Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 9–15 9–15 9–15 9–15 9–15 Suljettu Suljettu 18.5.2023 Suljettu 23.6.2023 Suljettu 6.12.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Kontiokaari itsepalveluasema 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 13–19 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, henkilökunta paikalla 9–15 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa 23.6.2023 6–22, ei vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden eikä maksuttomien jätteiden vastaanottoa

Kontiosuon jätekeskus 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne 8–16 raskasliikenne Suljettu Suljettu 23.6.2023 Suljettu 6.12.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Enon jäteasema Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu 7.6.2023 16–18 5.7.2023 16–18 2.8.2023 16–18 6.9.2023 16–18 4.10.2023 12–14 1.11.2023 12–14

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 18.5.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 25.12.2023 Suljettu

Liperin itsepalveluasema Myllynkaari 6–22 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 6–22 6–22 6–22 6–22 6–22 18.9.2023 6–20 3.10. 2023 Suljettu huoltotöiden takia 4.10.2023 Suljettu huoltotöiden takia

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Liity jätehuoltoon

Tarjoamme asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille poltettavan jätteen keräykseen kolme vaihtoehtoa. Valitse sopivin!

Näin jätehuolto toimii

Jäteastia on kiinteistön omassa käytössä.

Jätehuollon vuosikustannus koostuu perusmaksusta ja keräysastian tyhjennysmaksuista.

Tuomme uusille asiakkaille maksutta poltettavan jätteen astian, koko enintään 660 l. Jäteastia on Puhaksen omaisuutta, mutta asiakas huolehtii jäteastian kunnossapidosta.

Vaihdamme myös vanhan jäteastian maksutta uuteen astiaan, jos se on rikkoutunut ja tulee käyttöikänsä päähän.

Keräyspaikka ja kunnossapito

Keräysastia on sijoitettava paikkaan, johon pääsee jäteautolla vähintään 10 metrin päähän tyhjentämään jäteastia turvallisesti ja tarpeetonta haittaa aiheuttamatta. Esimerkiksi taajamassa jäteastian hyvä paikka voi olla pihatien ja kadun liitymän lähellä. Katso lisää keräyspaikan vaatimuksista jätehuoltomääräyksistä

Keräyspaikan järjestäminen ja kunnossapito ovat kiinteistön haltijan vastuulla.

Tilaa palvelu

Suosittelemme tätä vaihtoehtoa, jos jätettä syntyy vähän tai kulkuyhteydet kiinteistölle ovat raskaalle jäteautolle hankalat.

Näin jätekimppa toimii

Jäteastia on usean kiinteistön käytössä, jolloin myös tyhjennyskustannukset jaetaan. Tuomme uusille kimpoille maksutta poltettavan jätteen astian, koko enintään 660 l. Jäteastia on Puhaksen omaisuutta, mutta kimppa huolehtii jäteastian kunnossapidosta.

Osakkaat  päättävät tyhjennysvälin ja kustannustenjaon. Samaa kimppa-astiaa voivat käyttää sekä vakituiset asukkaat että vapaa-ajan asukkaat. Taajamassa kiinteistöjen tulee olla samassa tai naapurikortteleissa, enintään kilometrin päässä jäteastiasta. 

Kimpalle on nimettävä kimppaisäntä, joka hallinnoi kimppaa. Kimppaisäntä hoitaa käytännön asiat, kuten osakkaiden hyväksymisen kimppaan ja tyhjennysvälien muutokset.

Jätehuollon vuosikustannus koostuu perusmaksusta ja keräysastian tyhjennysmaksuista. Perusmaksu laskutetaan jokaiselta kimpan osakkaalta kerran vuodessa. Lasku tyhjennyksistä osoitetaan joko kimppaisännälle tai suoraan jokaiselle osakkaalle.

Keräyspaikka ja kunnossapito

Keräysastia on sijoitettava paikkaan, johon pääsee jäteautolla vähintään 10 metrin päähän tyhjentämään jäteastia turvallisesti ja tarpeetonta haittaa aiheuttamatta. Esimerkiksi taajamassa jäteastian hyvä paikka voi olla pihatien ja kadun liitymän lähellä. Katso lisää keräyspaikan vaatimuksista jätehuoltomääräyksistä

Jätekimpan osakkaat sopivat keskenään keräyspaikan järjestämisestä ja kunnossapidosta.

Perusta kimppa

Suosittelemme tätä vaihtoehtoa, jos oman jäteastian tai kimppa-astian käyttö ei sovellu kiinteistölle esim. syrjäisen sijainnin tai hankalien kulkuyhteyksien vuoksi.

Näin se toimii

Kiinteistön haltija vie jätteen ylläpitämäämme aluekeräyspisteeseen. Asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivan aluekeräyspisteen.

Jätehuollon vuosikustannus koostuu perusmaksusta ja aluekeräyspistemaksusta (vuosimaksu).

Liity aluekeräyspisteeseen

TERVETULOA ASIAKKAAKSEMME!

Tilaa jätehuoltopalvelut kätevästi sähköisen asioinnin kautta silloin, kun sinulle sopii.
Voit tehdä täällä myös kompostointi-ilmoituksen.

Usein kysyttyä poltettavan jätteen keräyksestä

Omakotitaloilla ja vapaa-ajan asunnoilla yleisin jäteastian koko on 240 litraa. Saatavilla on lisäksi 140, 360 ja 660 litraisia astioita. Astiakokoon vaikuttaa taloudessa syntyvän jätteen määrä ja se, kuinka tarkasti jätteet lajitellaan. Vaippaikäisten perheessä jätteitä kertyy yksinelävää enemmän.

Tuomme uusille asiakkaille maksutta poltettavan jätteen astian, koko enintään 660 l.

Lisäksi myymme Kontiosuon jätekeskuksella sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven jäteasemilla poltettavan jätteen astioita (asiakoot 140, 240, 360 tai 660 litraa). Jäteastiat ovat jätehuoltomääräysten mukaisia, koneelliseen kuormaukseen soveltuvia pyörällisiä astioita. Hinta sisältää astian myyntipaikasta noudettuna. Voit tilata myytäville jäteastioille myös kotiinkuljetuksen. Hinta määräytyy kuljetusmatkan mukaan, ja matka lasketaan joko jätekeskukselta tai lähimmältä jäteasemalta toimitusosoitteeseen.

Poltettavan jätteen tyhjennysväli voi olla 1, 2, tai 4 viikkoa riippuen asuinalueesta. Jos kiinteistö on mukana biojätteen erilliskeräyksessä tai biojäte kompostoidaan, tyhjennysväli voi olla 8 viikkoa. Asiakaspalvelumme auttaa sinua sopivan tyhjennysvälin valinnassa.

Kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus, jonka voit tehdä sähköinen asiointi-palvelussamme. 

Kiinteistöillä, joilla asuu vakituisesti vain 1–2 henkilöä, tyhjennysväli voi olla jopa 12 viikkoa. Asiasta on tehtävä ilmoitus kirjallisesti Joensuun alueelliselle lautakunnalle ja seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • syntyvä jätemäärä on vähäinen
  • jäteastian koko on enintään 240 litraa
  • biojäte (elintarvikejäte) erilliskerätään tai kompostoidaan.
  • pakkausjätteet ja keräyspaperi lajitellaan ja viedään ekopisteille.

Lue lisää tyhjennysväleistä jätehuoltomääräyksistä >

Tyhjennysvälien yhtenäistämisellä saadaan pidettyä jäteastian tyhjennysmaksut kohtuullisina, sillä kaikilla alueilla ei ole tarpeen ajaa viikoittain. Tyhjennysvälien rajaamisella säästetään ympäristökuormituksessa kuin jätemaksuissakin.

Tyhjennys 12 viikon välein on mahdollista, jos kiinteistössä on enintään 2 henkilöä, jätteen määrä on vähäinen, biojätteet kompostoidaan ja muut hyötyjätteet lajitellaan huolellisesti ja viedään keräyspaikkoihin. Tästä on tehtävä ensin ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Tämä määräys tulee suoraan jätehuoltomääräyksistä. Yli neljän viikon tyhjennysväli poltettavan jätteen astialle, jossa on myös biojätettä, voi aiheuttaa haittaa paitsi asukkaalle itselleen myös naapurustolle.

Tämä johtuu siitä, että tyhjennysvälit lasketaan viikoissa, eli ”kerran kuussa” tarkoittaa yhtä kuin ”neljän viikon välein”. Joskus tämä tarkoittaa kahta tyhjennystä saman kalenterikuukauden aikana.

Vakituisen asunnon jäteastiatyhjennykset voi keskeyttää esimerkiksi lomamatkan ajaksi ilmoittamalla siitä Puhas Oy:n asiakaspalveluun. Jätehuoltomääräysten mukaan astia on tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista, joten keskeytysaika kannattaa sopia hyvissä ajoin.

Tyhjennykset voi keskeyttää enintään kuuden kuukauden ajaksi esimerkiksi mökillä tai ulkomailla olon ajaksi, mutta ei sillä perusteella, että astia on tyhjä tai lähes tyhjä. Keskeyttäminen on mahdollista vain vakituisille asunnoille, vapaa-ajan kiinteistön jätehuoltoa ei voi keskeyttää.

Kun tarve jätehuollon keskeyttämiseen vakituisella asunnolla on yli 6kk, tehkää hakemus Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle.

Jos kesämökki ja vakituinen asunto molemmat sijaitsevat Puhaksen toimialueella, keskeytys 6 kuukaudeksi voidaan tehdä myös asiakaspalvelussamme edellyttäen, että jommallakummalla kiinteistöllä jätehuoltopalvelut ovat käytössä.

Aluekeräyspiste on tarkoitettu kiinteistölle, joilla ei ole poltettavalle jätteelle omaa jäteastiaa tai jotka eivät ole liittyneet jätekimppaan. Voit liittyä aluekeräykseen asiakaspalvelussamme, ja vuosimaksulla voit viedä kotitalouksissa päivittäin syntyvän polttokelpoisen jätteen pieninä erinä keräyspisteeseen. 

Huonekalut sekä remontti- ja rakennusjätteet on vietävä jäteasemille tai jätekeskukseen. Vaaralliset jätteet sekä sähkölaitteet otamme vastaan kotitalouksilta jäteasemilla ja jätekeskuksissa maksutta.

Aluekeräysastia on tarkoitettu vain vuosimaksun maksaneille kiinteistöille.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jossa palveluneuvojamme auttavat sinua ylitäyttöasiassa. Voit tilata lisätyhjennyksen, tihentää tyhjennysväliä tai vaihtaa jäteastian isommaksi.

Aluekeräyspisteellä olevat paperi-, lasi-, kartonki- ja metalliastiat ovat kaikkien käytössä.

Liian painava tai liian täysi jäteastia hajoaa helposti tyhjentäessä, mikä on merkittävä työturvallisuusriski jätteenkuljettajalle.  Jätehuoltomääräysten mukainen maksimipaino 140–240 litran jäteastioille on 60 kg ja 660 litran jäteastialle 80 kg.