Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 8–16 8–16 8–16 8–16 8–16 Suljettu Suljettu 2.4.2021 Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu 25.6.2021 Suljettu

Kontiosuon jätekeskus 8–19 8–17 8–17 8–17 8–17 Suljettu Suljettu 2.4.2021 Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu 25.6.2021 Suljettu

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Liperin jäteasema Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 6.10.2021 Suljettu huoltotöiden takia

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus

Jätekeskukseen vastaanotetaan vain jätekeskuksen ympäristöluvan PKA-2007-0795Y0081 (111) ja kaatopaikkakelpoisuuskriteerien mukaista jätettä.

Vastuu jätteen laadun selvittämisestä ja testaamisesta on jätteentuottajalla. Jätteentuottajan tulee olla selvillä jätteensä määrästä, laadusta, ominaisuuksista ja alkuperästä sekä jätteen luokittelusta ja kaatopaikkakelpoisuudesta (Vna 331/2013). Myös jätteenkuljettajan on tiedettävä, mitä hän on kuljetettavakseen ottanut.

Kaatopaikkakelpoisuus selvitetään siirtoasiakirjalla, joka vaaditaan raskaan liikenteen jätekuormista sekä myös yritysten pienkuormista. 

Täytä ja tulosta siirtoasiakirja

Jätekeskukseen vastaanotetaan

 • yhdyskuntajätettä ja siihen verrattavaa teollisuus- ym. jätettä
 • hyötyjätteitä, kuten lasia, metallia, rakennuspuujätettä, haravointijätettä ja risuja
 • sähkö- ja elektroniikkaromua, kuten televisioita, tietokoneita, kylmälaitteita
 • Vaarallista jätettä, myös asbestia, öljyvahinkomaita ja kyllästettyä puuta
 • rasvanerotuskaivojen lietettä
 • ei-tartuntavaarallista sairaalajätettä sekä kuolleita eläimiä
 • louhetta, tiili-, betoni- ja asfalttijätettä.


Jätekeskukseen ei vastaanoteta

 • jätettä, joka ei täytä kaatopaikkajätteelle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia
 • jätettä, jonka sisältöä ei tunneta.

Jätekeskus voi kieltäytyä ottamasta vastaan jätettä, jota ei ole lajiteltu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteiden vastaanotossa jätekuormasta tarkastetaan tarvittavat asiakirjat, jäte punnitaan, tarkastetaan ja ohjataan jätelajin mukaiselle purkupaikalle. 

Jätelain mukaan siirtoasiakirja vaaditaan

 • asfaltista
 • asbestista
 • betonista
 • erityisjätteestä
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä
 • maa-aineksesta (kun se katsotaan jätteeksi)
 • pilaantuneesta maa-aineksesta
 • rakennus- ja purkujätteestä
 • tiilestä
 • tuhkasta
 • vaarallisesta jätteestä
 • öljynerotuskaivojen lietteestä
 • öljyisestä maasta.