Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 9–15 9–15 9–15 9–15 9–15 Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 24.12.2024 Suljettu 25.12.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 1.1.2025 Suljettu

Kontiokaari itsepalveluasema 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 21.6.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa

Kontiosuon jätekeskus 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu

Enon jäteasema Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu 3.7.2024 16–18 7.8.2024 16–18 4.9.2024 16–18 2.10.2024 12–14 6.11.2024 12–14 4.12.2024 12–14

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu

Liperin itsepalveluasema Myllynkaari 6–22 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 6–22 6–22 6–22 6–22 6–22 17.6.2024 6–20.30

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 26.12.2023 Suljettu 9.5.2024 Suljettu

Usein kysyttyä

Jätehuolto askarruttaa joskus monin tavoin eikä kaikkia asioita löydy nettisivuista eikä oppaista.

Asiakaspalvelumme on vastannut usein esitettyihin kysymyksiin aiheina: Aluekeräyspiste, Asumisen jätevesilietteet, Biojäte, Jäteastiat, Jätteenkuljetus, Kontiokaaren itsepalveluasema, Laskutus, Puhas Oy ja Tyhjennysväli.

Aluekeräyspiste

Aluekeräyspiste on tarkoitettu kiinteistölle, joilla ei ole poltettavalle jätteelle omaa jäteastiaa tai jotka eivät ole liittyneet jätekimppaan. Voit liittyä aluekeräykseen asiakaspalvelussamme, ja vuosimaksulla voit viedä kotitalouksissa päivittäin syntyvän polttokelpoisen jätteen pieninä erinä keräyspisteeseen. 

Huonekalut sekä remontti- ja rakennusjätteet on vietävä jäteasemille tai jätekeskukseen. Vaaralliset jätteet sekä sähkölaitteet otamme vastaan kotitalouksilta jäteasemilla ja jätekeskuksissa maksutta.

 

Aluekeräysastia on tarkoitettu vain vuosimaksun maksaneille kiinteistöille.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jossa palveluneuvojamme auttavat sinua ylitäyttöasiassa. Voit tilata lisätyhjennyksen, tihentää tyhjennysväliä tai vaihtaa jäteastian isommaksi.

Aluekeräyspisteellä olevat paperi-, lasi-, kartonki- ja metalliastiat ovat kaikkien käytössä.

Asumisen jätevesilietteet

On todella tärkeää, että kaikki kyselyn saaneet vastaavat siihen.

Mitä tarkemmat tiedot saamme sinulta, sitä paremmin pystymme tässä vaiheessa määrittämään lietteen määrän, mikä vaikuttaa parempaan kuljetusten kilpailutukseen. Näin saat kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun myös jatkossa. Keräämämme tiedot palvelevat myös jätehuolto- ja ympäristöviranomaisia.

Viemäriin ei kuulu mitään muuta kuin uloste, virtsa, wc-paperi sekä pesu- ja huuhteluvedet. 

Ethän laita viemäriin ruuan tähteitä, rasvoja ja öljyjä, liuottimia, maaleja tai lääkkeitä. 

Erityisesti saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden ja muiden maaperäkäsittelyyn menevien vesien käyttäjien tulee välttää myös: kodin putkimiestä ja muita vahvoja kemikaaleja, antibakteerisia pesuaineita sekä klooria. Nämä tappavat jätevesien käsittelyssä tarpeelliset bakteerit ja pilaavat maaperäkäsittelyn sekä lähiympäristön.  

Viemäriverkostoon kuulumattomilla jätevedet johdetaan putkia pitkin ulos talosta jätevesien käsittelyjärjestelmään, joka voi olla umpisäiliö, saostussäiliö, pienpuhdistamo tai yhdistelmä näistä. Varmimmin saat tiedon tarkistamalla aiemman lietesäiliösi tyhjennyksestä saamasi laskun. Jos sellaista ei ole saatavilla, alla on vinkkejä jätevesijärjestelmän tunnistamiseen.

Umpisäiliö on yksi umpinainen säiliö, johon kerätään joko kaikki jätevedet tai vain wc-vedet. Umpisäiliössä tulisi olla täyttymishälytin, joka ilmoittaa, kun kaivo on täyttymässä.

Saostussäiliö koostuu useammasta betonisesta tai muovisesta säiliöstä, joiden välillä vesi virtaa hitaasti ja kiintoaines laskeutuu kaivon pohjalle. Esikäsitelty jätevesi johdetaan saostussäiliöstä maaperäkäsittelyyn. Saostussäiliön tunnistaa maanpinnalla peräkkäin olevista kansista.

Pienpuhdistamon toiminta perustuu biologiseen ja/tai kemialliseen puhdistusprosessiin. Pienpuhdistamoja on erilaisia, mutta lähes kaikkien merkkien huoltotoimenpiteisiin kuuluu lietesäiliön tyhjennys ja saostuskemikaalien lisäys. Pienpuhdistamon tyhjennystilauksen yhteydessä tulee ilmoittaa kaikki tyhjennyksessä tarvittavat tiedot. Pienpuhdistamosta tulee olla käyttöohjekirja.

Lietesäiliö tulee tyhjentää aina tarvittaessa. Jätehuoltomääräyksissä on määrätty lietesäiliöille vähimmäistyhjennysvälit, jotka voit katsoa alla olevasta taulukosta.

Lietesäiliön tyyppi Vähimmäistyhjennysväli
  Vuosittain 2 vuoden välein Tarvittaessa
Saostussäilö (wc-vedet) X    
Saostussäiliö, harmaavesisäiliö (pesuvedet)   X  
Pienpuhdistamon lietetila (wc-vedet) X    
Pienpuhdistamon lietetila (pesuvedet)   X  
Vapaa-ajan asunnon lietesäiliö   X  
Tyhjillään olevan asunnon lietesäiliö   X  

1–2 henkilön vakituisen asunnon lietesäiliö

  X  
Umpisäiliö     X

 

Jätevesien kertymisen määrä on yksilöllistä, ja tyhjennysten vähimmäismäärä ei aina riitä. Saostussäiliön täyttymistä tulisi seurata säännöllisesti. 

Tässä Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto Ry:n ohjeet täyttymisen seurantaan: 

 • Seuraa lietteen kertymistä säiliöön kerran kuukaudessa säiliön ensimmäisen osan takaseinän vierestä.  Kierrä pitkän kepin toisen päähän harsoa, esim. säiliön pohjan ja poistoputken välisen korkeuden matkalle. Laske keppi varovasti säiliön pohjalle. Kierrä keppiä pari kertaa rauhallisesti. Nosta keppi varovasti ylös ja mittaa lietteen paksuus.

Säiliö on tyhjennettävä viimeistään silloin, kun lietteen pinta on 10 cm:n päässä poistoputken T-haaran alareunasta. 

Ei. 1–2 henkilön talouksissa lietesäiliö tulee tyhjentää tarvittaessa, mutta vähintään kahden vuoden välein.

Voit ilmoittaa tiedon lietelomakkeella tai laittaa sähköpostia osoitteeseen: liete@puhas.fi

Joensuun alueellinen jätelautakunta on tehnyt päätöksen vuonna 2022 saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksen siirtymisestä kunnan järjestämäksi. Päätös pohjautuu jo vuonna 2012 uudistuneeseen jätelakiin.

Kaikissa Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueen kunnissa (Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen. Puhas Oy siis kilpailuttaa ja organisoi jätevesilietteiden keräyksen, ja kuljetuksia hoitavat kilpailuttamamme kuljetusurakoitsijat.

Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle vähintään kaksi kuukautta ennen käsittelyn aloittamista, ja ilmoitus on voimassa viisi vuotta. Myös omatoimisen käsittelyn lopettamisesta on ilmoitettava. Ilmoitus tulee lähettää osoitteeseen: jatelautakunta@joensuu.fi.

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää hygienisoituna omassa hallinnassa olevalle pellolle lannoitustarkoituksessa. Liete on aina käsiteltävä hygieeniseksi esimerkiksi kalkkistabiloimalla. Lue lisää Joensuun alueellisen jätelautakunnan sivuilta >

Aktiiviviljelijänä toimiva voi ottaa käsiteltäväkseen yhteensä neljän naapurikiinteistön asumislietteet ja hygienisoinnin jälkeen levittää nämä peltoonsa lannoitukseksi. Lietteen vastaanottajalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta jätehuoltoviranomaiselle.

Lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään eikä käsittelemättömänä peltoon.

Riittää, kun ilmoitat lietelomakkeella kohteen tiedot ja merkitset kiinteistön olevan tyhjillään tai asuinkelvoton.
Tiedotamme näitä kohteita myöhemmin toimimaan jätelautakunnan ohjeistuksen mukaan.

Pyydämme jokaista vastaamaan jätevesilietteitä koskevaan kyselyyn, jolloin saamme parhaiten jätevesijärjestelmien tiedot ajan tasalle.

Kuivakäymälöitä emme tule tyhjentämään, mutta meille on tärkeää saada kuljetusten suunnitteluun tieto siitä, ettei kohteessa ole mitään tyhjennettävää jätevesijärjestelmää.

Voit kompostoida kuivakäymäläjätteen kiinteistöllä.

Kompostorin tulee olla suljettu, ilmastoitu, haittaeläinsuojattu ja valumavesien pääsy maahan tulee olla estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että se on aina asianmukaisessa kunnossa.

Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Voit kompostoida harmaiden jätevesien (vain pesuvesien) pienpuhdistamoon tai saostussäiliöön kertyvän lietteen omatoimisesti kiinteistöllä, jos liete on kompostoitavassa muodossa ja sen määrä on vähäinen eli alle 50 litraa vuodessa.

Muiden jätevesilietteiden, kuten ulosteperäisien jätevesien, kompostointi on kielletty.

Biojäte

Täysi tai lähes täysi biojäteastia voi painaa jopa yli 200 kg, eikä jäteastiaa ei ole tarkoitettu kestämään sellaista painoa. Liian täysi astia hajoaa helposti tyhjentäessä, mikä on merkittävä työturvallisuusriski jätteenkuljettajalle. 

Jätehuoltomääräysten mukainen maksimipaino 140–240 litran jäteastioille on 60 kg, joten suosittelemme täyttämään jäteastiaa vain puolilleen. Biojätteelle kannattaa varata riittävä määrä astioita, ettei tule hankaluuksia tyhjennyksessä ja että jäteastia kestää käytössä pitkään.

Valuta biojätteestä nesteet ja pakkaa biojätteet  biojätepussiin, sanomalehteen tai vaikkapa jauho- tai sokeripussiin tai ikkunattomaan kirjekuoreen.

Sanomalehdestä saat helpon ja edullisen biojätepussin, katso taitto-ohjeet videolta:

Kiinteistössä syntyvä biojäte on lajiteltava muusta jätteestä erikseen, ja se on joko kompostoitava jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa tai kerättävä tyhjennettävään biojäteastiaan poltettavan jätteen tapaan.

Biojätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee 19.7.2024 koskemaan kaikkia kiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamassa. Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella velvoite koskee Joensuun keskustaajamaa, johon kuuluuvat muun muassa Ylämylly, Jyrinkylä, Onttola, Noljakka, Marjala, Joensuun keskusta, Lehmo, Kulho, Reijola sekä Niittylahti. Löydät lisätietoa Joensuun alueellisen jätelautakunnan nettisivulta >

Voit tarkistaa kiinteistösi tilanteen karttalinkistä. Saat lisätietoa myös alueellisen jätelautakunnan nettisivulta >

Vaihtoehtona erilliskeräykselle on kompostointi, ja jos jo kompostoit ympärivuotisesti ja olet tehnyt kompostointi-ilmoituksen, asia on osaltasi kunnossa.

Jos kiinteistösi kuuluu erilliskeräyksen piiriin, mutta emme ole saaneet sinulta kompostointi-ilmoitusta tai et ole liittynyt biojätteen erilliskeräykseen, saat meiltä kirjeen toimintaohjeineen. Projekti etenee vaiheittain, joten voit odotella kirjettä rauhassa!

Heinäkuun 19. päivä 2024 on jätelain määrittelemä takaraja.

Alueellamme erilliskeräysvelvoite koskee tuhansia kiinteistöjä, joten jätehuollon sujuvuuden varmistamiseksi aloitamme erilliskeräyksen vaiheittain. Näin myös asiakas saa jo aiemmin halutessaan erilliskeräyksen käyntiin omalla kiinteistöllään.

Eipä hätää! Kompostoinnin aloittaminen talvella on tosi haasteellista. Kompostointi on helpompi aloittaa keväällä tai alkukesästä. 

Odottele kevääseen, hanki kompostori ja tee kompostointi-ilmoitus sähköisessä asioinnissa.

Sinun on tehtävä uusi kompostointi-ilmoitus, jos ilmoitit kompostoinnista ennen vuoden 2023 alkua. Kompostoinnista tarvitaan entistä tarkempia tietoja jätelain ja jäteasetuksen myötä. Kätevimmin teet kompostointi-ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussamme.

Kompostointi-ilmoituksen tekemisestä löydät lisätietoa Joensuun alueellisen jätelautakunnan sivulta.

Kun olemme käsitelleet biojätteen erilliskeräystilauksesi, saat siitä vahvistuksen. Siksi onkin tärkeää, että asiakaspalvelullamme on ajantasaiset yhteystietosi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Kompostointi-ilmoituksen käsittelystä emme lähetetä erillistä vahvistusta, vaan kirjaamme sen asiakastietoihisi saapumisjärjestyksessä. Täytettyäsi sähköisen kompostointi-ilmoituksen, asia on osaltasi kunnossa.

Sujuvimmin liityt biojätteen erilliskeräykseen tai teet kompostointi-ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussamme

Sovi biokimpasta yhdessä lähinaapureiden kanssa. Biokimppaan voi liittyä enintään 5 osakasta.

Sovi biokimpalle isäntä

Valitkaa biokimpalle isäntä, joka ilmoittaa kimpasta Puhakselle ja joka toimii vastuu- ja yhteyshenkilönä jatkossa. Sopikaa etukäteen myös laskutuksen jakamisesta. Suosittelemme, että lasku jaetaan tasan osakkaiden kesken, jolloin jokainen saa oman osuutensa mukaisen laskun. Kun biokimpan jäsenet ja muut yksityiskohdat ovat tiedossa, kimpan isäntä voi ilmoittaa kimpasta sähköisen asioinnin kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Biokimpan isäntä ilmoittaa Puhakselle myös kimpan biojäteastian paikan, jotta jäteauton kuljettaja tietää tyhjentää oikean astian.  Tyhjennykset alkavat biojäteastian toimittamisen jälkeen poltettavan jäteastian tyhjennyksen kanssa samalla rytmillä.

Kimpalle sopivan kokoinen biojäteastia

Biojäteastian koko kannattaa mitoittaa käytön ja tarpeen mukaan. Biojäteastiaa ei voi täyttää kantta myöten, sillä liian painavaa astiaa ei voida tyhjentää. Liian täysi biojäteastia myös rikkoutuu helposti, ja se on jäteauton kuljettajalle työturvallisuusriski. Kun  biojäteastia ei pääse liian täydeksi, se on myös mukavampi käyttää.

Käsittelemme tilaukset saapumisjärjestyksessä, ja näin  saamme suunniteltua biojätteen erilliskeräyksen ajoaikataulut ja -reitit sujuviksi. Tilauksen käsittelyn jälkeen varaamme noin 10 arkipäivää biojäteastian toimittamiselle kiinteistölle.

Aloitamme biojäteastian tyhjennykset seuraavan poltettavan jätteen astian tyhjennyspäivän mukaisessa rytmissä kaksilokeroisella jäteautolla. Näin bio- ja poltettavan jätteen astiat saadaan tyhjennettyä samalla käynnillä.

Valuta biojätteet nesteet ensin tai imeytä ne esimerkiksi talous- tai sanomalehtipaperiin. Pakkaa biojäte paperipussiin tai biohajoavaan pussiin ennen keräysastiaan laittamista.
Käytä pakkaamisessa hyödyksi muovi-ikkunattomat kirjekuoret, leipäpussit sekä jauho- ja sokeripussit.

Voit myös taitella sanomalehdestä biojätepussin, katso taitteluohjeet:

 

Jäteastiat

Jätehuoltomääräysten mukaan käsin siirrettävien astioiden on oltava koneelliseen kuormaukseen soveltuvia, pyörällisiä, tartuntakahvoin varustettuja ja kannellisia.

Ostaessasi jäteastiaa kysy myyjältä koneelliseen kuormaukseen soveltuvuutta ja astian takuuta. Jäteastian pitää kestää käytössä vuosia, ja merkki hyvästä laadusta onkin usean vuoden runkotakuuaika.

Voit tarkista esimerkiksi 240-litraisen astian koneelliseen kuormaukseen soveltuvuuden siten, että löytyykö astiasta standardimerkintä EN 840-1 tai EN 840.1. Jäteastiassa on oltava näkyvillä myös astian merkki tai valmistaja, astian tilavuus, astian kestämä maksimipaino sekä valmistusajankohta. 

Jäteastian puhtaanapidosta huolehtii kiinteistön haltija eli asukas. Taloyhtiöissä jäteastian puhtaanapito voi olla siirretty myös talohuoltoyhtiölle. 

Biojäteastiat pestään Puhaksen toimesta kaksi kertaa vuodessa ilman eri tilausta, ja nämä pesut sisältyvät tyhjennysmaksuihin. Jos biojäteastia pestään tilauksesta, on pesu maksullinen. Ns. peruspesussa pestään biojäteastian sisäpuoli, kansi sisältä ja ulkoa sekä astian kaulus.

Vähintään kolmen asuinhuoneiston asuinkiinteistöjen poltettavan jätteen astiat pestään Puhaksen toimesta kerran vuodessa 1.5. - 31.10. välisenä aikana ilman erillistä pesutilausta. Poltettavan jätteen astian peruspesu ei sisälly tyhjennysmaksuun, joten siitä veloitetaan erikseen. Pesumaksuun sisältyy pesun yhteydessä tehtävä tyhjennys, jos  pestävässä astiassa on jätettä. 

 • Jos poltettavan jätteen astian pesun haluaa tehdä itse tai käyttää muuta pesupalvelua, on pesu peruttava huhtikuun loppuun mennessä.

Muilla kiinteistöillä poltettavan jätteen astiapesun voi tilata asiakaspalvelustamme puhelimitse, p. 013 318 198 tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@puhas.fi. Katso pesuhinnasto>

Ota yhteys asiakaspalveluumme, jotta astiarikon ajankohta tulee kirjatuksi. Todennäköisesti jätteenkuljettaja on jo raportoinut astiarikosta sähköisen ajonohjausjärjestelmän kautta. Selvitämme asiaa ja olemme sinuun yhteydessä.

Talvella yleisin syy on jätteen jäätyminen kiinni astiaan. Muulloin jätteen jumiutuminen astian pohjalle voi johtua liian tiiviisti pakatusta jäteastiasta, ts. jätettä on juntattu jäteastiaan, jotta sitä mahtuisi sinne enemmän.

Jäteastia tyhjennetään koneellisesti, eikä pohjalle tiivistetty jäte aina irtoa. Varmista, että astiaa ei ole pakattu liian täyteen ja että jätteen joukossa ei ole nesteitä, jotka voisivat jäätyä kiinni pohjaan.

Näissä tilanteissa sinun on viisainta irrottaa astian pohjalle jäänyt jäte ja jättää se säkissä jäteastian viereen. Ylimääräistä jätettä ei ole suositeltavaa tiivistää jäteastiaan, sillä tiivistäminen voi rikkoa jäteastian.

Koska astian pohjalle jäänyt jäte on usein tiukassa ja sen irrotteluun voi kulua aikaa, on jätteenkuljettajia ohjeistettu olemaan irrottelematta tiivistynyttä jätettä astian pohjalta.

Astian sorkkiminen on myös työturvallisuusriski, sillä jätteenkuljettaja ei voi tietää, mitä astiassa on. Kuljettajalla on lupa kipata jäteastiaa pari ylimääräistä kertaa, jos kaikki jäte ei heti irtoa astiasta ensimmäisellä kippauksella.

Jäteastian haltijana huolehdi siitä, että jäte ei jäädy tai jumiudu pohjalle.

Jätteenkuljetus

Taajamissa pihat ovat usein pieniä ja nykyisin yhä useammin myös kivettyjä. Painava jäteauto voi helposti vahingoittaa pihan rakenteita pienessä tai kantavuudeltaan puutteellisessa pihassa, minkä vuoksi pihoihin ajaminen on taajamissa pääsääntöisesti kielletty.

Jätteenkuljettaja noutaa jäteastian pihasta jalan, minkä vuoksi jäteastian sijoituspaikan on hyvä sijaita pihatien liittymän tuntumassa. Mikäli turvallisuussyistä on tarpeen, jäteautolla voidaan ajaa myös pienkiinteistön pihaan.

Kun taloyhtiöllä on useampi jäteastia samaa jätejaetta (esimerkiksi kolme 660-litraista poltettavan jätteen astiaa), on kyseessä niin sanottu astiaryhmä. Astiaryhmissä kuljettajia on ohjeistettu siten, että he tyhjentävät aina vähintään yhden jäteastia ja lisäksi ne astiat, joiden täyttöaste on yli 50%.

Näin taloyhtiön jätelaskut pidetään kohtuullisina ja mahdollistetaan vara-astioiden pitäminen ilman suurempaa vaikutusta jätehuoltokuluihin. Jos taloyhtiössänne halutaan kaikki astiat tyhjennettäväksi joka kerralla, ilmoitattehan siitä asiakaspalveluumme.

Jätteenkuljettajien päivittäinen ajoreitti on pitkä, minkä vuoksi kaikki ylimääräiset viivästykset on karsittu minimiin. Kuljettajia on ohjeistettu, että heidän ei tarvitse mennä soittamaan ovikelloa. Jos asiakas on pihamaalla, voi kuljettaja pyytää siirtämään autoa.

Jäteastian luo on aina oltava esteetön pääsy. Jäteastian paikka kannattaa valita siten, että auton paikoitusta ei tarvitse muuttaa tyhjennyspäivän vuoksi. Tyhjennyspäiväkin voi joskus muuttua arkipyhien ja kalustorikkojen vuoksi.

Siirtomaksu on lisämaksu siitä, että jäteastiaa siirretään käsin keräilypaikasta autoon yli 10 metriä. Maksulta voi välttyä sijoittamalla jäteastian pihatien liittymään. 

Haja-asutusalueella siirtomaksua ei synny, jos jäteauto pääsee 10 metrin päähän jäteastiasta. Keräyspaikan vaatimuksista on lisätietoa jätehuoltomääräyksissä.

Jäätyneet astiat ja pihat sekä tekemättömät lumityöt tuovat aina tapaturmariskejä. Täyden jäteastian raahaaminen lumessa on raskasta, ja lisäksi astian pyörät voivat lukkiutua ja rikkoutua. Jätteenkuljettajia on ohjeistettu siten, että jäteastiaa ei saa tyhjentää, ellei sitä ole mahdollista tehdä turvallisesti.

Kuljettajat tyhjentävät aina ne jäteastiat, jotka he saavat turvallisesti kuljetettua sijaintipaikaltaan autoon ja takaisin. Huolehdi siis lumitöistä myös jäteastian luona ja ympäristössä sekä muista hiekottaa kulkuväylät.

 

Jäteautossa akseliväli on lyhyt, mikä aiheuttaa suurta pistemäistä kuormitusta toisin kuin tukkirekalla, jolla akseliväli on pitkä ja paino jakautuu isommalle alueelle.

Koska jäteauto voi painaa yli 26 tonnia ja jäteautossa paino keskittyy auton takaosaan, ei jäteauto pysty ajamaan pehmeällä alustalla (esim. nurmikko tai puutteellisen kantavuuden omaava tie) ilman riskiä pihan tai auton rikkoutumisesta.

Jäteauton raideleveys on eri kuin henkilöautossa. Jäteauto voi myös painaa jopa yli 26 tonnia, ja talviaikaa erityisesti liukkailla teillä voi syntyä isoja vahinkoja, jos kuljettaja menettää auton hallinnan.

Jos piha on talvella usein liukas, kannattaa jäteastian paikka muuttaa talven ajaksi isomman tien varteen.

 

Jäteautot eivät aja ilman kirjallista lupaa yksityistielle, jossa on voimassa painorajoitus.

Halutessanne sallia jäteauton ajon painorajoitetulle tielle voitte pyytää asiakaspalvelustamme lupalomakkeen postitettavaksi tiehoitokuntanne puheenjohtajalle tai sihteerille. Kun tiehoitokunnan edustaja on allekirjoittanut luvan ja lähettänyt sen meille, on lupa voimassa. Muistattehan, että jätteenkuljettaja voi oman arvionsa perusteella jättää ajamatta huonokuntoiselle tielle.

Jos tien kunto on huono eikä tie varmuudella kestä jäteauton painoa (jopa yli 26 tonnia), niin suosittelemme jäteastian sijoittamista painorajoitetun tien risteykseen niin, ettei painorajoitetulle tielle tarvitse ollenkaan ajaa. Tämä on hyvä ratkaisu myös kelirikon aikaan.

Liian painava tai liian täysi jäteastia hajoaa helposti tyhjentäessä, mikä on merkittävä työturvallisuusriski jätteenkuljettajalle.  Jätehuoltomääräysten mukainen maksimipaino 140–240 litran jäteastioille on 60 kg ja 660 litran jäteastialle 80 kg.

Kontiokaaren itsepalveluasema

Jo kuormaa tehdessä on hyvä lajitella jätteet valmiiksi, koska silloin kuorman purkaminen Kontiokaaressa on nopeaa. Laita painavimmat jätteet kuten laatat, harkot, betonit ja kipsilevyt kuorman pohjalle ja kevyemmät päällimmäisiksi. Poltettavat jätteet voit pussittaa jätesäkkiin. 

Puutarhajätekuormassa kannattaa lajitella risut ja haravointijätteet peräkärryyn valmiiksi erikseen, koska ne käsitellään jatkossa eri tavalla (risut haketetaan ja haravointijätteet kompostoidaan). 

Voit tuoda maksuttomat jätteet vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden kentälle, ns. alakentälle arkisin ma–ke klo 13–19 ja to–pe klo 9–15. Lajittele valmiiksi paperit, kartongit, lasit, metallit, kestopuut, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet. Pakkaa muovipusseihin vaatekeräyskonttiin menevät tavarat, kuten käyttökelpoiset ja puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheilutarvikkeet, että ne säilyisivät puhtaina, kuivina ja ehjinä.

Kontiokaaren itsepalveluasema on tarkoitettu yksityisten ja yritysten henkilöautolla, peräkärryllä ja pakettiautolla tuotaville pienkuormille. Itsepalveluasema palvelee joka päivä klo 6–22, myös viikonloppuisin ja arkipyhinä.

 1. Tunnistaudu ensin itsepalvelupäätteellä ja valitse jätetyyppi: Lajiteltava jäte tai Puutarhajäte. Autosi rekisterinumero luetaan automaattisesti.
 2. Ota talteen QR-koodilipuke. QR-koodin avulla pääset liikkumaan alueella, ellei kamera tunnista autosi rekisterinumeroa.
 3. Aja tulovaa’alle, joka punnitsee kuormasi. Sen jälkeen vie kuormasi jätelajille osoitettuun paikkaan. Seuraathan opasteita. Voit tarkistaa myös Lajittelun ABC:stä, mihin loosiin jäte tai materiaali kuuluu.
 4. Aja lopuksi lähtövaa’alle punnitukseen ja sen jälkeen maksupäätteelle tai suoraan ulos, jos olet rekisteröitynyt etukäteen Kontiokaaren asiakasportaalissa.

Punnitus tapahtuu 20 kilon tarkkuudella. Maksa kuorma pankki- tai luottokortilla. Katso hintaesimerkit >
Puutarhajätteen otamme vastaan kertamaksulla 10 €/kuorma.

Tuo maksuttomat jätteet vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden kentälle arkisin ma–ke klo 13–19 ja to–pe klo 9–15, jolloin henkilökuntamme on paikalla. 

Otamme Kontiokaaren itsepalveluaseman vaarallisten jätteiden ja sähkölatteiden kentälle kotitalouksista maksutta arkisin ma–ke klo 13–19 ja to–pe klo 9–15

 • kierrätykseen kelpaavaa paperia, kartonkia, metallia ja lasia
 • vaatteiden keräysastiaan muovipussiin pakattuina käyttökelpoiset ja puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheilutarvikkeet
 • sähkölaitteet (esim. jääkaapit, pesukoneet, televisiot, liedet sekä muut isot ja pienet verkkovirralla, paristolla tai akulla toimivat laitteet)
 • kodin vaaralliset jätteet (esim. maalit, liima- ja lakkajätteet, käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet, öljysuodattimet, liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni, akut, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, puunsuoja- ja kyllästysaineet, myrkyt ja desinfioimisaineet, uudenvuoden tinat)
 • kestopuuta alle 1 kuution erä
 • lamput (loisteputket, energiansäästölamput, ledlamput, myös hehku- ja halogeenilamput)
 • pienet määrät käytöstä poistettuja lasiastioita, keramiikkaa, posliinia ja kristalliesineitä.

Laskutus

Ota yhteyttä Puhas Oy:n asiakaspalveluun arkisin klo 9–15 puhelimitse tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@puhas.fi.

Jos laskutustapahtuma perustuu voimassa olevaan jätetaksaan eikä sitä voida korjata asiakaspalvelussa, sinut ohjataan tekemään muistututus laskusta jäteviranomaiselle Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle.

Ropon maksuneuvonta auttaa maksamiseen ja myöhästyneisiin maksuihin liittyvissä asioissa.

Nopeimmin hoidat asiasi kuntoon Ropo Online -palvelussa: www.ropo-online.fi, jossa voit tarkistaa laskusi tilanteen ja maksaa laskun, siirtää eräpäivää tai tehdä perintälaskulle maksusuunnitelman. Voit myös ilmoittaa tilinumerosi liikamaksun palautusta varten. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Henkilökohtaista palvelua ja maksuneuvontaa saat Ropo Onlinen chatissa, puhelimitse arkisin klo 8–20, la 10–15
p. 09 4246 1351 ja sähköpostilla puhas@ropocapital.fi.

Löydät vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin täältä: ropocapital.fi/ukk

Ei voi, toimistollamme ei käsitellä rahaa.

Omakotitalot laskutetaan kolmen kuukauden välein, eikä tähän voi valitettavasti saada muutosta.

Ylimääräiset laskutukset eivät tallennu tietokantaamme, ja ne aiheuttavat merkittävästi lisätyötä laskuttajille.

Usein kimppaosakasta kohden kertyvä summa on kolmen kuukauden jälkeen erittäin pieni, ja tästä syystä puoli vuotta on kimpan laskutusväliksi sopivampi. Biokimppojen tyhjennyskulut jaetaan poltettavan jätteen laskuille.

Puhas Oy ei saa tietoa osoitteenmuutoksesta muualta kuin asiakkaalta itseltään. Ilmoitathan siis osoitteenmuutoksesta ja jätehuollon päättymisestä asiakaspalveluumme viipymättä.

 

Tämä ei ole mahdollista. Jos tilaatte tyhjennyksen jäteastialle, on jäteastian oltava sellaisessa paikassa, että jäteautolla on pääsy 10 metrin päähän astiasta.

Näissä tapauksissa olemme suositelleet kartoittamaan, olisiko jäteastialle löydettävissä parempaa paikkaa isomman tien varresta tai olisiko lähikiinteistöjen yhteisen kimppa-astian perustaminen järkevää.

Sinun ei kannata laittaa luottamuksellisia ja henkilötietoja sisältäviä papereita paperinkeräyksieen. Voit viedä ne Kontiosuon jätekeskukseen, josta ne kuljetetaan hävitettäväksi turvallisesti.

Löydät lukollisen tietoturvasäiliön jätekeskuksen asiakaspalvelusta. Palvelun hinta on 10 euroa/kassi (noin 20 litraa, hinta sis. alv 24 %).

Poista paperit mapeista ja laita paperit tietoturvasäiliöön noin A4-paperin levyisestä ja senttimetrin korkuisesta aukosta. Niittejä ja klemmareita ei tarvitse poistaa.

Puhas Oy

Puhas Oy on viiden kunnan (Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi) omistama jäteyhtiö, joka hoitaa jätelain mukaiset palvelutehtävät osakaskuntiensa alueella.

Puhas Oy on perustettu vuonna 1997, ja vuoteen 2012 saakka yhtiö oli nimeltään Joensuun Seudun Jätehuolto Oy. Yhtiö on ylläpitänyt Kontiosuon jätekeskusta toimintansa alusta lähtien ja kilpailuttanut Joensuun jätteenkuljetukset 1990-luvulta saakka.

Omistajiamme ovat Ilomantsin kunta, Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. Yhtiömme on siis 100-prosenttisesti kunnallinen jätehuoltoyhtiö.

Puhaksen tehtäväksi on jo vuonna 1997 kuntien allekirjoittamassa osakassopimuksessa säädetty jätteenkuljetusten kilpailuttaminen toimialueellaan.

Puhas Oy ei siis ole kuljetusyritys, vaan Puhaksen tehtävänä on varmistaa, että kuntalaisten jätteenkuljetuspalvelut hoituvat edullisesti ja laadukkaasti. Kuljetusten kilpailutukset tehdään noin viiden vuoden välein.

Jätehuoltoyhtiötä valvovia viranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Jos haluat reklamoida valvovalle viranomaiselle Puhas Oy:n toiminnasta, saat viranomaisen yhteystiedot asuinkunnastasi.

Tyhjennysväli

Tyhjennysvälien yhtenäistämisellä saadaan pidettyä jäteastian tyhjennysmaksut kohtuullisina, sillä kaikilla alueilla ei ole tarpeen ajaa viikoittain. Tyhjennysvälien rajaamisella säästetään ympäristökuormituksessa kuin jätemaksuissakin.

Tyhjennys 12 viikon välein on mahdollista, jos kiinteistössä on enintään 2 henkilöä, jätteen määrä on vähäinen, biojätteet kompostoidaan ja muut hyötyjätteet lajitellaan huolellisesti ja viedään keräyspaikkoihin. Tästä on tehtävä ensin ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Tämä määräys tulee suoraan jätehuoltomääräyksistä. Yli neljän viikon tyhjennysväli poltettavan jätteen astialle, jossa on myös biojätettä, voi aiheuttaa haittaa paitsi asukkaalle itselleen myös naapurustolle.

Tämä johtuu siitä, että tyhjennysvälit lasketaan viikoissa, eli ”kerran kuussa” tarkoittaa yhtä kuin ”neljän viikon välein”. Joskus tämä tarkoittaa kahta tyhjennystä saman kalenterikuukauden aikana.

Vakituisen asunnon jäteastiatyhjennykset voi keskeyttää esimerkiksi lomamatkan ajaksi ilmoittamalla siitä Puhas Oy:n asiakaspalveluun. Jätehuoltomääräysten mukaan astia on tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista, joten keskeytysaika kannattaa sopia hyvissä ajoin.

Tyhjennykset voi keskeyttää enintään kuuden kuukauden ajaksi esimerkiksi mökillä tai ulkomailla olon ajaksi, mutta ei sillä perusteella, että astia on tyhjä tai lähes tyhjä. Keskeyttäminen on mahdollista vain vakituisille asunnoille, vapaa-ajan kiinteistön jätehuoltoa ei voi keskeyttää.

Kun tarve jätehuollon keskeyttämiseen vakituisella asunnolla on yli 6kk, tehkää hakemus Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle.

Jos kesämökki ja vakituinen asunto molemmat sijaitsevat Puhaksen toimialueella, keskeytys 6 kuukaudeksi voidaan tehdä myös asiakaspalvelussamme edellyttäen, että jommallakummalla kiinteistöllä jätehuoltopalvelut ovat käytössä.