Sosiaalinen vastuu

Keskeisimmät henkilöstötunnusluvut

Henkilöstötunnusluvut

2018

2019

2020

2021

Yksikkö

Henkilöstön määrä keskimäärin

21

20

20

20

hlöä

Vakituiset 31.12.

13

13

17

15

hlöä

Määräaikaiset 31.12.

6

6

1

2

hlöä

Keski-ikä

41

42

44

43

vuotta

Naisten osuus

53

53

53

53

%

Miesten osuus

47

47

47

47

%

Työtapaturmat

0

0

0

0

kpl

Työtapaturmapoissaolot

0

0

0

0

kalenteripv

Sairauspoissaolot

111

111

105

150

kalenteripv

Henkilöstöntyytyväisyys

4,5

4,3

4,3

4,5

asteikko 1–5

Koulutamme henkilöstöämme aktiivisesti

Koulutamme henkilöstöämme suunnitelmallisesti. Työturvallisuuskorttikoulutukset ja ensiapuvalmiudet pidetään aina ajan tasalla. Osallistumme myös aktiivisesti alan koulutuksiin, muun muassa Suomen Kiertovoima ry:n järjestämiin.

Työturvallisuus on meille tärkeää

Työturvallisuus on toiminnassamme hyvin tärkeää. Käsittelemme kaikki läheltä piti -tilanteet ja työtapaturmat huolellisesti, ja teemme niiden perusteella korjaavat toimenpiteet. Teemme vuosittain turvallisuuskävelyt palvelupisteissämme, joiden pohjalta kehitämme toimintatapojamme ja parannamme työturvallisuutta. Huolehdimme oman henkilöstömme turvallisuusasioiden lisäksi myös urakoitsijoidemme turvallisuudesta ottamalla turvallisuusnäkökohdat huomioon palvelutuotannossa.

Yhteistyötä ympäristöalan opiskelijoiden kanssa

Teimme yhteistyötä ympäristöalan oppilaitosten kanssa ja tarjosimme harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille. Tarjosimme vuoden aikana kahdeksalle opiskelijalle harjoittelu- tai kesätyöpaikan.

Työllistämme alueemme asukkaita

Työllistämme oman henkilökunnan lisäksi myös alueemme asukkaita ostopalvelujen kautta. Käytämme paikallista työvoimaa muun muassa konetöissä, jäteasemien hoito- ja kunnossapitotöissä, kuljetusurakoissa, mainostoimistopalveluissa, tietotekniikka- ja taloushallintopalveluissa.

Neuvontatilaisuudet vähenivät, jäteasemilla oli vilkasta

Tavoitimme jäteneuvonta- ja ympäristökasvatustilaisuuksissa yhteensä 273 asukasta koronapandemiasta huolimatta.  Määrä jäi kuitenkin huomattavasti pienemmäksi kuin normaaleina vuosina ja myös pienemmäksi kuin edellisenä koronavuonna 2020. Toivomme, että pandemia vihdoin helpottaa ja pääsemme taas tekemään aktiivista neuvontatyötä.

Jätekeskuksella ja jäteasemilla oli normaalia vilkkaampi kevät, kun asiakkaat siivosivat kiinteistöjään. Koronapandemian takia tauolla ollut noutopalvelu käynnistettiin toukokuussa ja on toiminut sen jälkeen normaalisti. Kontiosuon jäteasemalla aloitimme punnitsemaan kaiken sinne tulevan jätteen.

Palaa etusivulle