Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 9–15 9–15 9–15 9–15 9–15 Suljettu Suljettu 18.5.2023 Suljettu 23.6.2023 Suljettu 6.12.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Kontiokaari itsepalveluasema 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 23.6.2023 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa

Kontiosuon jätekeskus 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne Suljettu Suljettu 23.6.2023 Suljettu 6.12.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Enon jäteasema Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu 7.6.2023 16–18 5.7.2023 16–18 2.8.2023 16–18 6.9.2023 16–18 4.10.2023 12–14 1.11.2023 12–14

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 18.5.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 25.12.2023 Suljettu

Liperin itsepalveluasema Myllynkaari 6–22 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 6–22 6–22 6–22 6–22 6–22 18.9.2023 6–20 3.10. 2023 Suljettu huoltotöiden takia 4.10.2023 Suljettu huoltotöiden takia

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus

Jätekeskukseen otamme vastaan vain jätekeskuksen ympäristöluvan PKA-2007-0795Y0081 (111) ja kaatopaikkakelpoisuuskriteerien mukaista jätettä.

Vastuu jätteen laadun selvittämisestä ja testaamisesta on jätteentuottajalla. Jätteentuottajan tulee olla selvillä jätteensä määrästä, laadusta, ominaisuuksista ja alkuperästä sekä jätteen luokittelusta ja kaatopaikkakelpoisuudesta (Vna 331/2013). Myös jätteenkuljettajan on tiedettävä, mitä hän on kuljetettavakseen ottanut.

Kaatopaikkakelpoisuus on selvitettävä siirtoasiakirjalla, joka vaaditaan raskaan liikenteen jätekuormista sekä myös yritysten pienkuormista. Olemme siirtyneet sähköisen siirtoasiakirjan käyttöön >

Jätelain mukaan siirtoasiakirja vaaditaan

 • asfaltista
 • asbestista
 • betonista
 • erityisjätteestä
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä
 • maa-aineksesta (kun se katsotaan jätteeksi)
 • pilaantuneesta maa-aineksesta
 • rakennus- ja purkujätteestä
 • tiilestä
 • tuhkasta
 • vaarallisesta jätteestä
 • öljynerotuskaivojen lietteestä
 • öljyisestä maasta. 

Jätekeskukseen otamme vastaan

 • yhdyskuntajätettä ja siihen verrattavaa teollisuus- ym. jätettä
 • hyötyjätteitä, kuten lasia, metallia, rakennuspuujätettä, haravointijätettä ja risuja
 • sähkö- ja elektroniikkaromua, kuten televisioita, tietokoneita, kylmälaitteita
 • Vaarallista jätettä, myös asbestia, öljyvahinkomaita ja kyllästettyä puuta
 • rasvanerotuskaivojen lietettä
 • ei-tartuntavaarallista sairaalajätettä sekä kuolleita eläimiä
 • louhetta, tiili-, betoni- ja asfalttijätettä.

Emme ota vastaan jätekeskukseen

 • jätettä, joka ei täytä kaatopaikkajätteelle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia
 • jätettä, jonka sisältöä ei tunneta.

Jätekeskus voi kieltäytyä ottamasta vastaan jätettä, jota ei ole lajiteltu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteiden vastaanotossa tarkastamme tarvittavat asiakirjat ja jätekuorman. Punnitsemme jätteen ja ohjaamme sen jätelajin mukaiselle purkupaikalle.