MILLAINEN ON HYVÄ KERÄYSPAIKKA?

Keräyspaikan suunnittelu

Onnistuneen jätehuollon edellytys on helposti jäteautolla saavutettava keräyspaikka, josta jätteet voidaan kuormata turvallisesti jäteautoon. Keräyspaikan huolellinen kunnossapito takaa sujuvan jätehuollon sekä jätteentuottajalle että jätteenkuljettajalle.  Minimitason keräyspaikalle asettavat kunnalliset jätehuoltomääräykset, jossa vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen, kulutuksen kestoon ja esteettömyyteen.

Jo jätehuoltoa suunnitellessa kannattaa kiinnittää huomiota keräyspaikkaa koskeviin vaatimuksiin. Myös olemassa olevien keräyspaikkojen on täytettävä jätehuoltomääräysten vaatimukset. 

Lisäpalvelumaksut

Jos astiaa ei voi sijoittaa omalle maalle, täytyy keräyspaikan perustamiselle toisen maalle olla aina maanomistajan lupa. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset lisäpalvelumaksut, joita astian sijoituksesta voi tulla.