Vuosikertomus 2016

Jätteiden hyödyntäminen ekovoimalaitoksella alkoi.

Vuosikertomus 2016