Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 9–15 9–15 9–15 9–15 9–15 Suljettu Suljettu 26.1.2023 8–16 27.1.2023 8–16 30.1.2023 8–16 31.1.2023 8–16 7.4.2023 Suljettu 10.4.2023 Suljettu 1.5.2023 Suljettu 18.5.2023 Suljettu 23.6.2023 Suljettu 6.12.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Kontiosuon jätekeskus 8–19 8–17 8–17 8–17 8–17 Suljettu Suljettu 7.4.2023 Suljettu 10.4.2023 Suljettu 1.5.2023 Suljettu 18.5.2023 Suljettu 23.6.2023 Suljettu 6.12.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Enon jäteasema Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu 7.12.2022 12–14 4.1.2023 12–14 1.2.2023 12–14 1.3.2023 12–14 5.4.2023 12–14 3.5.2023 16–18 7.6.2023 16–18 5.7.2023 16–18 2.8.2023 16–18 6.9.2023 16–18 4.10.2023 12–14 1.11.2023 12–14

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 10.4.2023 Suljettu 1.5.2023 Suljettu 18.5.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 10.4.2023 Suljettu 1.5.2023 Suljettu 18.5.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 18.5.2023 Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Liperin jäteasema Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 26.12.2023 Itsepalveluna 6–22 23.3.2023 Itsepalveluna 12–22

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus

Jätekeskukseen otamme vastaan vain jätekeskuksen ympäristöluvan PKA-2007-0795Y0081 (111) ja kaatopaikkakelpoisuuskriteerien mukaista jätettä.

Vastuu jätteen laadun selvittämisestä ja testaamisesta on jätteentuottajalla. Jätteentuottajan tulee olla selvillä jätteensä määrästä, laadusta, ominaisuuksista ja alkuperästä sekä jätteen luokittelusta ja kaatopaikkakelpoisuudesta (Vna 331/2013). Myös jätteenkuljettajan on tiedettävä, mitä hän on kuljetettavakseen ottanut.

Kaatopaikkakelpoisuus on selvitettävä siirtoasiakirjalla, joka vaaditaan raskaan liikenteen jätekuormista sekä myös yritysten pienkuormista. Olemme siirtyneet sähköisen siirtoasiakirjan käyttöön >

Jätelain mukaan siirtoasiakirja vaaditaan

 • asfaltista
 • asbestista
 • betonista
 • erityisjätteestä
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä
 • maa-aineksesta (kun se katsotaan jätteeksi)
 • pilaantuneesta maa-aineksesta
 • rakennus- ja purkujätteestä
 • tiilestä
 • tuhkasta
 • vaarallisesta jätteestä
 • öljynerotuskaivojen lietteestä
 • öljyisestä maasta. 

Jätekeskukseen otamme vastaan

 • yhdyskuntajätettä ja siihen verrattavaa teollisuus- ym. jätettä
 • hyötyjätteitä, kuten lasia, metallia, rakennuspuujätettä, haravointijätettä ja risuja
 • sähkö- ja elektroniikkaromua, kuten televisioita, tietokoneita, kylmälaitteita
 • Vaarallista jätettä, myös asbestia, öljyvahinkomaita ja kyllästettyä puuta
 • rasvanerotuskaivojen lietettä
 • ei-tartuntavaarallista sairaalajätettä sekä kuolleita eläimiä
 • louhetta, tiili-, betoni- ja asfalttijätettä.

Emme ota vastaan jätekeskukseen

 • jätettä, joka ei täytä kaatopaikkajätteelle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia
 • jätettä, jonka sisältöä ei tunneta.

Jätekeskus voi kieltäytyä ottamasta vastaan jätettä, jota ei ole lajiteltu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteiden vastaanotossa tarkastamme tarvittavat asiakirjat ja jätekuorman. Punnitsemme jätteen ja ohjaamme sen jätelajin mukaiselle purkupaikalle.