Toimitusjohtaja Jarmo JunttanenToimitusjohtajan terveiset

Vuonna 2021 teimme ahkerasti töitä jätehuollon parissa, vaikka maailmanlaajuinen koronapandemia yhä jatkui ja haastoi työntekoa. Suojauduimme tautia vastaan rokotuksin, suojavarustein, turvavälein ja huolehtien käsihygieniasta sekä etätöitä tehden. Toistaiseksi pandemia ei ole merkittävästi vaikeuttanut toimintaamme. 

Heinäkuussa 2021 voimaan tullut uusi jätelaki asetuksineen muuttaa laajasti jätehuoltoalaa tulevina vuosina. Uudistetun EU:n jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Jotta tavoitteet voidaan saavuttaa, on jätteiden erilliskeräystä lisättävä etenkin tekstiilien ja bio- ja pakkausjätteen osalta. Jätehuollossa riittääkin tekemistä pitkälle tulevaisuuteen – myös Puhaksen alueella.  

Automaatiota, itsepalvelua ja sähköistä asiointia 

Strategiamme mukaan kehitämme palvelujamme lisäämällä automaatiota, itsepalvelua sekä sähköisiä asiointipalveluja. Näin asiakkaamme voivat hoitaa jätehuoltoaan silloin, kun heille parhaiten sopii. Sähköinen asiointi eri muodoissaan onkin tuplaantunut vuoden 2021 aikana verrattuna vuoteen 2020. Voikin todeta, että sähköinen asiointi on lyönyt itsensä läpi sen toisena käyttövuonna. 

Joulukuussa 2021 aloitimme chattirobotin käyttöönoton suunnittelun. Pohjaa sille on rakennettu vuoden 2021 aikana, ja chattirobotti on opetettu tekoälyn avulla asiakaspalvelutilanteisiin. Chattirobotti tulee käyttöön alkuvuoden 2022 aikana ja neuvoo asiakkaita 24/7. Tähän asti asiakaspalvelun chat on ollut käytössä arkisin palveluaikoina, 
kello 8.00–16.00. Chatissa asiakkaat kysyvät neuvoja jätteiden lajitteluun ja hintoja. Asukkaita palveleva chattirobotti tulee käyttöön asiakaspalveluun chatin rinnalle. 

Aloitimme uuden lajitteluaseman suunnittelun Kontionsuon jätekeskukseen. Lajitteluasema tulee toimimaan itsepalveluperiaatteella. Aseman rakentaminen alkaa keväällä 2022, ja se otetaan käyttöön saman vuoden loppuun mennessä. Asemalla maksulliset jätteet punnitaan ja veloitus on painon mukaan. 

Aluekeräyspisteiden epäsiisteys on ollut kestopalautteen aihe keväisin ja kesäisin. Tämän vuoksi muutimme lähes kaikki aluekeräyspisteet lukituiksi vuonna 2021. Sen jälkeen keräyspisteet ovat huomattavasti siistiytyneet. 

Keväällä 2021 aloitimme Kontiosuon jätekeskuksessa punnitsemaan pienkuormat ja veloittamaan ne painon mukaan. Punnitus ja siihen liittyneet uudenlaiset liikennejärjestelyt aiheuttivat asiakkaissa alkuun hämmennystä, varsinkin jos peräkärryssä oli sekaisin monenlaista ja painavaa jätettä. Kuorman hinta saattoi silloin muodostua yllättävän korkeaksi. Aikaa myöten tilanne on tasaantunut, ja kuormien keskihinta on pysynyt entisellä tasolla. Hinnoittelu on kannustanut asiakkaita tuomaan jätekeskukseen hyvin lajiteltua jätettä – tai vain yhtä jätelajia kerrallaan. 

Syksyllä keskeytimme sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden kiertävät keräykset Joensuun kantakaupungissa ja haja-asutusalueella, koska huomasimme puutteita keräysten työturvallisuudessa. Samasta syystä keskeytimme jokaviikkoisen Enon jäteasemakokeilun. Tuumaustauon jälkeen paransimme jo Enossa työturvallisuutta uusin järjestelyin. Nyt Enon jäteasema palvelee kotitalouksia kerran kuussa. Liperin jäteasemalla palvelemme puolestaan 
yhtenä päivänä viikossa, mutta jäteasema on avoinna itsepalveluna joka päivä, aamusta iltamyöhään. 

Onnea ja menestystä 25-vuotiaalle!  

Vuodenvaihteessa yhtiömme täytti kunnioitettavat 25 vuotta. Vuosien aikana yhtiö on kehittynyt kaatopaikan hoitajasta monipuoliseksi kiertotalouden toimijaksi. Perustehtävämme on silti yhä tuottaa jätehuollon palveluja osakaskuntiemme asukkaille. Paljon onnea yhtiölle pitkästä taipaleesta ja iso kiitos alueemme asukkaille, ahkeralle henkilökunnalle ja hyville kumppaneille – tästä on hyvä jatkaa sekä pitää kuntalaisten, siisteyden ja puhtaan luonnon puolta! 

Jarmo Junttanen, toimitusjohtaja

Palaa etusivulle