Vuosikertomus 2020

Koronapandemian vaikutus oli vähäinen mutta se muutti toimintatapojamme.