintään puoliväliin.

Jäteastioiden ja keräyspaikan kunnossapito

Lumitöistä, hiekoituksesta, siivouksesta, keräysvälineen korjauksesta ja puhdistamisesta yms. kunnossapidosta vastaavat keräysvälineiden haltijat. Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly jäteastioiden tyhjennyshintoihin.