Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 9–15 9–15 9–15 9–15 9–15 Suljettu Suljettu 29.3.2024 Suljettu 1.4.2024 Suljettu 1.5.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 24.12.2024 Suljettu 25.12.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 1.1.2025 Suljettu

Kontiokaari itsepalveluasema 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 29.3.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 1.4.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 1.5.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 9.5.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 21.6.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa

Kontiosuon jätekeskus 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne Suljettu Suljettu 1.1.2024 Suljettu 29.3.2024 Suljettu 1.4.2024 Suljettu 1.5.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu

Enon jäteasema Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu 3.1.2024 12–14 7.2.2024 12–14 6.3.2024 12–14 3.4.2024 12–14 1.5.2024 Suljettu 5.6.2024 16–18 3.7.2024 16–18 7.8.2024 16–18 4.9.2024 16–18 2.10.2024 12–14 6.11.2024 12–14 4.12.2024 12–14

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu

Liperin itsepalveluasema Myllynkaari 6–22 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 6–22 6–22 6–22 6–22 6–22 1.5.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 9.5.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 21.6.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 15.4.2024 6–20

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 26.12.2023 Suljettu 9.5.2024 Suljettu

Kotitalouksille ja julkisille kiinteistöille

Huolehdimme siitä, että kotitalouksilla ja julkisilla kiinteistöillä on käytössään ehjät ja turvalliset jäteastiat. Tuomme uusille asiakkaille poltettavan jätteen ja biojätteen käsin siirrettävän (140–660 litraa) keräysastian, jos kiinteistöllä ei ole ennestään käyttökuntoista astiaa.

Korvaamme rikkoutuneet jäteastiat astiapalvelumme jäteastioilla. Vaihdamme jäteastian maksutta siinä vaiheessa, kun astian kunto haittaa tyhjennystä.

Kiinteistölle maksutta tuotu jäteastia on Puhaksen omaisuutta, eikä sitä saa myydä, viedä pois kiinteistöltä tai luovuttaa muualle. Asiakas vastaa jäteastian kunnossapidosta. Tarjoamme kuitenkin bio- ja poltettavan jätteen astioille pesupalvelua, lue astiapesuista lisää >

Usein kysyttyä

Tuomme jäteastian kiinteistölle maksutta, kun liityt jätehuoltoon ja kiinteistöllä ei ole ennestään käyttökuntoista jäteastiaa.

Kun jäteauton kuljettaja havaitsee rikkinäisen tai huonokuntoisen jäteastian, hän tekee siitä ilmoituksen. Tuomme ilmoituksen perusteella uuden jäteastian kiinteistöllesi ja viemme rikkonaisen pois.

Jos jäteastia on itse hankkimasi ja haluat säilyttää sen muuhun käyttöön, ilmoita asiasta asiakaspalveluumme.

Vaihdamme jäteastian maksutta toisen kokoiseen yhden kerran asiakasta/kimppaa kohti korkeintaan kolmen vuoden välein, jos vaihdon syynä on astiakoon yhteensovittaminen syntyvän jätemäärän kanssa olosuhteiden muutosten vuoksi.

Tällaisia syitä ovat esimerkiksi kiinteistön asukasmäärän muuttuminen pysyvästi tai kimpan osakkaiden määrän muuttuminen.

Maksuton vaihto-oikeus koskee asiakkaita, joille olemme toimittaneet astian 1.1.2021 jälkeen.

Veloitamme toimitusmaksun, jos haluat vaihtaa jäteastian muusta, kuin sen kunnosta johtuvasta syystä.

Perimme toimitusmaksun myös alle kolmen vuoden aikana tapahtuneesta astiakoon vaihdosta sekä tilanteissa, joissa astian rikkoutuminen on aiheutunut muusta kuin jätteen keräystoiminnasta, esim. jos astia on toistuvasti täytetty liian painavaksi ja astia hajoaa tämän seurauksena.

Emme peri toimitusmaksua silloin, kun on kyse kiinteistön ensimmäisestä jäteastiasta tai käyttöikänsä päähän tulleen astian korvaamisesta. Myöskään yli kolmen vuoden jälkeen jäteastian koon vaihdosta emme peri toimitusmaksua.

Keskitetyllä astiahankinnalla on todettu olevan paljon myönteisiä vaikutuksia:

  • Kuljettajien työturvallisuus paranee, kun saamme vaihdettua rikkinäiset ja vaaralliset jäteastiat sujuvasti jätehuoltomääräysten mukaisiksi.
  • Kuljetus tehostuu ja astioiden tyhjennys nopeutuu, kun kaikki astiat sopivat hyvin yhteen kuljetuskaluston kanssa.
  • Isot jäteastioiden hankintavolyymit ja optimoitu toimituslogistiikka tuovat kustannussäästöä.
  • Asiakastyytyväisyys paranee.
  • Kaupunkikuva siistiytyy yhdenmukaisen jäteastiakannan ansioista.