Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 8–16 8–16 8–16 8–16 8–16 Suljettu Suljettu 2.4.2021 Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu 25.6.2021 Suljettu

Kontiosuon jätekeskus 8–19 8–17 8–17 8–17 8–17 Suljettu Suljettu 2.4.2021 Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu 25.6.2021 Suljettu

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 5.4.2021 Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 13.5.2021 Suljettu

Liperin jäteasema Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 6.10.2021 Suljettu huoltotöiden takia

Ympäristölupa

Jätehuollon kenttä on tarkasti säädeltyä. Ympäristöluvat, jätelainsäädäntö sekä kunnan ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset ohjaavat päivittäistä toimintaamme. 

Kontiosuon jätekeskukselle on myönnetty ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen mukainen ympäristölupa vuonna 2007, jonka jälkeen lupaehtoja on muutettu useaan otteeseen:

  • Poikkeus koskien lujitemuovi- ja lasikuitujätteen loppusijoitusta, 29.6.2018 (dnro ISAVI/3192/2017)
  • Kontiosuon ympäristöluvan muutos koskien vesien johtamista ja käsittelyä, 31.1.2018 (dnro ISAVI/1326/2016)
  • Poikkeus koskien biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävien jätteiden sijoittamista Kontiosuon jätekeskukselle, 16.8.2017 (dnro ISAVI/1685/2016)
  • Kaatopaikan vesien johtamista ja käsittelyä koskeva tarkistushakemus, 3.12.2014 (dnro ISAVI/180/04.08/2010)
  • Päätös jätetäytön täyttökorkeuden korottamista koskien, 15.3.2013 (dnro ISAVI112/04.08/2011)
  • Päätös jätetäyttöalueiden välipohjarakenteiden muuttamista koskien, 2.7.2010 (dnro ISAVI/148/.04.08/2010)
  • Päätös biojätteiden siirtokuormausaseman perustamista koskien, 17.6.2009 (dnro 0795y0081)
  • Päätös suljetun jätetäytön pintarakenteiden muuttamista koskien, 27.2.2009, (dnro PKA-2008-Y-272 (111))
  • Ympäristölupa, 30.3.2007 (dnro 0795Y0081)

Kontiosuon jätekeskuksen lisäksi Liperin jäteaseman toiminta vaatii ympäristöluvan. Liperin kunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan 24.10.2016.