Sosiaalinen vastuu

Keskeisimmät henkilöstötunnusluvut

Henkilöstötunnusluvut

2018

2019

2020

Yksikkö

Henkilöstön määrä keskimäärin

21

20

20

hlöä

Vakituiset 31.12.

13

13

17

hlöä

Määräaikaiset 31.12.

6

6

1

hlöä

Keski-ikä

41

42

44

vuotta

Naisten osuus

53

53

53

%

Miesten osuus

47

47

47

%

Työtapaturmat

0

0

0

kpl

Työtapaturmapoissaolot

0

0

0

kalenteripv

Sairauspoissaolot

111

111

105

kalenteripv

Henkilöstöntyytyväisyys

4,5

4,3

4,3

asteikko 1–5

Koulutamme henkilöstöämme aktiivisesti

Koulutamme henkilöstöämme suunnitelmallisesti. Työturvallisuuskorttikoulutukset ja ensiapuvalmiudet pidetään aina ajan tasalla. Osallistumme myös aktiivisesti alan koulutuksiin, muun muassa Suomen Kiertovoima ry:n järjestämiin. Viime vuonna isännöimme Suomen Kiertovoima ry:n organisoiman päällikkö- ja työnjohtokoulutuksen, joka pidettiin tammikuussa Sokos Hotel Kimmelissä.

Työturvallisuus on meille tärkeää

Työturvallisuus on toiminnassamme hyvin tärkeää. Käsittelemme kaikki läheltä piti -tilanteet ja työtapaturmat huolellisesti, ja teemme niiden perusteella korjaavat toimenpiteet. Teemme vuosittain turvallisuuskävelyt palvelupisteissämme, joiden pohjalta kehitämme toimintatapojamme ja parannamme työturvallisuutta. Huolehdimme oman henkilöstömme turvallisuusasioiden lisäksi myös urakoitsijoidemme turvallisuudesta ottamalla turvallisuusnäkökohdat huomioon palvelutuotannossa.

Työllistämme alueemme asukkaita

Työllistämme oman henkilökunnan lisäksi myös alueemme asukkaita ostopalvelujen kautta. Käytämme paikallista työvoimaa muun muassa konetöissä, jäteasemien hoito- ja kunnossapitotöissä, kuljetusurakoissa, mainostoimistopalveluissa, tietotekniikkapalveluissa ja taloushallintopalveluissa. Teimme yhteistyötä ympäristöalan oppilaitosten kanssa ja tarjosimme harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille. Tarjosimme vuoden aikana seitsemälle opiskelijalle harjoittelu- tai kesätyöpaikan.

Korona vähensi neuvontatilaisuuksia

Tavoitimme neuvontatilaisuuksissa liki 500 asukasta koronapandemiasta huolimatta.  Määrä jäi kuitenkin huomattavasti pienemmäksi kuin normaaleina vuosina. Toivomme, että pandemia helpottaa pian ja pääsemme taas tekemään aktiivista neuvontatyötä. 

Jätekeskuksella ja jäteasemilla oli normaalia vilkkaampi kevät, kun asiakkaat siivosivat kiinteistöjään. Jouduimme valitettavasti rajoittamaan pandemian takia noutopalvelun toimintaa sekä perumaan jätekeskuksen ja jäteasemien lauantaiaukiolot touko- ja lokakuulta. Huomioimme jatkossakin kaikessa toiminnassamme poikkeusolojen vaatiman turvallisuuden.

 

Palaa etusivulle