Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 9–15 9–15 9–15 9–15 9–15 Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 24.12.2024 Suljettu 25.12.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 1.1.2025 Suljettu

Kontiokaari itsepalveluasema 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 21.6.2024 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa

Kontiosuon jätekeskus 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu

Enon jäteasema Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu 3.7.2024 16–18 7.8.2024 16–18 4.9.2024 16–18 2.10.2024 12–14 6.11.2024 12–14 4.12.2024 12–14

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 21.6.2024 Suljettu

Liperin itsepalveluasema Myllynkaari 6–22 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 6–22 6–22 6–22 6–22 6–22 17.6.2024 6–20.30

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 26.12.2023 Suljettu 9.5.2024 Suljettu

Kuivakäymäläjätteen kompostointi

Kuivakäymälä- eli huussijätteestä saadaan kompostoimalla ravinnepitoista multaa puutarhan maanparannusaineeksi. Kompostointi on helppoa, ja se tehdään samoin periaattein kuin keittiö- ja puutarhajätteen komposti.

Tekemisessä on vain muutama huomioitava seikka edellisiin verrattuna: käymälästä tai jälkikompostorista ei saa päästä valumia maahan, kompostorissa ei tarvitse käyttää herätettä ja kompostia ei välttämättä tarvitse kääntää. 

Kuivakäymäläjätteen kompostointi onnistuu kuivakäymälän säiliössä tai erillisessä kompostorissa, jos käytössä on pienempi säiliöinen käymälä. Yleensä käymäläjätteen kompostointiin riittää yksi vuosi. Talven aikana komposti jäätyy ja samalla hygienisoituu.

Jos käymälä on lämpimässä tilassa, massa kannattaa siirtää jälkikompostoitumaan ulkona olevaan kompostoriin tai kompostiin, jotta se hygienisoituu talven aikana. Näin multaa on turvallisempi käyttää pihassa ja puutarhassa.  

Tarpeelliset tarvikkeet

 • kuivakäymälä 
 • kuiviketta (seosainetta) 
 • kuivikkeen annostelukauha 
 • lisäksi on hyvä olla: kompostori tai kompostikehikko, kottikärryt, talikko ja lapio

Käymälän ja jälkikompostorin valinta

Markkinoilla on paljon erilaisia käymälöitä, ja kuivakäymälän voi rakentaa itsekin. Erillisen kompostorin tai kompostikehikon hankinta on tarpeen, jos kuivakäymäläjäte ei ehdi maatua mullaksi käymälässä.  

Käymälää valitessa pitää huomioida

 • käyttäjien määrä 
 • käyttöaika 
 • käytön ja huollon vaivattomuus 
 • käymäläjätteen käsittelyn helppous ja hygienisyys

Kuivakäymälän paikka

 • Käymälästä tai jälkikompostorista ei saa valua nesteitä maahan. 
 • Valitse paikka, jossa on riittävästi tilaa käymälän tyhjentämiselle. 
 • Mieti paikka myös käymäläjätteen kompostoinnille. 

Perustaminen

 • Tehdasvalmisteisissa malleissa noudata aina valmistajan ohjeita. 
 • Omatekoisissa voit laittaa kuivakäymälän pohjalle 10 cm kuiviketta. 
 • Käytön jälkeen peitä jäte aina kuivikkeella. 

Kuivakäymälään saa laittaa

 • käymäläjätettä 
 • kuivikkeita 
 • wc-paperia 
 • elintarvikejätteitä (jos valmistajan ohjeet sallivat)

Ei saa laittaa

 • kalkkia 
 • tuhkaa 
 • kemikaaleja 
 • kompostin heräteaineita

Kuivakäymälän käyttö ja hoito ovat helppoa. Muista vain käyttää riittävästi kuiviketta, joka parantaa ilmavuutta, sitoo kosteutta ja ravinteita, nopeuttaa hajoamista sekä vähentää hajuja ja kärpästen esiintymistä.

Sopivassa kuivikkeessa on 50 % puuhaketta ja 50 % turvetta (lannoittamatonta ja kalkitsematonta). Voit käyttää kuivikkeena myös kuoriketta, kutterinlastua ja pihan haravointijätettä. Myös hyvä ilmanvaihto on tärkeää, että hajut ja kosteus ohjautuvat oikeaan paikkaan kuivakäymälän säiliöstä.

 • Pidä käymälä siistinä. 
 • Käytä riittävästi kuiviketta. 
 • Seuraa erillisen urea/virtsasäiliön täyttymistä. 
 • Seuraa itse tehdyssä kuivakäymälässä urean haihtumista mahdollisesta alemmasta astiasta.  

Kun käymälä on täyttymässä, suunnittele tyhjennys ja mahdollinen jälkikompostointi.

Kuivakäymälästä tyhjennettävän jätteen jatkokäsittely riippuu siitä, kuinka hyvin se on ehtinyt maatua. Täysin kompostoitunutta multaa ei tarvitse jälkikompostoida, vaan se on valmista käytettäväksi. Raakajäte vaatii kompostoimisen ja osittain kompostoitunut puolestaan jälkikompostoinnin.

Käymäläjätteen kompostia ei välttämättä tarvitse kääntää, mutta kääntäminen nopeuttaa kompostoitumista. Kääntäminen tehdään vasta, kun kompostin lämpötila on laskenut ympäristön lämpötilan tasolle. Kuivakäymäläjäte voidaan jälkikompostoida myös puutarhajätteen kompostissa. 

Näin kompostoit käymäläjätteen

 • Laita kompostin pohjalle muovi tai pressu. Kompostista ei saa valua nesteitä maahan.
 • Kompostin pitää olla haittaeläinsuojattu (ei yli 7mm aukkoja). 
 • Lisää tiiviin pohjan päälle turvetta sitomaan kosteutta. 
 • Laita seuraavaksi kerros karkeampaa ainetta (hake, kuorike, risusilppu) salaojitukseksi tai käytä salaojaputkia. 
 • Lisää sen jälkeen käymäläjäte. 
 • Tarkista jätteen kosteus kokoamisvaiheessa ja lisää tarpeen mukaan joko kuiviketta tai vettä. 
 • Laita päällimmäiseksi kerrokseksi turvetta tai puidenlehtiä (ne pitävät kosteuden, ravinteet ja lämmön kompostissa). 
 • Peitä komposti lopuksi kannella tai muovilla. 

Kuivakäymäläjätteestä syntynyttä multaa voi käyttää puutarhassa katteena siitäkin huolimatta, että siitä erottuisi vielä kuivikkeena käytettyjen aineiden rakenteita. Multaa voi sekoittaa koriste- ja hyötykasvien kasvualustaan, kun täysin kypsästä mullasta ei enää erotu lähtöaineita. Mullan paras levitysaika on keväällä, ja riittävä määrä on 2–5 cm kerros eli noin 20–50 litraa neliölle.