Palvelemme tänään

Asiakaspalvelu 013 318 198 9–15 9–15 9–15 9–15 9–15 Suljettu Suljettu 26.1.2023 8–16 27.1.2023 8–16 30.1.2023 8–16 31.1.2023 8–16 7.4.2023 Suljettu 10.4.2023 Suljettu 1.5.2023 Suljettu 18.5.2023 Suljettu 23.6.2023 Suljettu 6.12.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Kontiosuon jätekeskus 8–19 8–17 8–17 8–17 8–17 Suljettu Suljettu 7.4.2023 Suljettu 10.4.2023 Suljettu 1.5.2023 Suljettu 18.5.2023 Suljettu 23.6.2023 Suljettu 6.12.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Enon jäteasema Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu Suljettu 7.12.2022 12–14 4.1.2023 12–14 1.2.2023 12–14 1.3.2023 12–14 5.4.2023 12–14 3.5.2023 16–18 7.6.2023 16–18 5.7.2023 16–18 2.8.2023 16–18 6.9.2023 16–18 4.10.2023 12–14 1.11.2023 12–14

Ilomantsin jäteasema 9–13 Suljettu Suljettu 15–19 Suljettu Suljettu Suljettu 10.4.2023 Suljettu 1.5.2023 Suljettu 18.5.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu

Kontiolahden jäteasema 15–19 Suljettu Suljettu 9–13 Suljettu Suljettu Suljettu 10.4.2023 Suljettu 1.5.2023 Suljettu 18.5.2023 Suljettu 25.12.2023 Suljettu

Polvijärven jäteasema Suljettu 9–13 Suljettu 14–18 Suljettu Suljettu Suljettu 18.5.2023 Suljettu 26.12.2023 Suljettu

Liperin jäteasema Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22, henkilökunta paikalla 14–18 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 Itsepalveluna 6–22 26.12.2023 Itsepalveluna 6–22

Jätehuoltomääräykset uudistuivat

04.01.2023

Jätteiden lajittelu ja erilliskeräys tehostuvat jätelain mukaisesti.

Uudet, alueelliset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2023 alkaen Puhaksen toimialueella eli Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä. Keskeisimmät kuntalaisiin vaikuttavat muutokset liittyvät jätteiden lajittelun ja erilliskeräyksen tehostamiseen, mitä ajaa kiristynyt, heinäkuussa 2021 voimaan tullut jätelaki.

Mikä muuttuu?

Biojätteiden keräys laajenee – Puhas luopuu biojätesäkeistä

Biojätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuussa 2024 koskemaan kaikkia kiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamassa. Erilliskeräysvelvoite koskee Joensuun keskustaajamaa, johon kuuluvat muun muassa Ylämylly, Jyrinkylä, Onttola, Noljakka, Joensuun keskusta, Lehmo, Kulho, Reijola sekä Niittylahti. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kompostoimalla.

Puhas ei jatkossa enää asenna biojätesäkkejä isojen jäteastioiden sisään. Jäteastiat pysyvät puhtaina ilman niitäkin, koska jätehuoltomääräysten mukaan biojätteen kerääjän tulee pakata biojäte erikseen ennen astiaan laittamista. Kuntalaiset voivat halutessaan toki itse asentaa biojätesäkkejä jäteastioihin.

Kuntalaisten tehtävä jatkossa kompostointi-ilmoitus

Vuoden 2023 alusta alkaen biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava. Ilmoitus tehdään Puhas Oy:lle sähköisellä lomakkeella tai kirjallisesti. Kompostointi-ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta ja vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin lopettamisesta.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on voimassa viisi vuotta. Jos biojätteen kompostointi kiinteistöllä jatkuu, ilmoitus on uusittava, kun sen voimassaolo päättyy. Kompostointi-ilmoitusvelvollisuus koskee vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja sekä siirtolapuutarhoja.

Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Ilmoitusten avulla seurataan kierrätyksen toteutumista ja varmistetaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Yhteiset jäteastiat eli kimpat

Kompostori voi olla useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Elintarvike- ja puutarhajätteen kompostori voi olla 2–5:n samalla tai naapurikiinteistöillä sijaitsevan omakoti- tai paritaloasunnon yhteinen eli kimppakompostori. Kimppakompostointi sallitaan enintään 5 asuinhuoneiston asunto-osakeyhtiölle.

Myös biojätettä voi kerätä yhteisastialla eli biokimpalla, jolloin käyttäjinä voi olla enintään viisi taloutta.

Puhas alkaa kerätä pakkausjätteitä ja poistotekstiiliä

Kunnan on jatkossa järjestettävä pakkausjätteen eli kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2023.

Uutena kunnan vastuulle tulee niin sanotun poistotekstiilin keräys. Poistotekstiilit ovat käyttökelvottomia tai rikkinäisiä vaatteita ja kodin tekstiilejä, jotka voidaan hyödyntää materiaalina. Puhaksen alueella neuvottelut poistotekstiilin keräyksestä ovat kuitenkin vielä kesken.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus ja keräys

Joensuun alueellinen jätelautakunta on päättänyt, että Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden jätteenkuljetukseen vaiheittain aikavälillä 1.1.2023–30.6.2024.

Tyhjennysvälit

Jäteastioiden vähimmäistyhjennysvälejä on uudistettu pakkausjätteiden osalta. Uutena laatuna määräyksiin on lisätty muovipakkausten keräys, jonka tyhjennysväli voi olla pisimmillään 8 viikkoa.

Määräyksiin on tehty muutoksia myös lasi- ja metallipakkausmateriaalien tyhjennysväleihin. Lasi- ja metallipakkauksilla tyhjennysväli voi olla 16 viikkoa aiemman 24 viikon sijaan.

Puhasta palloa – kierrätä kanssamme. Kiitos kun lajittelet!